Skip to main content

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Příchod Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua

Tato třináctá kapitola popisuje zjevení Pána Caitanyi Mahāprabhua. Celá Ādi-līlā popisuje období, kdy byl Pán Caitanya Mahāprabhu ženatý, a Antya-līlā popisuje Jeho život sannyāsīho. V Pánově antya-līle se prvních šest let Jeho života sannyāsīho nazývá madhya-līlā. V té době Caitanya Mahāprabhu cestoval po jižní Indii, šel do Vrindávanu, potom se vrátil z Vrindávanu a kázal saṅkīrtanové hnutí.

Učený brāhmaṇa Upendra Miśra žil v okrese Šríhatta a byl otcem Jagannātha Miśry, který přišel do Navadvípu, aby tam studoval pod vedením Nīlāmbary Cakravartīho. Později se tam usadil, neboť se oženil s dcerou Nīlāmbary Cakravartīho jménem Śacīdevī. Śrī Śacīdevī porodila osm dětí, děvčátek, která všechna ihned po narození zemřela. Po svém devátém těhotenství porodila syna, který dostal jméno Viśvarūpa. V roce 1407 éry Śaka (1486 n.l.), navečer v měsíci Phālguna, kdy byl měsíc v úplňku a kdy na obzoru stálo souhvězdí Siṁha (Lev), se potom jako syn Śrī Śacīdevī a Jagannātha Miśry zjevil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Když se o Jeho zrození dozvěděli vzdělaní učenci a brāhmaṇové, přišli se s mnoha dary na novorozeně podívat. Nīlāmbara Cakravartī, který byl věhlasným astrologem, okamžitě sestavil horoskop a z astrologických výpočtů viděl, že dítě je velká osobnost. Tato kapitola popisuje znaky této velké osobnosti.

Verš

sa prasīdatu caitanya-
devo yasya prasādataḥ
tal-līlā-varṇane yogyaḥ
sadyaḥ syād adhamo ’py ayam

Synonyma

saḥ — On; prasīdatu — nechť požehná; caitanya-devaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yasya — jehož; prasādataḥ — milostí; tat-līlā — Jeho zábavy; varṇane — při popisování; yogyaḥ — schopen; sadyaḥ — okamžitě; syāt — je možné; adhamaḥ — nejpokleslejší; api — i když; ayam — jsem.

Překlad

Toužím po přízni Pána Caitanyi Mahāprabhua, jehož milostí může i pokleslý člověk popisovat zábavy Pána.

Význam

Chce-li někdo popisovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua nebo Pána Śrī Kṛṣṇu, potřebuje k tomu nadpřirozenou schopnost, která je projevem Pánovy milosti. Bez této milosti nemůže nikdo transcendentální literaturu psát. Díky Pánově milosti však může i ten, kdo se pro literární kariéru nehodí, popsat úžasná transcendentální témata. Popisovat Kṛṣṇu může pouze ten, kdo je k tomu zmocněn. Kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana (Cc. Antya 7.11). Nikdo nemůže kázat o Pánovu jménu, slávě, vlastnostech, podobě, doprovodu a podobně, dokud není obdařen Jeho milostí. Závěrem tedy je, že to, že Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī napsal Śrī Caitanya-caritāmṛtu, poukazuje na zvláštní milost, kterou dostal, i když sám sebe považoval za nejpokleslejšího. Neměli bychom si o něm myslet, že je pokleslý, když to o sobě říká. Naopak, každý, kdo je schopen napsat takovouto transcendentální knihu, je pro nás váženým mistrem.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya gauracandra
jayādvaitacandra jaya jaya nityānanda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; gauracandra — Pán Gauracandra; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi.

Překlad

Sláva Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi!

Verš

jaya jaya gadādhara jaya śrīnivāsa
jaya mukunda vāsudeva jaya haridāsa

Synonyma

jaya jaya gadādhara — sláva Gadādharovi Prabhuovi; jaya śrīnivāsa — sláva Śrīvāsovi Ṭhākurovi; jaya mukunda — sláva Mukundovi; vāsudeva — sláva Vāsudevovi; jaya haridāsa — sláva Haridāsovi Ṭhākurovi.

Překlad

Sláva Gadādharovi Prabhuovi! Sláva Śrīvāsovi Ṭhākurovi! Sláva Mukundovi Prabhuovi a Vāsudevovi Prabhuovi! Sláva Haridāsovi Ṭhākurovi!

Verš

jaya dāmodara-svarūpa jaya murāri gupta
ei saba candrodaye tamaḥ kaila lupta

Synonyma

jaya — sláva; dāmodara-svarūpa — Svarūpovi Dāmodarovi; jaya — sláva; murāri gupta — Murārimu Guptovi; ei saba — těch všech; candra-udaye — když vyšly takové měsíce; tamaḥ — temnotu; kaila — učinily; lupta — rozptýlenou.

Překlad

Sláva Svarūpovi Dāmodarovi a Murārimu Guptovi! Všechny tyto zářící měsíce společně rozptýlily temnotu tohoto hmotného světa.

Verš

jaya śrī-caitanyacandrera bhakta candra-gaṇa
sabāra prema jyotsnāya ujjvala tri-bhuvana

Synonyma

jaya — sláva; śrī-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; candrera — který září jako měsíc; bhakta — oddaní; candra-gaṇa — další měsíce; sabāra — jich všech; prema-jyotsnāya — plnou září lásky k Bohu; ujjvala — jasné; tri-bhuvana — všechny tři světy.

Překlad

Sláva měsícům, jimiž jsou oddaní hlavního měsíce, Pána Caitanyacandry! Jejich jasný měsíční svit ozařuje celý vesmír.

Význam

V tomto verši je měsíc popsán jako candra-gaṇa, což vyjadřuje množné číslo. Znamená to, že měsíců je mnoho. V Bhagavad-gītě (10.21) Pán říká: nakṣatrāṇām ahaṁ śāśī – „Mezi hvězdami jsem měsíc.“ Všechny hvězdy jsou vlastně měsíce. Západní astronomové považují hvězdy za slunce, ale védští astronomové, jež následují védská písma, tvrdí, že jsou to měsíce. Slunce má schopnost mocně zářit a měsíce toto sluneční světlo odrážejí, a proto vypadají velmi jasně. V Caitanya-caritāmṛtě je Kṛṣṇa přirovnán ke slunci. Nejmocnější bytostí je Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, nebo Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, a Jeho oddaní také jasně září, protože odrážejí nejvyšší slunce. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.31) říká:

kṛṣṇa —— sūrya-sama; māyā haya andhakāra
yāhāṅ kṛṣṇa, tāhāṅ nāhi māyāra adhikāra

„Kṛṣṇa září jako slunce. Jakmile vyjde slunce, temnota neboli nevědomost nemůže zůstat.“ V našem verši je podobně popsáno, že září všech těchto měsíců, rozjasněných odrazem slunce Kṛṣṇy, neboli milostí všech oddaných Caitanyi Mahāprabhua bude ozářen celý svět, navzdory temnotě Kali-yugy. Tuto temnotu Kali-yugy, nevědomost lidí dnešní doby, mohou rozptýlit jedině oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua. Nikdo jiný to nedokáže. Naším přáním proto je, aby všichni oddaní hnutí pro vědomí Kṛṣṇy odráželi světlo nejvyššího slunce, a tak rozptylovali temnotu na celém světě.

Verš

ei ta’ kahila granthārambhe mukha-bandha
ebe kahi caitanya-līlā-krama-anubandha

Synonyma

ei ta' — takto; kahila — jsem pravil; grantha-ārambhe — na začátku knihy; mukha-bandha — předmluvu; ebe — nyní; kahi — povím; caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; līlā-krama — chronologické pořadí Jeho zábav; anubandha — jak jsou spolu propojené.

Překlad

Takto jsem přednesl úvod k Caitanya-caritāmṛtě, a nyní v chronologickém pořadí popíši zábavy Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prathame ta’ sūtra-rūpe kariye gaṇana
pācṅe tāhā vistāri kariba vivaraṇa

Synonyma

prathame — na začátku; ta' — nicméně; sūtra-rūpe — heslovitě; kariye — učiním; gaṇana — výčet; pāche — potom; tāhā — tento; vistāri — popis; kariba — učiním; vivaraṇa — rozšíření.

Překlad

Nejprve Pánovy zábavy představím ve stručném přehledu a potom je rozepíši podrobně.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya navadvīpe avatari
āṭa-calliśa vatsara prakaṭa vihari

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; navadvīpe — v Navadvípu; avatari — se zjevil; āṭa-calliśa — čtyřicet osm; vatsara — let; prakaṭa — viditelně; vihari — si užíval.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil v Navadvípu a po dobu čtyřiceti osmi let si užíval svých zábav před zraky všech.

Verš

caudda-śata sāta śake janmera pramāṇa
caudda-śata pañcānne ha-ila antardhāna

Synonyma

caudda-śata-sāta — 1407; śake — éry Śaka; janmera — narození; pramāṇa — důkaz; caudda-śata pañcānne — v roce 1455; ha-ila — se stal; antardhāna — odchod.

Překlad

V roce 1407 éry Śaka (1486 n.l.) se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevil a v roce 1455 (1534 n.l.) z tohoto světa odešel.

Verš

cabbiśa vatsara prabhu kaila gṛha-vāsa
nirantara kaila kṛṣṇa-kīrtana-vilāsa

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; prabhu — Pán; kaila — prováděl; gṛha-vāsa — život doma; nirantara — neustále; kaila — činil; kṛṣṇa-kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; vilāsa — zábavy.

Překlad

Dvacet čtyři let žil Pán Caitanya v gṛhastha-āśramu (jako hospodář) a neustále se věnoval zábavám hnutí Hare Kṛṣṇa.

Verš

cabbiśa vatsara-śeṣe kariyā sannyāsa
āra cabbiśa vatsara kaila nīlācale vāsa

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; śeṣe — na konci; kariyā — když přijal; sannyāsa — stav odříkání; āra — dalších; cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; kaila — činil; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa — pobyt.

Překlad

Po dvaceti čtyřech letech přijal sannyās, stav odříkání, a dalších dvacet čtyři let sídlil v Džagannáth Purí.

Verš

tāra madhye chaya vatsara — gamanāgamana
kabhu dakṣiṇa, kabhu gauḍa, kabhu vṛndāvana

Synonyma

tāra madhye — z toho; chaya vatsara — šest let; gamana-āgamana — putování; kabhu — někdy; dakṣiṇa — v jižní Indii; kabhu — někdy; gauḍa — v Bengálsku; kabhu — někdy; vṛndāvana — ve Vrindávanu.

Překlad

Z těchto posledních dvaceti čtyř let strávil prvních šest let na cestách po Indii – někdy po jižní Indii, někdy po Bengálsku a někdy po Vrindávanu.

Verš

aṣṭādaśa vatsara rahilā nīlācale
kṛṣṇa-prema-nāmāmṛte bhāsā’la sakale

Synonyma

aṣṭādaśa — osmnáct; vatsara — let; rahilā — zůstal; nīlācale — v Džagannáth Purí; kṛṣṇa-prema — láskou k Bohu; nāma-amṛte — v nektaru Hare Kṛṣṇa mantry; bhāsā'la — zaplavil; sakale — každého.

