Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.37

Verš

ei ‘madhya-līlā’ nāma — līlā-mukhyadhāma
śeṣa aṣṭādaśa varṣa — ‘antya-līlā’ nāma

Synonyma

ei — tyto; madhya-līlā nāma — zvané prostřední zábavy; līlā — zábavy; mukhya-dhāma — hlavní místo; śeṣa — posledních; aṣṭādaśa — osmnáct; varṣa — let; antya-līlā — závěrečné zábavy; nāma — zvané.

Překlad

Činnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua při Jeho cestách poté, co přijal sannyās, jsou Jeho hlavní zábavy. Jeho činnosti během zbývajících osmnácti let jsou označovány jako antya-līlā neboli závěrečná část Jeho zábav.