Překlad

Zbývajících osmnáct let zůstával nepřetržitě v Džagannáth Purí. Tím, jak zpíval nektaruplnou Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, zaplavil každého láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

gārhasthye prabhura līlā — ‘ādi’-līlākhyāna
‘madhya’- ‘antya’-līlā — śeṣa-līlāra dui nāma

Synonyma

gārhasthye — během života hospodáře; prabhura — Pána; līlā — zábavy; ādi — počáteční; līlā — zábavy; ākhyāna — nazývají se; madhya — prostřední; antya — závěrečné; līlā — zábavy; śeṣa-līlāra — poslední část zábav; dui — dvě; nāma — jména.

Překlad

Jeho zábavy hospodáře jsou známé jako ādi-līlā neboli počáteční zábavy. Jeho pozdější zábavy jsou známé jako madhya-līlā a antya-līlā, prostřední a závěrečné.

Verš

ādi-līlā-madhye prabhura yateka carita
sūtra-rūpe murāri gupta karilā grathita

Synonyma

ādi-līlā — počáteční zábavy; madhye — v; prabhura — Pána; yateka — jakékoliv; carita — činnosti; sūtra-rūpe — v podobě zápisků; murāri gupta — Murāri Gupta; karilā — učinil; grathita — zaznamenané.

Překlad

Všechny zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua během Jeho ādi-līly zachytil v podobě souhrnných zápisků Murāri Gupta.

Verš

prabhura ye śeṣa-līlā svarūpa-dāmodara
sūtra kari’ granthilena granthera bhitara

Synonyma

prabhura — Pána; ye — jakékoliv; śeṣa-līlā — zábavy na konci; svarūpa-dāmodara — Svarūpa Dāmodara; sūtra kari' — v podobě poznámek; granthilena — zaznamenal; granthera — knize; bhitara — v.

Překlad

Jeho pozdější zábavy (madhya-līlu a antya-līlu) zaznamenal formou poznámek Jeho sekretář Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, a tak je uchoval jako knihu.

Verš

ei dui janera sūtra dekhiyā śuniyā
varṇanā karena vaiṣṇava krama ye kariyā

Synonyma

ei — těchto; dui — dvou; janera — osob; sūtra — poznámky; dekhiyā — po prohlédnutí; śuniyā — a vyslechnutí; varṇanā — popis; karena — činí; vaiṣṇava — oddaný; krama — chronologické; ye — jež; kariyā — činící.

Překlad

Prohlédnutím a vyslechnutím poznámek těchto dvou velkých osobností může vaiṣṇava, oddaný Pána, poznat tyto zábavy tak, jak následují jedna po druhé.

Verš

bālya, paugaṇḍa, kaiśora, yauvana, — cāri bheda
ataeva ādi-khaṇḍe līlā cāri bheda

Synonyma

bālya — dětství; paugaṇḍa — rané chlapectví; kaiśora — pozdní chlapectví; yauvana — mládí; cāri — čtyři; bheda — oddíly; ataeva — proto; ādi-khaṇḍe — v první části; līlā — zábav; cāri — čtyři; bheda — oddíly.

Překlad

Pánovy počáteční zábavy se dělí na čtyři období: bālya, paugaṇḍa, kaiśora a yauvana (dětství, rané chlapectví, pozdní chlapectví, mládí).

Verš

sarva-sad-guṇa-pūrṇāṁ tāṁ
vande phālguna-pūrṇimām
yasyāṁ śrī-kṛṣṇa-caitanyo
’vatīrṇaḥ kṛṣṇa-nāmabhiḥ

Synonyma

sarva — všech; sat — příznivých; guṇa — vlastností; pūrṇām — plnému; tām — tomu; vande — se klaním; phālguna — měsíce Phālguna; pūrṇimām — večeru za úplňku; yasyām — ve kterém; śrī-kṛṣṇa-caitanyaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatīrṇaḥ — zjevil se; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; nāmabhiḥ — se zpěvem svatých jmen.

Překlad

Uctivě se klaním večeru za úplňku v měsíci Phālguna, příznivému to okamžiku plnému příznivých znamení, během něhož se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevil se zpíváním svatého jména, Hare Kṛṣṇa.

Verš

phālguna-pūrṇimā-sandhyāya prabhura janmodaya
sei-kāle daiva-yoge candra-grahaṇa haya

Synonyma

phālguna-pūrṇimā — úplňku v měsíci Phālguna; sandhyāya — navečer; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; janma-udaya — v čase Jeho zrození; sei-kāle — v tom okamžiku; daiva-yoge — shodou okolností; candra-grahaṇa — zatmění měsíce; haya — nastává.

Překlad

Toho večera za úplňku v měsíci Phālguna, kdy se Pán narodil, došlo shodou okolností také k zatmění měsíce.

Verš

‘hari’ ‘hari’ bale loka haraṣita hañā
janmilā caitanya-prabhu ‘nāma’ janmāiyā

Synonyma

hari hari — svatá jména Pána; bale — vyslovují; loka — lidé; haraṣita — šťastní; hañā — když se stali; janmilā — narodil se; caitanya-prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāma — svaté jméno; janmāiyā — poté, co zapříčinil, aby se zjevilo.

Překlad

Všichni s radostí zpívali svaté jméno Pána: „Hari! Hari!“ Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zařídil, aby se nejdříve zjevilo svaté jméno, a potom se zjevil i On sám.

Verš

janma-bālya-paugaṇḍa-kaiśora-yuvā-kāle
hari-nāma laoyāilā prabhu nānā chale

Synonyma

janma — chvíle zrození; bālya — dětství; paugaṇḍa — rané chlapectví; kaiśora — konec chlapectví; yuvā-kāle — mládí; hari-nāma — svaté jméno Pána; laoyāilā — přiměl je, aby přijali; prabhu — Pán; nānā — různými; chale — pod záminkami.

Překlad

Během svého narození, v dětství, v raném i pozdním chlapectví a také v mládí Pán Caitanya Mahāprabhu pod různými záminkami vedl lidi k tomu, aby zpívali svaté jméno Hariho (Hare Kṛṣṇa mahā-mantru).

Verš

bālya-bhāva chale prabhu karena krandana
‘kṛṣṇa’ ‘hari’ nāma śuni’ rahaye rodana

Synonyma

bālya-bhāva chale — jako kdyby byl opravdu dítě; prabhu — Pán; karena — činí; krandana — pláč; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; hari — Pán Hari; nāma — jména; śuni' — když slyší; rahaye — ukončuje; rodana — pláč.

Překlad

Když Pán v dětství plakal, vždy přestal, jakmile uslyšel svatá jména Kṛṣṇy a Hariho.

Verš

ataeva ‘hari’ ‘hari’ bale nārīgaṇa
dekhite āise yebā sarva bandhu jana

Synonyma

ataeva — proto; hari hari — svaté jméno Pána; bale — zpívají; nārīgaṇa — všechny ženy; dekhite — aby viděly; āise — přicházejí; yebā — kdokoliv; sarva — všichni; bandhu-jana — přátelé.

Překlad

Všechny ženy, které se přišly na dítě podívat, zpívaly svatá jména „Hari! Hari!“ hned, jak dítě zaplakalo.

Verš

‘gaurahari’ bali’ tāre hāse sarva nārī
ataeva haila tāṅra nāma ‘gaurahari’

Synonyma

gaurahari — Gaurahari; bali' — tak Ho oslovující; tāre — Pánu; hāse — smály se; sarva nārī — všechny ženy; ataeva — proto; haila — se stalo; tāṅra — Jeho; nāma — jméno; gaurahari — Gaurahari.

Překlad

Když to ženy viděly, pobavilo je to, smály se a říkaly Pánovi „Gaurahari“. Od té doby je Gaurahari dalším z Jeho jmen.

Verš

bālya vayasa — yāvat hāte khaḍi dila
paugaṇḍa vayasa — yāvat vivāha nā kaila

Synonyma

bālya vayasa — dětský věk; yāvat — do doby; hāte — do ruky; khaḍi — křída; dila — byla dána; paugaṇḍa vayasa — část chlapectví zvaná paugaṇḍa; yāvat — dokud; vivāha — svatba; — ne; kaila — byla.

Překlad

Jeho dětství trvalo do dne hāte khaḍi, do začátku Jeho vzdělání, a Jeho věk od konce dětství do svatby se nazývá paugaṇḍa.

Verš

vivāha karile haila navīna yauvana
sarvatra laoyāila prabhu nāma-saṅkīrtana

Synonyma

vivāha karile — poté, co se oženil; haila — začalo; navīna — nové; yauvana — mládí; sarvatra — všude; laoyāila — způsoboval, že přijímali; prabhu — Pán; nāma-saṅkīrtanasaṅkīrtanové hnutí.

Překlad

Po svatbě začalo Jeho mládí, a tehdy každého přiváděl k tomu, aby zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru vždy a všude.

Verš

paugaṇḍa-vayase paḍena, paḍāna śiṣyagaṇe
sarvatra karena kṛṣṇa-nāmera vyākhyāne

Synonyma

paugaṇḍa-vayase — ve věku paugaṇḍa; paḍena — studuje; paḍāna — učí; śiṣya-gaṇe — žáky; sarvatra — všude; karena — činí; kṛṣṇa-nāmera — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; vyākhyāne — popis.

Překlad

Ve věku paugaṇḍa se stal vážným studentem a také učil žáky. Tak všude vysvětloval svaté jméno Kṛṣṇy.

Verš

sūtra-vṛtti-pāṅji-ṭīkā kṛṣṇete tātparya
śiṣyera pratīta haya, — prabhāva āścarya

Synonyma

sūtra — aforismy; vṛtti — vysvětlení; pāṅji — použití; ṭīkā — komentáře; kṛṣṇete — Kṛṣṇovi; tātparya — vyvrcholení; śiṣyera — žáka; pratīta — realizace; haya — stává se; prabhāva — vliv; āścarya — úžasný.

Překlad

Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyučoval gramatiku (vyākaraṇa) a vysvětloval ji poznámkami, učil své žáky o slávě Pána Kṛṣṇy. Všechna vysvětlení končila u Kṛṣṇy a Jeho žáci je velmi snadno chápali. Jeho vliv byl úžasný.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī sestavil učebnici gramatiky ve dvou dílech, Laghu-hari-nāmāmṛta-vyākaraṇa a Bṛhad-dhari-nāmāmṛta-vyākaraṇa. Když někdo tyto dva texty používá při studiu gramatiky (vyākaraṇa), naučí se gramatická pravidla sanskrtu a zároveň se naučí, jak se stát velkým oddaným Pána Kṛṣṇy.

V první kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty je popsán způsob, jakým Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu učil gramatiku. Pán vysvětlil, že gramatické aforismy jsou věčné, tak jako svaté jméno Kṛṣṇy. V Bhagavad-gītě (15.15) je řečeno: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Účelem všech zjevených písem je poznat Kṛṣṇu. Pokud se tedy někdo snaží vysvětlovat něco, co není Kṛṣṇa, jen ztrácí čas namáhavým úsilím, aniž by dosáhl cíle svého života. Stane-li se člověk učitelem či profesorem, aniž by poznal Kṛṣṇu, znamená to, že patří mezi nejnižší z lidí, jak je řečeno v Bhagavad-gītě (7.15): narādhamā māyayāpahṛta-jñānāḥ. Pokud nezná podstatu zjevených písem, a přesto se stane učitelem, jeho vyučování je jako rušivé oslí hýkání.

Verš

yāre dekhe, tāre kahe, — kaha kṛṣṇa-nāma
kṛṣṇa-nāme bhāsāila navadvīpa-grāma

Synonyma

yāre — kohokoliv; dekhe — vidí; tāre — jemu; kahe — říká; kaha — pronášej; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāme — svatým jménem Pána Kṛṣṇy; bhāsāila — byla zaplavena; navadvīpa — Navadvíp; grāma — vesnice.

Překlad

Když byl Pán Caitanya Mahāprabhu studentem, žádal každého, koho potkal, aby zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak zaplavil celé město Navadvíp zpíváním Hare Kṛṣṇa.

Význam

Současný Navadvíp-dhám je pouhou částí celého Navadvípu. Navadvīpa znamená „devět ostrovů“. Těchto devět ostrovů, jež se rozkládají na ploše odhadované na 82 čtverečných kilometrů, obklopují různá ramena Gangy. Na všech těchto ostrovech Navadvípu jsou místa určená pro rozvíjení oddané služby. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23) se pojednává o nava-vidha bhakti, devíti různých činnostech oddané služby:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

V oblasti Navadvípu leží devět ostrovů pro rozvoj těchto devíti druhů oddané služby: (1) Antardvíp, (2) Símantadvíp, (3) Godrumdvíp, (4) Madhjadvíp, (5) Koladvíp, (6) Ritudvíp, (7) Džahnudvíp, (8) Modadrum-dvíp a (9) Rudradvíp. Podle mapy osídlení leží naše středisko ISKCON Navadvíp na ostrově Rudradvípu. Pod Rudradvípem, v Antardvípu, se nachází Májápur. Tam bydlel Śrī Jagannātha Miśra, otec Caitanyi Mahāprabhua. V mládí vodil Pán Caitanya Mahāprabhu po všech těchto ostrovech svoji saṅkīrtanovou skupinu. Celou oblast tak zaplavil vlnami lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

kiśora vayase ārambhilā saṅkīrtana
rātra-dine preme nṛtya, saṅge bhakta-gaṇa

Synonyma

kiśora vayase — těsně před začátkem svého mládí; ārambhilā — započal; saṅkīrtanasaṅkīrtanové hnutí; rātra-dine — ve dne v noci; preme — v extázi; nṛtya — tančení; saṅge — společně s; bhakta-gaṇa — oddanými.

Překlad

Těsně před začátkem svého mládí započal saṅkīrtanové hnutí. Ve dne v noci tančil se svými oddanými v extázi.

Verš

nagare nagare bhrame kīrtana kariyā
bhāsāila tri-bhuvana prema-bhakti diyā

Synonyma

nagare nagare — po různých částech města; bhrame — chodí; kīrtana — zpívání; kariyā — provádějící; bhāsāila — zaplavil; tri-bhuvana — všechny tři světy; prema-bhakti — lásku k Bohu; diyā — rozdávající.

Překlad

Jak Pán chodil a všude vedl kīrtan, saṅkīrtanové hnutí se šířilo z jedné části města do druhé. Tímto způsobem zaplavil celý svět rozdáváním lásky k Bohu.

Význam

Někdo se může zeptat, jak je možné, že byly láskou ke Kṛṣṇovi zaplaveny všechny tři světy, když Caitanya Mahāprabhu prováděl kīrtan pouze v oblasti Navadvípu. Odpovědět na to lze tak, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa. Celý vesmírný projev vzniká díky tomu, že ho do pohybu uvádí Pán. Podobně od té doby, co bylo saṅkīrtanové hnutí před pěti sty lety poprvé uvedeno do chodu přáním Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby se šířilo po celém vesmíru, se nyní hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, které je pokračováním tohoto pohybu, šíří po celém světě a postupně se rozšíří po celém vesmíru. S tím, jak se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bude šířit, se všichni ponoří do oceánu lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

cabbiśa vatsara aiche navadvīpa-grāme
laoyāilā sarva-loke kṛṣṇa-prema-nāme

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; aiche — takto; navadvīpa — Navadvípu; grāme — ve vesnici; laoyāilā — přiměl; sarva-loke — každého člověka; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; nāme — ve svatém jménu.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu žil v oblasti Navadvípu dvacet čtyři let. Každého tam přiměl zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a tak se pohroužit do lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

cabbiśa vatsara chilā kariyā sannyāsa
bhakta-gaṇa lañā kailā nīlācale vāsa

Synonyma

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; chilā — zůstal; kariyā — poté, co přijal; sannyāsa — stav odříkání; bhakta-gana — oddané; lañā — beroucí s sebou; kailā — učinil; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa — pobyt.

Překlad

Zbývajících dvacet čtyři let poté, co přijal stav odříkání, pobýval Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými oddanými v Džagannáth Purí.

Verš

tāra madhye nīlācale chaya vatsara
nṛtya, gīta, premabhakti-dāna nirantara

Synonyma

tāra madhye — z těchto dvaceti čtyř let; nīlācale — kdy žil v Džagannáth Purí; chaya vatsara — celých šest let; nṛtya — tančení; gīta — zpívání; prema-bhakti — lásku ke Kṛṣṇovi; dāna — rozdávání; nirantara — neustále.

Překlad

Šest z těchto dvaceti čtyř let v Níláčale (Džagannáth Purí) neustálým zpíváním a tancováním rozdával lásku k Bohu.

Verš

setubandha, āra gauḍa-vyāpi vṛndāvana
prema-nāma pracāriyā karilā bhramaṇa

Synonyma

setubandha — mys Kumárí; āra — a; gauḍa — Bengálsko; vyāpi — zahrnující; vṛndāvana — do Vrindávanu; prema-nāma — lásku ke Kṛṣṇovi a Kṛṣṇovo svaté jméno; pracāriyā — rozdávající; karilā — prováděl; bhramaṇa — cestování.

Překlad

Během těchto šesti let cestoval po celé Indii, od mysu Kumárí po Bengálsko a Vrindávan, a všude tančil, zpíval a dával lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

ei ‘madhya-līlā’ nāma — līlā-mukhyadhāma
śeṣa aṣṭādaśa varṣa — ‘antya-līlā’ nāma

Synonyma

ei — tyto; madhya-līlā nāma — zvané prostřední zábavy; līlā — zábavy; mukhya-dhāma — hlavní místo; śeṣa — posledních; aṣṭādaśa — osmnáct; varṣa — let; antya-līlā — závěrečné zábavy; nāma — zvané.

Překlad

Činnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua při Jeho cestách poté, co přijal sannyās, jsou Jeho hlavní zábavy. Jeho činnosti během zbývajících osmnácti let jsou označovány jako antya-līlā neboli závěrečná část Jeho zábav.

Verš

tāra madhye chaya vatsara bhaktagaṇa-saṅge
prema-bhakti laoyāila nṛtya-gīta-raṅge

Synonyma

tāra madhye — z toho; chaya vatsara — šest let; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými oddanými; prema-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi; laoyāila — přiměl; nṛtya — tančení; gīta — zpívání; raṅge — ve stavu transcendentální blaženosti.

Překlad

Šest let z těchto osmnácti, kdy žil neustále v Džagannáth Purí, pravidelně pořádal kīrtany a učil všechny oddané milovat Kṛṣṇu prostým zpíváním a tancováním.

Verš

dvādaśa vatsara śeṣa rahilā nīlācale
premāvasthā śikhāilā āsvādana-cchale

Synonyma

dvādaśa — dvanáct; vatsara — let; śeṣa — zbytek; rahilā — zůstával; nīlācale — v Džagannáth Purí; prema-avasthā — stav extáze; śikhāilā — každého učil; āsvādana-chale — tak, že ji sám vychutnával.

Překlad

Zbývajících dvanáct let neopustil Džagannáth Purí a učil každého vychutnávat transcendentální náladu extáze lásky ke Kṛṣṇovi tak, že ji vychutnával sám.

Význam

Osoba s pokročilým vědomím Kṛṣṇy cítí neustále odloučení od Kṛṣṇy, neboť pocity odloučení předčí pocity při setkání s Kṛṣṇou. Śrī Caitanya Mahāprabhu během svých posledních dvanácti let pobytu v tomto světě v Džagannáth Purí učil lidi celého světa, jak je možné skrze pocity odloučení probudit svoji neprojevenou lásku ke Kṛṣṇovi. Tyto pocity odloučení nebo setkání s Kṛṣṇou jsou různé úrovně lásky k Bohu a časem se rozvinou u každého, kdo se vážně věnuje oddané službě. Nejvyšší úroveň se nazývá prema-bhakti, ale k té vede cesta přes sādhana-bhakti. Nikdo by se neměl snažit uměle dosáhnout úrovně prema-bhakti, aniž by vážně následoval usměrňující zásady sādhana-bhakti. Prema-bhakti je úroveň vychutnávání, kdežto sādhana-bhakti je úroveň zdokonalování se v oddané službě. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto nauku o oddané službě učil tak, že ji do posledního detailu prakticky uplatňoval ve svém životě. Proto je řečeno: āpani ācari' bhakti śikhāimu sabāre. Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa a v roli kṛṣṇa-bhakty, oddaného Kṛṣṇy, učil celý svět, jak vykonávat oddanou službu, a díky tomu se časem vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

rātri-divase kṛṣṇa-viraha-sphuraṇa
unmādera ceṣṭā kare pralāpa-vacana

Synonyma

rātri-divase — ve dne v noci; kṛṣṇa-viraha — pocity odloučení od Kṛṣṇy; sphuraṇa — probuzení; unmādera — šílence; ceṣṭā — činnosti; kare — provádí; pralāpa — nesouvislé mluvení; vacana — slova.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci pociťoval odloučení od Kṛṣṇy. Příznaky tohoto odloučení projevoval pláčem a nesouvislou mluvou šílence.

Verš

śrī-rādhāra pralāpa yaiche uddhava-darśane
seimata unmāda-pralāpa kare rātri-dine

Synonyma

śrī-rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; pralāpa — mluva; yaiche — jako Ona; uddhava-darśane — během setkání s Uddhavou; sei-mata — přesně tak; unmāda — šílenství; pralāpa — nesouvislá mluva; kare — činí; rātri-dine — ve dne v noci.

Překlad

Śrīmatī Rādhārāṇī mluvila nesouvisle při setkání s Uddhavou a Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve dne v noci těšil ze stejné extatické mluvy v náladě Śrīmatī Rādhārāṇī.

Význam

V této souvislosti bychom si měli připomenout samomluvu Śrīmatī Rādhārāṇī po Jejím setkání s Uddhavou ve Vrindávanu. Śrī Caitanya Mahāprabhu předváděl podobné extatické nesmyslné mluvení. Śrīmatī Rādhārāṇī, plná závisti a šílenství z toho, že Ji Kṛṣṇa opomíjel, hubovala čmeláka a mluvila jako bláznivá. Śrī Caitanya Mahāprabhu v posledních dnech svých zábav projevil všechny příznaky této extáze. Odkazy lze najít ve verších 107 a 108 čtvrté kapitoly Ādi-līly.

Verš

vidyāpati, jayadeva, caṇḍīdāsera gīta
āsvādena rāmānanda-svarūpa-sahita

Synonyma

vidyāpati — spisovatel jménem Vidyāpati; jayadeva — Jayadeva; caṇḍīdāsera — Caṇḍīdāsa; gīta — jejich písně; āsvādena — vychutnává; rāmānanda — Rāmānandou; svarūpa — Svarūpou; sahita — společně s.

Překlad

Pán četl z knih Vidyāpatiho, Jayadevy a Caṇḍīdāse a vychutnával si jejich písně v kruhu svých důvěrných společníků, jako byl Śrī Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.

Význam

Vidyāpati byl známý autor písní o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy. Narodil se v brāhmaṇské rodině a bydlel v Mithile. Odhaduje se, že své písně skládal za vlády krále Śivasiṁhy a královny Lachimādevī na počátku čtrnáctého století éry Śaka, téměř sto let před zjevením Pána Caitanyi Mahāprabhua. Dnes žije dvanáctá generace Vidyāpatiho potomků. Vidyāpatiho písně o zábavách Pána Kṛṣṇy vyjadřují silné pocity odloučení od Kṛṣṇy a Śrī Caitanya Mahāprabhu si ve své extázi odloučení od Kṛṣṇy všechny tyto písně vychutnával.

Jayadeva se narodil během vlády Mahārāje Lakṣmaṇa Seny z Bengálska v jedenáctém až dvanáctém století éry Śaka. Jeho otcem byl Bhojadeva a matkou Vāmādevī. Po mnoho let žil v Navadvípu, který byl v té době hlavním městem Bengálska. Jeho rodiště se nacházelo v okrese Bírbhúm, ve vesnici Kendubilva. Podle názoru některých autorit se však narodil v Uríse a jiní říkají, že se narodil v jižní Indii. Poslední dny svého života strávil v Džagannáth Purí. Jednou z jeho neznámějších knih je Gīta-govinda, plná transcendentálních nálad odloučení od Kṛṣṇy. Jak je uvedeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu, gopī pociťovaly před tancem rāsa odloučení od Kṛṣṇy, a Gīta-govinda tyto pocity vyjadřuje. Mnoho vaiṣṇavů napsalo ke Gīta-govindě své komentáře.

Caṇḍīdāsa se narodil ve vesnici Nánnuru, která také leží v Bengálsku v okrese Bírbhúm. Narodil se v brāhmaṇské rodině a říká se, že to bylo na začátku čtrnáctého století éry Śaka. Podle některých byli Caṇḍīdāsa a Vidyāpati velcí přátelé, protože díla obou v hojné míře vyjadřují pocity odloučení. Pocity extáze popsané Caṇḍīdāsem a Vidyāpatim přímo projevoval Śrī Caitanya Mahāprabhu. Všechny tyto pocity si vychutnával v roli Śrīmatī Rādhārāṇī a Jeho vhodnými společníky pro tento účel byli Śrī Rāmānanda Rāya a Śrī Svarūpa Dāmodara Gosvāmī. Tito důvěrní společníci Pána Caitanyi Mahāprabhua Mu velice pomáhali v zábavách, kdy se cítil jako Rādhārāṇī.

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že pocity odloučení, které Pán Caitanya Mahāprabhu vychutnával z knih Vidyāpatiho, Caṇḍīdāse a Jayadevy, jsou zvláště vyhrazené pro osoby, jako byl Śrī Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara, kteří byli díky svému pokročilému duchovnímu vědomí paramahaṁsové, nejdokonalejší z lidí. Tyto náměty by neměli probírat obyčejní lidé, kteří se snaží napodobovat činnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua. Kritičtí studenti světské poezie a literáti, kteří si nejsou vědomi Boha a zajímají se jen o tělesný smyslový požitek, nemají zapotřebí tak vysoce transcendentální literaturu číst. Lidé holdující smyslovému požitku by se neměli snažit napodobovat spontánní úroveň oddané služby, zvanou rāgānuga. Písně Caṇḍīdāse, Vidyāpatiho a Jayadevy popisují transcendentální činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Světští komentátoři těchto písní jednoduše pomáhají lidem stát se zvrhlíky, což ve světě vede pouze ke společenským skandálům a ateismu. Zábavy Rādhy a Kṛṣṇy by si nikdo neměl mylně vykládat jako chování chlapce a dívky tohoto světa. Světské sexuální vztahy chlapců a děvčat jsou zcela odporné. Těm, kdo mají tělesné vědomí a touží po smyslovém požitku, je proto zakázáno věnovat se diskusím o transcendentálních zábavách Śrī Rādhy a Kṛṣṇy.

Verš

kṛṣṇera viyoge yata prema-ceṣṭita
āsvādiyā pūrṇa kaila āpana vāñchita

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viyoge — v odloučení; yata — kolik; prema — milostný poměr; ceṣṭita — činnosti; āsvādiyā — vychutnávající je; pūrṇa — splněné; kaila — učinil; āpana — vlastní; vāñchita — touhy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si vychutnával všechny tyto extatické činnosti v odloučení od Kṛṣṇy, a tak si splnil všechny své touhy.

Význam

Na začátku Caitanya-caritāmṛty je řečeno, že se Pán Caitanya zjevil proto, aby okusil pocity Rādhārāṇī, které prožívala při pohledu na Kṛṣṇu. Kṛṣṇa sám nemohl extatické pocity Rādhārāṇī vůči Němu pochopit, a proto chtěl přijmout Její roli, a tak si tyto pocity vychutnat. Pán Caitanya je Kṛṣṇa s pocity Rādhārāṇī; je spojením Rādhy a Kṛṣṇy, a proto je řečeno: śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya. Samotným uctíváním Śrī Caitanyi Mahāprabhua dosáhneme toho, že budeme moci vychutnávat milostný poměr Rādhy a Kṛṣṇy. Neměli bychom se proto snažit porozumět Rādě a Kṛṣṇovi přímo, ale skrze Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho oddané. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto říká: rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti, kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti – „Kdy rozvinu služebnický postoj vůči Śrī Rūpovi Gosvāmīmu, Sanātanovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu a ostatním oddaným Pána Caitanyi, a tak budu schopen pochopit zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy?“

Verš

ananta caitanya-līlā kṣudra jīva hañā
ke varṇite pāre, tāhā vistāra kariyā

Synonyma

ananta — nekonečné; caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; kṣudra — malá; jīva — živá bytost; hañā — jsoucí; ke — kdo; varṇite — popsat; pāre — může; tāhā — toto; vistāra — rozvedení; kariyā — činící.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua jsou nekonečné. Do jaké míry může malá živá bytost tyto transcendentální zábavy popsat?

Verš

sūtra kari’ gaṇe yadi āpane ananta
sahasra-vadane teṅho nāhi pāya anta

Synonyma

sūtra — aforismy; kari' — skládající; gaṇe — počítá; yadi — jestliže; āpane — osobně; ananta — Śeṣa Nāga, Osobnost Božství; sahasra-vadane — tisíci úst; teṅho — On také; nāhi — ne; pāya — dosáhne; anta — meze.

Překlad

I kdyby se Śeṣa Nāga Ananta osobně snažil shrnout zábavy Pána Caitanyi do sūter, ani se svými tisíci úst by se nedobral jejich konce.

Verš

dāmodara-svarūpa, āra gupta murāri
mukhya-mukhya-līlā sūtre likhiyāche vicāri’

Synonyma

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara; āra — a; gupta murāri — Murāri Gupta; mukhya-mukhya — nejdůležitější; līlā — zábavy; sūtre — v poznámkách; likhiyāche — zapsali; vicāri' — po zralé úvaze.

Překlad

Oddaní jako Śrī Svarūpa Dāmodara a Murāri Gupta po zralé úvaze zaznamenali všechny hlavní zábavy Pána Caitanyi v podobě poznámek.

Verš

sei, anusāre likhi līlā-sūtragaṇa
vistāri’ varṇiāchena tāhā dāsa-vṛndāvana

Synonyma

sei — toho; anusāre — podle; likhi — píši; līlā — zábavy; sūtra-gaṇa — poznámky; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; tāhā — to; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Základem této knihy jsou zápisky Śrī Svarūpy Dāmodara a Murāriho Gupty, které obšírně rozepsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Podle nich popisuji všechny Pánovy zábavy.

Verš

caitanya-līlāra vyāsa, — dāsa vṛndāvana
madhura kariyā līlā karilā racana

Synonyma

caitanya-līlāra — zábav Pána Śrī Caitanyi; vyāsa — autorizovaný spisovatel Vyāsadeva; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; madhura — sladké; kariyā — činící; līlā — zábavy; karilā — učinil; racana — sestavení.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, autorizovaný spisovatel zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je stejně dobrý jako Śrīla Vyāsadeva. Zapsal tyto zábavy takovým způsobem, aby byly čím dál sladší.

Verš

grantha-vistāra-bhaye chāḍilā ye ye sthāna
sei sei sthāne kichu kariba vyākhyāna

Synonyma

grantha — této knihy; vistāra — rozšíření; bhaye — obávající se; chāḍilā — vynechal; ye ye sthāna — různé pasáže, které; sei sei sthāne — v těchto pasážích; kichu — něco; kariba — učiním; vyākhyāna — popis.

Překlad

Jelikož se obával, aby jeho kniha nebyla příliš rozsáhlá, nepopsal některé pasáže dopodrobna. Já se nyní pokusím tato místa vyplnit, jak jen to půjde.

Verš

prabhura līlāmṛta teṅho kaila āsvādana
tāṅra bhukta-śeṣa kichu kariye carvaṇa

Synonyma

prabhura — Pána; līlāmṛta — nektar zábav; teṅho — on (Vṛndāvana dāsa Ṭhākura); kaila — činil; āsvādana — vychutnávání; tāṅra — jeho; bhukta — jídla; śeṣa — zbytky; kichu — něco; kariye — činím; carvaṇa — žvýkání.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura skutečně vychutnal transcendentální zábavy Pána Caitanyi. Já se jen snažím žvýkat zbytky jídla, které po sobě zanechal.

Verš

ādi-līlā-sūtra likhi, śuna, bhakta-gaṇa
saṅkṣepe likhiye samyak nā yāya likhana

Synonyma

ādi-līlā — první část Jeho zábav; sūtra likhi — píši přehled; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — vy všichni oddaní; saṅkṣepe — v krátkosti; likhiye — píši; samyak — plně; — ne; yāya — možné; likhana — popsat.

Překlad

Moji drazí oddaní Pána Caitanyi, nyní popíši přehled ādi-līly. Píši o těchto zábavách jen v krátkosti, protože není možné je popsat úplně.

Verš

kona vāñchā pūraṇa lāgi’ vrajendra-kumāra
avatīrṇa haite mane karilā vicāra

Synonyma

kona — nějaké; vāñchā — touhy; pūraṇa — splnění; lāgi' — z důvodu; vrajendra-kumāra — Pán Kṛṣṇa; avatīrṇa haite — sestoupit jako inkarnace; mane — v mysli; karilā — učinil; vicāra — zvážení.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Vrajendra-kumāra, se po zralé úvaze rozhodl sestoupit na tuto planetu, aby si splnil jistou touhu, kterou měl v mysli.

Verš

āge avatārilā ye ye guru-parivāra
saṅkṣepe kahiye, kahā nā yāya vistāra

Synonyma

āge — nejdříve; avatārilā — nechal sestoupit; ye ye — všechny ty; guru-parivāra — rodinu duchovních mistrů; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiye — popisuji; kahā — popsat; — ne; yāya — možné; vistāra — podrobně.

Překlad

Pán Kṛṣṇa tedy nejdříve nechal na zem sestoupit rodinu svých předků. Pokusím se je stručně popsat, protože popsat je úplně není možné.

Verš

śrī-śacī-jagannātha, śrī-mādhava-purī
keśava bhāratī, āra śrī-īśvara purī
advaita ācārya, āra paṇḍita śrīvāsa
ācāryaratna, vidyānidhi, ṭhākura haridāsa

Synonyma

śrī-śacī-jagannātha — Śrīmatī Śacīdevī a Jagannātha Miśra; śrī-mādhava purī — Śrī Mādhavendra Purī; keśava bhāratī — Keśava Bhāratī; āra — a; śrī-īśvara purī — Śrī Īśvara Purī; advaita ācārya — Advaita Ācārya; āra — a; paṇḍita śrīvāsa — Śrīvāsa Paṇḍita; ācārya-ratna — Ācāryaratna; vidyānidhi — Vidyānidhi; ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa.

Překlad

Nežli se Pán Śrī Kṛṣṇa zjevil jako Pán Caitanya, požádal tyto oddané, aby sestoupili před Ním: Śrī Śacīdevī, Jagannātha Miśru, Mādhavendru Purīho, Keśavu Bhāratīho, Īśvaru Purīho, Advaitu Ācāryu, Śrīvāse Paṇḍita, Ācāryaratnu, Vidyānidhiho a Ṭhākura Haridāse.

Verš

śrīhaṭṭa-nivāsī śrī-upendra-miśra-nāma
vaiṣṇava, paṇḍita, dhanī, sad-guṇa-pradhāna

Synonyma

śrī-haṭṭa-nivāsī — obyvatel Šríhatty; śrī-upendra-miśra-nāma — se jménem Upendra Miśra; vaiṣṇava — oddaný Pána Viṣṇua; paṇḍita — učený; dhanī — bohatý; sat-guṇa-pradhāna — obdařený všemi dobrými vlastnostmi.

Překlad

Byl mezi nimi také Upendra Miśra, obyvatel Šríhatty, velký oddaný Pána Viṣṇua, učenec, bohatý člověk a sídlo všech dobrých vlastností.

Význam

Upendra Miśra je popsán v Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (35) jako gopāla jménem Parjanya. Stejná osobnost, jež byla dříve dědem Pána Kṛṣṇy, se zjevila jako Upendra Miśra ze Šríhatty, jenž zplodil sedm synů. Bydlel v Dháka-dakšin-grámu v okrese Šríhatta. V této části země dosud žije mnoho lidí, kteří se hlásí k Miśrově rodině Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sapta miśra tāṅra putra — sapta ṛṣīśvara
kaṁsāri, paramānanda, padmanābha, sarveśvara
jagannātha, janārdana, trailokyanātha
nadīyāte gaṅgā-vāsa kaila jagannātha

Synonyma

sapta miśra — sedm Miśrů; tāṅra — jeho; putra — synové; sapta — sedm; ṛṣi — velkých svatých osobností; īśvara — velice vlivných; kaṁsāri — Kaṁsāri; paramānanda — Paramānanda; padmanābha — Padmanābha; sarveśvara — Sarveśvara; jagannātha — Jagannātha; janārdana — Janārdana; trailokyanātha — Trailokyanātha; nadīyāte — v Navadvípu; gaṅgā-vāsa — žití na břehu Gangy; kaila — učinil; jagannātha — pátý syn Upendry Miśry.

Překlad

Upendra Miśra měl sedm svatých a velmi vlivných synů. Jejich jména byla: (1) Kaṁsāri, (2) Paramānanda, (3) Padmanābha, (4) Sarveśvara, (5) Jagannātha, (6) Janārdana a (7) Trailokyanātha. Jagannātha Miśra, pátý syn, se rozhodl žít na břehu Gangy v Nadii.

Verš

jagannātha miśravara — padavī ‘purandara’
nanda-vasudeva-rūpa sadguṇa-sāgara

Synonyma

jagannātha miśra-vara — Jagannātha Miśra, nejpřednější z těch sedmi; padavī — označení; purandara — jiné jméno Vasudevy; nanda — Nanda, Kṛṣṇův otec; vasudeva — otec Kṛṣṇy; rūpa — jako; sat-guṇa — dobrých vlastností; sāgara — oceán.

Překlad

Jagannātha Miśra byl označován jako Purandara. Stejně jako Nanda Mahārāja a Vasudeva byl oceánem všech dobrých vlastností.

Verš

tāṅra patnī ‘śacī’-nāma, pativratā satī
yāṅra pitā ‘nīlāmbara’ nāma cakravartī

Synonyma

tāṅra patnī — jeho žena; śacī — Śacī; nāma — jménem; pativratā — oddaná svému manželovi; satī — ctnostná; yāṅra — její; pitā — otec; nīlāmbara — Nīlāmbara; nāma — jménem; cakravartī — s titulem Cakravartī.

Překlad

Jeho manželka, Śrīmatī Śacīdevī, byla cnostná žena, naprosto oddaná svému manželovi. Její otec se jmenoval Nīlāmbara a jeho příjmení bylo Cakravartī.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (104) je zmíněno, že Nīlāmbara Cakravartī byl původně Garga Muni. Někteří z potomků rodiny Nīlāmbary Cakravartīho dodnes žijí ve vesnici Magdoba v okrese Faridpur v Bangladéši. Jeho synovec byl Jagannātha Cakravartī, známý také jako Māmu Ṭhākura, který se stal žákem Paṇḍita Gosvāmīho a žil v Džagannáth Purí jako kněz Ṭoṭā-gopīnātha. Nīlāmbara Cakravartī žil v Bélpukuriji v oblasti Navadvípu. Tato skutečnost je uvedena v knize Prema-vilāsa. Protože žil nedaleko domu Kázího, byl Kází také považován za jednoho ze strýců Pána Caitanyi Mahāprabhua. Kází říkal Nīlāmbarovi Cakravartīmu kākā neboli strýčku. Dům Kázího nelze od Vámanpukuru oddělit, protože se tam dodnes nachází Kázího hrobka. Původně se to místo jmenovalo Bélpukurija a nyní se mu říká Vámanpukur. To bylo ověřeno archeologickými nálezy.“

Verš

rāḍhadeśe janmilā ṭhākura nityānanda
gaṅgādāsa paṇḍita, gupta murāri, mukunda

Synonyma

rāḍha-deśe — místo, kde neteče Ganga; janmilā — narodil se; ṭhākura nityānanda — Nityānanda Prabhu; gaṅgādāsa paṇḍita — Gaṅgādāsa Paṇḍita; gupta murāri — Murāri Gupta; mukunda — Mukunda.

Překlad

V Rádhadéši, části Bengálska, kde není vidět Gangu, se narodil Nityānanda Prabhu, Gaṅgādāsa Paṇḍita, Murāri Gupta a Mukunda.

Význam

Zde slova rāḍha-deśe označují vesnici Ékačakra v okrese Bírbhúm poblíž Bardvánu. Za železniční stanicí Bardván vede další trať zvaná Smyčka Východní dráhy, na níž leží železniční zastávka Mallárpur. Třináct kilometrů na východ od této zastávky se v oblasti dlouhé zhruba třináct kilometrů od severu k jihu rozkládá vesnice Ékačakra. Nedaleko Ékačakry leží další vesnice, Víračandra-pur a Vírabhadra-pur, které se tak nazývají na uctění památky svatého jména Vīrabhadry Gosvāmīho.

V bengálském roce 1331 (1924 n.l.) udeřil do chrámu v Ékačakra-grámu blesk a chrám je dnes proto rozbořený. Předtím k takovým nehodám v těchto končinách nikdy nedošlo. V tomto chrámu přebývá Božstvo Śrī Kṛṣṇy, které instaloval Śrī Nityānanda Prabhu a které se jmenuje Baṅkima Rāya nebo také Bāṅkā Rāya.

Po pravém boku Baṅkima Rāye stojí Božstvo Jāhnavy a po Jeho levém boku stojí Śrīmatī Rādhārāṇī. Kněží tohoto chrámu říkají, že Pán Nityānanda Prabhu vstoupil do těla Baṅkima Rāye, a že proto bylo později po pravém boku Baṅkima Rāye umístěno Božstvo Jāhnavā-māty. Potom bylo v chrámu instalováno mnoho dalších Božstev. Na dalším trůnu stojí Božstva Muralīdhara a Rādhā-Mādhavy a ještě na jiném Božstva Manomohana, Vṛndāvana-candry a Gaura-Nitāie. Baṅkima Rāya je ale Božstvo, které původně instaloval Nityānanda Prabhu.

Na východní straně chrámu je na břehu řeky, které říkají Jamuna, ghāṭ známý jako Kadamba-khandí. Říká se, že Božstvo Baṅkima Rāye plulo ve vodě a Pán Nityānanda Prabhu Je vytáhl a instaloval v chrámu. Potom byla na místě známém jako Bhoddápur, asi kilometr na západ od vesnice Víračandra-puru, pod nímovým stromem nalezena Śrīmatī Rādhārāṇī. Z toho důvodu byla tato Rādhārāṇī Baṅkima Rāye známá jako Bhaḍḍāpurera Ṭhākurānī neboli Vládkyně Bhoddápuru. Na dalším trůnu, po pravici Baṅkima Rāye, přebývá Božstvo Yogamāyi.

Nyní stojí chrám i chrámová galerie na vysokém základu, a na betonové ploše před chrámem je postavená kīrtanová síň. Říká se také, že na severní straně chrámu bývalo Božstvo Pána Śivy zvané Bhāṇḍīśvara, které uctíval otec Nityānandy Prabhua, Hāḍāi Paṇḍita. Dnes už tam však Božstvo Bhāṇḍīśvary není a místo něho bylo instalováno Božstvo Jagannātha Svāmīho. Pán Nityānanda ve skutečnosti žádné chrámy nepostavil. Tento chrám byl postaven za Vīrabhadry Prabhua. V bengálském roce 1298 (1891 n.l.) brahmacārī jménem Śivānanda Svāmī chrám opravil, protože už se rozpadal.

V tomto chrámu se Božstvu pravidelně obětuje šestnáct kilogramů rýže a potřebné zeleniny. Současní kněží patří k rodině Gopījana-vallabhānandy, což je jedna z větví následovníků Nityānandy Prabhua. Chrám má svůj pozemek a příjmy z pozemku pokrývají chrámové výdaje. O provoz chrámu se střídavě starají tři skupiny gosvāmīch. Několik kroků od chrámu leží místo známé jako Višrámtala, kde se prý Nityānanda Prabhu v dětství bavil s kamarády tak, že si předváděli rāsa-līlu a různé další vrindávanské zábavy.

Nedaleko chrámu se také nachází místo zvané Imlitala, které se jmenuje podle rozsochatého tamarindového stromu. Neḍādi-sampradāya tvrdí, že Vīrabhadra Prabhu vykopal s pomocí dvanácti set Neḍů (buddhistických mnichů) velké jezero jménem Švétaganga. Před chrámem stojí hrobky Gosvāmīch a teče tam říčka Maudéšvara, které se říká „voda Jamuny“. Kilometr od této říčky se nachází rodiště Śrī Nityānandy Prabhua. Vypadá to, že před chrámem bývala velká kīrtanová síň, ale potom zchátrala a nyní je zarostlá banyány. Později byl postaven chrám, ve kterém jsou umístěna Božstva Gaura-Nityānandy. Postavil ho Prasannakumāra Kārapharmā. Na jeho počest byla v měsíci Vaiśākha (duben-květen) bengálského roku 1323 (1916 n.l.) odhalena pamětní deska.

Místo, kde se zjevil Nityānanda Prabhu, se nazývá Garbhavás. Tamní chrám vlastní okolo čtyřiceti tří bighů (5,6 ha) půdy, což umožňuje, aby v něm pokračovalo uctívání. Z toho dvacet bighů (2,6 ha) daroval Mahārāja z Dinádžpuru. Je řečeno, že nedaleko místa zvaného Garbhavás vedl Hāḍāi Paṇḍita základní školu. Místní kněží jsou v rodokmenu vyjmenováni takto: (1) Śrī Rāghavacandra, (2) Jagadānanda dāsa, (3) Kṛṣṇadāsa, (4) Nityānanda dāsa, (5) Rāmadāsa, (6) Vrajamohana dāsa, (7) Kānāi dāsa, (8) Gauradāsa, (9) Śivānanda dāsa a (10) Haridāsa. Kṛṣṇadāsa žil u Čidijá-kuňdže ve Vrindávanu. Dnem jeho odchodu je Kṛṣṇa-janmāṣṭamī. Čidijá-kuňdž je nyní v péči gosvāmīch ze Šringára-ghátu ve Vrindávanu. Je o nich také známo, že náležejí k Nityānandově rodině, nejspíše na základě jejich vztahu s Kṛṣṇadāsem.

Nedaleko Garbhavásu se nachází místo zvané Bakultala, kde se Śrī Nityānanda Prabhu a Jeho kamarádi věnovali hrám jhāla-jhapeṭā. Roste tam úžasný bakulový strom, jehož hlavní i vedlejší větve vypadají jako hadí kápě. Říká se, že se tak na přání Nityānandy Prabhua možná projevil samotný Anantadeva. Tento strom je velmi starý. Uvádí se také, že měl původně dva kmeny, ale protože se Nityānandovým kamarádům nechtělo přeskakovat z větví jednoho kmene na druhý, nechal Nityānanda Prabhu ze své milosti oba kmeny srůst v jeden.

Další nedaleké místo se jmenuje Hántugáda. Říká se, že tam Nityānanda Prabhu přivedl všechna posvátná místa. Lidé z okolních vesnic se proto místo do Gangy chodí koupat tam. Název Hántugáda pochází z toho, že tam Śrīla Nityānanda Prabhu pořádal slavnost dadhi-ciḍā, při které rozdával prasādam z rýžových vloček a jogurtu a sám je vkleče přijímal. Toto posvátné jezero je po celý rok plné vody. Během Goṣṭhāṣṭamī se tam pravidelně koná velká pouť a další se pořádá na den zjevení Śrī Nityānandy Prabhua. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (58–63) je popsáno, že Halāyudha, Baladeva, Viśvarūpa a Saṅkarṣaṇa se zjevili jako Nityānanda Avadhūta.

Verš

asaṅkhya bhaktera karāilā avatāra
śeṣe avatīrṇa hailā vrajendra-kumāra

Synonyma

asaṅkhya — nespočet; bhaktera — oddaných; karāilā — přiměl být; avatāra — inkarnace; śeṣe — nakonec; avatīrṇa — sestoupený; hailā — stal se; vrajendra-kumāra — Pán Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Vrajendra-kumāra, nejprve přiměl nespočet svých oddaných, aby se zjevili, a nakonec se zjevil On sám.

Verš

prabhura āvirbhāva-pūrve yata vaiṣṇava-gaṇa
advaita-ācāryera sthāne karena gamana

Synonyma

prabhura — Pána; āvirbhāva — zjevením; pūrve — před; yata — všichni; vaiṣṇava-gaṇa — oddaní; advaita-ācāryera — Advaity Ācāryi; sthāne — místo; karena — činí; gamana — chození.

Překlad

Všichni oddaní z Navadvípu se před zjevením Pána Caitanyi Mahāprabhua scházeli v domě Advaity Ācāryi.

Verš

gītā-bhhāgavata kahe ācārya-gosāñi
jñāna-karma nindi’ kare bhaktira baḍāi

Synonyma

gītāBhagavad-gītā; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; kahe — přednáší; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; jñāna — cestu filosofické spekulace; karma — ploduchtivé jednání; nindi' — ostře kritizující; kare — ustanovuje; bhaktira — oddané služby; baḍāi — dokonalost.

Překlad

Na těchto setkáních vaiṣṇavů Advaita Ācārya přednášel z Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu, ostře odsuzoval cesty filosofické spekulace a ploduchtivého jednání a dokazoval svrchovanou dokonalost oddané služby.

Verš

sarva-śāstre kahe kṛṣṇa-bhaktira vyākhyāna
jñāna, yoga, tapo-dharma nāhi māne āna

Synonyma

sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; kahe — říká; kṛṣṇa-bhaktira — oddané služby Pánu Kṛṣṇovi; vyākhyāna — vysvětlení; jñāna — filosofická spekulace; yoga — mystická haṭha-yoga; tapas — askeze; dharma — náboženské obřady; nāhi — ne; māne — přijímá; āna — ostatní.

Překlad

Ve všech zjevených písmech védské kultury je od začátku až do konce vysvětlena oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi. Oddaní Pána Kṛṣṇy proto neuznávají procesy filosofické spekulace, mystické yogy, nadbytečné askeze a takzvaných náboženských obřadů. Jiný proces než oddanou službu nepřijímají.

Význam

Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se řídí touto zásadou. Neuznáváme žádnou jinou metodu duchovní realizace než vědomí Kṛṣṇy, oddanou službu. Skupiny praktikující jñānu, yogu, tapas či dharmu nás někdy kritizují, ale my naštěstí nejsme připraveni přistupovat na žádné kompromisy. Jednoduše setrváváme na úrovni oddané služby a stejné zásady kážeme po celém světě.

Verš

tāṅra saṅge ānanda kare vaiṣṇavera gaṇa
kṛṣṇa-kathā, kṛṣṇa-pūjā, nāma-saṅkīrtana

Synonyma

tāṅra saṅge — s Ním (Advaitou Ācāryou); ānanda — radost; kare — získává; vaiṣṇavera — oddaných; gaṇa — společnost; kṛṣṇa-kathā — rozmluvy o Pánu Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-pūjā — uctívání Śrī Kṛṣṇy; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Překlad

V domě Advaity Ācāryi se všichni vaiṣṇavové těšili z neustálých rozhovorů o Kṛṣṇovi, neustálého uctívání Kṛṣṇy a neustálého zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Význam

Hnutí Hare Kṛṣṇa pokračuje pouze na základě těchto zásad. Nemáme jinou starost než hovořit o Kṛṣṇovi, uctívat Kṛṣṇu a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

kintu sarva-loka dekhi’ kṛṣṇa-bahirmukha
viṣaye nimagna loka dekhi’ pāya duḥkha

Synonyma

kintu — ale; sarva-loka — všichni lidé; dekhi' — vidící; kṛṣṇa-bahirmukha — bez vědomí Kṛṣṇy; viṣaye — v hmotném požitku; nimagna — pohroužení; loka — všichni lidé; dekhi' — když viděl; pāya duḥkha — cítil bolest.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya Prabhu však cítil bolest, když viděl všechny lidi bez vědomí Kṛṣṇy, pohroužené pouze v hmotném požitku smyslů.

Význam

Pravý oddaný Pána Kṛṣṇy stále cítí bolest při pohledu na pokleslý stav celého světa. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkával: „Na tomto světě je všeho dostatek; jediné, co schází, je vědomí Kṛṣṇy.“ Tak to vidí všichni čistí oddaní. Kvůli tomuto nedostatku vědomí Kṛṣṇy ve společnosti lidé hrozně trpí, ponořeni v oceánu nevědomosti a smyslového požitku. Oddaný, který to sleduje, se velice trápí, když vidí svět v této situaci.

Verš

lokera nistāra-hetu karena cintana
kemate e saba lokera ha-ibe tāraṇa

Synonyma

lokera — všech lidí; nistāra-hetu — za účelem osvobození; karena — činí; cintana — přemýšlení; kemate — jak; e — těchto; saba — všech; lokera — lidí; ha-ibe — stane se; tāraṇa — osvobození.

Překlad

Když viděl podmínky, v jakých se celý svět nacházel, začal vážně přemýšlet o tom, jak všechny tyto lidi vysvobodit ze spárů māyi.

Verš

kṛṣṇa avatari’ karena bhaktira vistāra
tabe ta’ sakala lokera ha-ibe nistāra

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatari' — když sestoupí; karena — činí; bhaktira — oddané služby; vistāra — šíření; tabe — potom; ta' — jistě; sakala — všech; lokera — lidí; ha-ibe — bude; nistāra — osvobození.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya uvažoval: „Jedině když samotný Kṛṣṇa sestoupí, aby šířil oddanou službu, budou moci všichni lidé získat osvobození.“

Význam

Stejně jako odsouzený člověk může být osvobozen zvláštní milostí nejvyššího výkonného představitele, prezidenta či krále, tak i odsouzené lidi Kali-yugy může osvobodit jedině samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo osoba zvláště k tomu zmocněná. Śrīla Advaita Ācārya Prabhu si přál, aby samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sestoupil a vysvobodil pokleslé duše tohoto věku.

Verš

kṛṣṇa avatārite ācārya pratijñā kariyā
kṛṣṇa-pūjā kare tulasī-gaṅgājala diyā

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; avatārite — zapříčinit sestoupení; ācārya — Advaita Ācārya; pratijñā — slib; kariyā — poté, co učinil; kṛṣṇa-pūjā — uctívání Pána Śrī Kṛṣṇy; kare — provádí; tulasī — lístky tulasī; gaṅgā-jala diyā — vodou Gangy.

Překlad

Po této úvaze Advaita Ācārya složil slib, že přiměje Pána Kṛṣṇu, aby sestoupil, a začal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu lístky tulasī a vodou Gangy.

Význam

Lístky tulasī, voda z Gangy, a je-li to možné, trocha pasty ze santálového dřeva jsou dostatečné potřeby pro uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (9.26) Pán říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

„Jestliže Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce nebo vodu, přijmu to.“ Advaita Prabhu se řídil touto zásadou a těšil Nejvyšší Osobnost Božství lístky tulasī a vodou z Gangy.

Verš

kṛṣṇera āhvāna kare saghana huṅkāra
huṅkāre ākṛṣṭa hailā vrajendra-kumāra

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; āhvāna — pozvání; kare — činí; sa-ghana — s velkou vážností; huṅkāra — volání; huṅkāre — a takovými hlasitými výkřiky; ākṛṣṭa — upoután; hailā — stal se; vrajendra-kumāra — syn Vrajendry, Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Hlasitými výkřiky zval Kṛṣṇu, ať se zjeví, a toto opakované naléhání přivábilo Pána, aby sestoupil.

Verš

jagannāthamiśra-patnī śacīra udare
aṣṭa kanyā krame haila, janmi’ janmi’ mare

Synonyma

jagannātha-miśra — Jagannātha Miśra; patnī — jeho manželky; śacīra — Śacīmāty; udare — v lůně; aṣṭa — osm; kanyā — dcer; krame — jedna po druhé; haila — zjevily se; janmi' — po narození; janmi' — po narození; mare — všechny zemřely.

Překlad

Před narozením Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se z lůna Śacīmāty, manželky Jagannātha Miśry, narodilo osm dcer po sobě. Každá z nich však ihned po narození zemřela.

Verš

apatya-virahe miśrera duḥkhī haila mana
putra lāgi’ ārādhila viṣṇura caraṇa

Synonyma

apatya — od dětí; virahe — v odloučení; miśrera — Jagannātha Miśry; duḥkhī — nešťastná; haila — stala se; mana — mysl; putra — syna; lāgi' — aby získal; ārādhila — uctíval; viṣṇura — Pána Viṣṇua; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Jagannātha Miśra se kvůli smrti svých dětí, které umíraly jedno po druhém, velice rmoutil. S touhou mít syna proto uctíval lotosové nohy Pána Viṣṇua.

Verš

tabe putra janamilā ‘viśvarūpa’ nāma
mahā-guṇavān teṅha — ‘baladeva’-dhāma

Synonyma

tabe — potom; putra — syn; janamilā — narodil se; viśvarūpa — Viśvarūpa; nāma — pojmenovaný; mahā-guṇavān — vysoce kvalifikovaný; teṅha — On; baladeva — Pána Baladevy; dhāma — inkarnace.

Překlad

Potom Jagannātha Miśra získal syna Viśvarūpu, který byl nanejvýš mocný a vysoce kvalifikovaný, neboť byl inkarnací Baladevy.

Význam

Viśvarūpa byl starší bratr Gaurahariho, Pána Caitanyi Mahāprabhua. Když pro Něho začali chystat svatbu, přijal sannyās a odešel z domova. Jeho jméno po přijetí sannyāsu bylo Śaṅkarāraṇya. V roce 1431 éry Śaka (1509 n.l.) odešel z tohoto světa v Pándarpuru v okrese Sólápur. Jako inkarnace Saṅkarṣaṇa je jak materiální, tak bezprostřední příčinou stvoření tohoto hmotného světa. Není odlišný od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože aṁśa a aṁśī, část a celek, se od sebe neliší. Jako inkarnace Saṅkarṣaṇa patří Viśvarūpa ke čtveřici expanzí zvané catur-vyūha. V Gaura-candrodayi je řečeno, že Viśvarūpa po svém takzvaném odchodu vstoupil do Śrī Nityānandy Prabhua a zůstal v Něm.

Verš

baladeva-prakāśa — parama-vyome ‘saṅkarṣaṇa’
teṅha — viśvera upādāna-nimitta-kāraṇa

Synonyma

baladeva-prakāśa — projevení Baladevy; parama-vyome — v duchovním světě; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; teṅha — On; viśvera — vesmírného projevu; upādāna — materiální; nimitta-kāraṇa — bezprostřední příčina.

Překlad

Baladevova expanze známá v duchovním světě jako Saṅkarṣaṇa je materiální i bezprostřední příčinou hmotného vesmírného projevu.

Verš

tāṅhā ba-i viśve kichu nāhi dekhi āra
ataeva ‘viśvarūpa’ nāma ye tāṅhāra

Synonyma

taṅhā ba-i — mimo Něho; viśve — v tomto vesmírném projevu; kichu — něco; nāhi — není; dekhi — vidím; āra — dále; ataeva — proto; viśvarūpa — vesmírná podoba; nāma — jméno; ye — to; tāṅhāra — Jeho.

Překlad

Gigantická vesmírná podoba se jmenuje Viśvarūpa, inkarnace Mahā-saṅkarṣaṇa. V tomto vesmírném projevu tedy nenacházíme nic jiného než samotného Pána.

Verš

naitac citraṁ bhagavati
hy anante jagad-īśvare
otaṁ protam idaṁ yasmin
tantuṣv aṅga yathā paṭaḥ

Synonyma

na — ne; etat — toto; citram — úžasné; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; hi — jistě; anante — v neomezeném; jagat-īśvare — vládci vesmíru; otam — podélně; protam — našíř; idam — tento vesmír; yasmin — v němž; tantuṣu — ve vláknech; aṅga — ó králi; yathā — stejně jako; paṭaḥ — látka.

Překlad

„Stejně jako jsou v tkanině vlákna podélně i příčně, tak i Nejvyšší Osobnost Božství existuje přímo i nepřímo ve všem, co v tomto vesmírném projevu vidíme. To pro Něho není nic úžasného.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.15.35).

Verš

ataeva prabhu tāṅre bale, ‘baḍa bhāi’
kṛṣṇa, balarāma dui — caitanya, nitāi

Synonyma

ataeva — proto; prabhu — Pán Caitanya; tāṅre — Viśvarūpovi; bale — říká; baḍa bhāi — starší bratr; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; balarāma — a Baladeva; dui — dva; caitanya — Pán Caitanya Mahāprabhu; nitāi — a Nityānanda Prabhu.

Překlad

Jelikož je Mahā-saṅkarṣaṇa materiální a bezprostřední příčinou vesmírného projevu, nachází se v každém jeho detailu. Pán Caitanya Ho proto nazýval svým starším bratrem. Tito dva bratři jsou v duchovním světě známí jako Kṛṣṇa a Balarāma, ale nyní jsou Caitanya a Nitāi. Závěr tedy zní, že Nityānanda Prabhu je původní Saṅkarṣaṇa, Baladeva.

Verš

putra pāñā dampati hailā ānandita mana
viśeṣe sevana kare govinda-caraṇa

Synonyma

putra — syna; pāñā — když získali; dampati — oba manželé; hailā — stala se; ānandita — šťastná; mana — mysl; viśeṣe — zvláště; sevana — službu; kare — prokazují; govinda-caraṇa — lotosovým nohám Pána Govindy.

Překlad

Oba manželé (Jagannātha Miśra a Śacīmātā) měli z toho, že získali syna Viśvarūpu, velkou radost, a proto začali zvláště sloužit lotosovým nohám Govindy.

Význam

V Indii známé rčení říká, že každý jde uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, když trpí, ale jakmile zbohatne, na Boha zapomene. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.16):

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

„Čtyři druhy lidí: ti, kdo trpí, kdo potřebují peníze, kdo hledají poznání a kdo jsou zvídaví, se za předpokladu, že v minulosti vykonali nějaké zbožné činnosti, začnou zajímat o oddanou službu.“ Oba manželé, Jagannātha Miśra a Śacīmātā, byli velmi zkroušení, protože jim zemřelo osm dcer, ale nyní, když získali Viśvarūpu, byli naprosto šťastní. Věděli, že takového štěstí a bohatství se jim dostalo Pánovou milostí. A tak, místo aby na Pána zapomněli, sloužili lotosovým nohám Pána Govindy s čím dál tím větším odhodláním. Když zbohatne obyčejný člověk, na Boha zapomene, ale čím bohatší je oddaný, díky Pánově milosti, tím více lpí na službě Pánu.

Verš

caudda-śata chaya śake śeṣa māgha māse
jagannātha-śacīra dehe kṛṣṇera praveśe

Synonyma

caudda-śata — 1400; chaya — 6; śake — v roce éry Śaka; śeṣa — poslední; māgha — Māgha; māse — v měsíci; jagannātha — Jagannātha Miśry; śacīra — a Śacīdevī; dehe — v tělech; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; praveśe — vstoupením.

Překlad

V lednu roku 1406 éry Śaka (1485 n.l.) vstoupil Pán Kṛṣṇa do těl Jagannātha Miśry i Śacī.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se narodil v roce 1407 éry Śaka (1486 n.l.) v měsíci Phālguna. Zde ale vidíme, že do těl svých rodičů vstoupil v roce 1406 v měsíci Māgha, tedy plných třináct měsíců před svým narozením. Dítě obvykle zůstává v lůně matky po dobu deseti lunárních měsíců, ale zde vidíme, že Pán pobýval v těle své matky třináct měsíců.

Verš

miśra kahe śacī-sthāne, — dekhi āna rīta
jyotirmaya deha, geha lakṣmī-adhiṣṭhita

Synonyma

miśra kahe — Jagannātha Miśra pravil; śacī-sthāne — v přítomnosti Śacīdevī-māty; dekhi — vidím; āna — neobyčejné; rīta — chování; jyotir-maya — zářící; deha — tělo; geha — domov; lakṣmī — bohyně štěstí; adhiṣṭhita — pobývající.

Překlad

Jagannātha Miśra řekl Śacīmātě: „Vidím úžasné věci! Tvoje tělo září a vypadá to, jako kdyby v mém domě nyní osobně přebývala bohyně štěstí.“

Verš

yāhāṅ tāhāṅ sarva-loka karaye sammāna
ghare pāṭhāiyā deya dhana, vastra, dhāna

Synonyma

yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — všude; sarva-loka — všichni lidé; karaye — prokazují; sammāna — úctu; ghare — doma; pāṭhāiyā — posílající; deya — dávají; dhana — cennosti; vastra — oblečení; dhāna — rýži.

Překlad

„Všude, kam jdu, mi lidé prokazují úctu. Aniž bych o to žádal, dávají mi sami od sebe cennosti, oblečení a rýži.“

Význam

Brāhmaṇa se nestane ničím služebníkem. Sloužit druhým je povinností śūdrů. Brāhmaṇa je vždy nezávislý, protože je učitel, duchovní mistr a rádce společnosti. Členové společnosti ho zásobují vším, co pro život potřebuje. V Bhagavad-gītě Pán říká, že rozdělil společnost na čtyři třídy: brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry. Bez tohoto vědeckého rozdělení nemůže společnost hladce fungovat. Brāhmaṇa má členům společnosti dávat dobré rady, kṣatriya má dohlížet na řízení a udržovat ve společnosti zákon a pořádek, vaiśyové mají vyrábět a obchodovat, aby pokryli všechny potřeby společnosti, a śūdrové mají sloužit vyšším vrstvám společnosti (brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům).

Jagannātha Miśra byl brāhmaṇa, a lidé mu proto posílali veškeré tělesné zaopatření – peníze, oblečení, obilí a tak dále. Když byl Pán Caitanya v lůně Śacīmāty, Jagannātha Miśra tyto nezbytnosti dostával, aniž by si o ně říkal. Jelikož byl Pán přítomný v jeho rodině, každý mu jako brāhmaṇovi prokazoval patřičnou úctu. Jinými slovy, když brāhmaṇa nebo vaiṣṇava zůstává věrný svému postavení věčného služebníka Pána a vykonává Jeho vůli, není možné, aby trpěl nedostatkem pro svou vlastní obživu nebo pro uspokojení potřeb své rodiny.

Verš

śacī kahe, — muñi dekhoṅ ākāśa-upare
divya-mūrti loka saba yena stuti kare

Synonyma

śacī kahe — matka Śacīdevī odpověděla; muñi — já; dekhoṅ — vidím; ākāśa-upare — na nebi; divya-mūrti — zářící podoby; loka — lidé; saba — všichni; yena — jako kdyby; stuti — modlitby; kare — přednášeli.

Překlad

Śacīmātā svému manželovi řekla: „Vidím na nebi úžasně zářící lidské bytosti, jako kdyby přednášely modlitby.“

Význam

Jagannātha Miśru všichni na zemi uctívali a dostával vše potřebné. Matka Śacī zase na nebi viděla, jak se k ní modlí mnoho polobohů, protože v jejím lůně byl Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

jagannātha miśra kahe, — svapna ye dekhila
jyotirmaya-dhāma mora hṛdaye paśila

Synonyma

jagannātha miśra kahe — Jagannātha Miśra odpověděl; svapna — sen; ye — tento; dekhila — viděl jsem; jyotir-maya — s oslňující září; dhāma — sídlo; mora — mého; hṛdaye — do srdce; paśila — vstoupilo.

Překlad

Jagannātha Miśra potom odpověděl: „Ve snu jsem viděl, jak Pánovo zářící sídlo vstoupilo do mého srdce.“

Verš

āmāra hṛdaya haite gelā tomāra hṛdaye
hena bujhi, janmibena kona mahāśaye

Synonyma

āmāra hṛdaya haite — z mého srdce; gelā — se přemístilo; tomāra hṛdaye — do tvého srdce; hena — takto; bujhi — chápu; janmibena — narodí se; kona — nějaká; mahāśaye — neobyčejně velká osobnost.

Překlad

„Z mého srdce pak vstoupilo do tvého, a z toho chápu, že se brzy narodí nějaká velká osobnost.“

Verš

eta bali’ duṅhe rahe haraṣita hañā
śālagrāma sevā kare viśeṣa kariyā

Synonyma

eta bali' — po tomto rozhovoru; duṅhe — oba; rahe — zůstali; haraṣita — radostní; hañā — když se stali; śālagrāmaśālagrāma-nārāyaṇa-śilā; sevā — službu; kare — prováděli; viśeṣa — zvláštní pozornost; kariyā — věnující tomu.

Překlad

Po tomto rozhovoru oba manželé s radostí společně sloužili rodinné śālagrāma-śile.

Význam

Zvláště v domě každého brāhmaṇy musí být śālagrāma-śilā, kterou uctívá celá jeho rodina. Tento systém platí dodnes. Lidé, kteří jsou svojí kastou brāhmaṇové, kteří se narodili v brāhmaṇské rodině, musí uctívat śālagrāma-śilu. S postupující Kali-yugou však už naneštěstí takzvaní brāhmaṇové, pyšní na své zrození v brāhmaṇských rodinách, śālagrāma-śily neuctívají. Odnepaměti ovšem bylo zvykem, že ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, musel uctívat śālagrāma-śilu za všech okolností. V naší společnosti pro vědomí Kṛṣṇy někteří členové dychtí uctívat śālagrāma-śilu, ale my jsme toto uctívání záměrně nezavedli, protože většina členů hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nepochází z rodin brāhmaṇské kasty. Po nějakém čase, až uvidíme, že jsou opravdu upevnění v brāhmaṇském chování, bude uctívání śālagrāma-śily zavedeno.

V současném věku není uctívání śālagrāma-śily tak důležité jako zpívání svatého jména Pána. To je pokyn śāstry: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam / kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. Podle názoru Jīvy Gosvāmīho dosáhne ten, kdo zpívá svaté jméno bez přestupků, naprosté dokonalosti. Uctívání Božstva v chrámu je však pro očistu mysli také nezbytné. Jakmile tedy někdo rozvinul duchovní vědomí nebo je dokonale umístěn na duchovní úrovni, může začít uctívat śālagrāma-śilu.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje přemístění Pána ze srdce Jagannātha Miśry do srdce Śacīmāty takto: „Závěr zní, že Jagannātha Miśra i Śacīmātā jsou nitya-siddhové, věčně čistí společníci Pána. Jejich srdce nejsou nikdy znečištěna, a proto na Nejvyšší Osobnost Božství nikdy nezapomínají. Obyčejný člověk tohoto hmotného světa má znečištěné srdce, a musí ho proto nejprve očistit, než se dostane na transcendentální úroveň. Jagannātha Miśra a Śacīmātā však nebyli obyčejný muž a obyčejná žena se znečištěným srdcem. Je-li srdce čisté, říká se, že zaujímá úroveň Vasudevy. Vasudeva může počít Vāsudevu neboli Kṛṣṇu, který je transcendentální.“

Śacīdevī neotěhotněla jako obyčejná žena prostřednictvím smyslů. Nikdo by si neměl myslet že Śacīmātino těhotenství bylo stejné jako u obyčejné ženy, protože to by byl přestupek. Těhotenství Śacīmāty může porozumět ten, kdo opravdu rozvinul duchovní vědomí a plně se věnuje oddané službě Pánu.

bhagavān api viśvātmā
bhaktānām abhayaṅ-karaḥ
āviveśāṁśa-bhāgena
mana ānakadundubheḥ

To je výrok o zrození Pána Kṛṣṇy. Pánova inkarnace vstoupila do Vasudevovy mysli a potom byla přemístěna do mysli Devakī. Śrīla Śrīdhara Svāmī v této souvislosti vysvětluje: ̀mana āviveśa' manasy āvirbabhūva; jīvānām iva na dhātu-sambandha ity arthaḥ. V tomto případě nebylo třeba vypustit semeno jako v případě obyčejného člověka. Śrīla Rūpa Gosvāmī v tomto ohledu také vysvětluje, že se Pán Kṛṣṇa nejprve zjevil v mysli Ānakadundubhiho, Vasudevy, a potom byl přemístěn do mysli Devakī-devī. Tak v mysli Devakī-devī neustále narůstala transcendentální radost, podobně jako každou noc dorůstá měsíc, dokud není v úplňku. V okamžiku zjevení vyšel Pán Kṛṣṇa z mysli Devakī a objevil se vedle jejího lůžka v Kaṁsově vězení. Pod vlivem yogamāyi si Devakī tehdy myslela, že se jí právě narodilo dítě. Podobně zmatení byli i polobozi z nebeských planet; proto je řečeno: muhyanti yat sūrayaḥ (Bhāg. 1.1.1). Přišli se modlit k Devakī, protože si mysleli, že Nejvyšší Pán je v jejím lůně. Polobozi přišli do Mathury ze svého nebeského království, což naznačuje, že Mathura je důležitější než nebeské království ve vyšším planetárním systému.

Pán Kṛṣṇa jako věčný syn Yaśodāmāyī přebývá neustále ve Vrindávanu. Zábavy Pána Kṛṣṇy probíhají stále jak v duchovním, tak v hmotném světě. V těchto zábavách se Pán vždy považuje za věčného syna matky Yaśody a otce Nandy Mahārāje. Ve čtyřicátém třetím verši šesté kapitoly desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu se říká: „Když se vznešený a velkodušný Nanda Mahārāja vrátil z cest, posadil si svého syna Kṛṣṇu na klín a při čichání k Jeho hlavě zažíval transcendentální blaženost.“ Ve dvacátém prvním verši deváté kapitoly desátého zpěvu se říká: „Tento Pán, Osobnost Božství, který se zjevil jako syn pasačky, je snadno přístupný a pochopitelný pro oddané, kdežto ti, kdo podléhají tělesnému pojetí života, Ho nemohou poznat, ani když jsou velice pokročilí v askezi nebo velcí filosofové.“

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura dále cituje Śrīpādu Baladevu Vidyābhūṣaṇu, který s odkazem na modlitby polobohů k Pánu Śrī Kṛṣṇovi v lůně Devakī shrnuje Kṛṣṇovo zrození takto: „Stejně jako se vycházející měsíc projeví světlem na východě, tak Devakī, která byla vždy na transcendentální úrovni, protože ji Vasudeva, syn Śūraseny, zasvětil do Kṛṣṇa mantry, neustále chovala Kṛṣṇu ve svém srdci.“ Z tohoto výroku ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.18) vyplývá, že Nejvyšší Pán, který byl přemístěn ze srdce Ānakadundubhiho neboli Vasudevy, se projevil v srdci Devakī. Podle Śrīly Baladevy Vidyābhūṣaṇy znamená „srdce Devakī“ její lůno, protože ve Śrīmad-Bhāgavatamu 10.2.41 polobozi říkají: diṣṭyāmba te kukṣi-gataḥ paraḥ pumān – „Matko Devakī, Pán je již ve tvém lůně.“ To, že byl Pán přemístěn ze srdce Vasudevy do srdce Devakī, tedy znamená, že byl přemístěn do lůna Devakī.

Také slova viśeṣe sevana kare govinda-caraṇa, „obzvláště začali uctívat lotosové nohy Govindy,“ uvedená v Caitanya-caritāmṛtě ve vztahu ke zjevení Pána Caitanyi Mahāprabhua, naznačují, že stejně jako se Kṛṣṇa zjevil v srdci Devakī skrze srdce Vasudevy, zjevil se i Pán Caitanya v srdci Śacīdevī skrze srdce Jagannātha Miśry. To je tajemství zjevení Pána Caitanyi Mahāprabhua. Neměli bychom proto považovat zrození Pána Caitanyi za zrození obyčejného člověka nebo živé bytosti. Toto téma je poněkud náročné na pochopení, ale pro oddané Pána nebude vůbec těžké výroky Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho pochopit.

Verš

haite haite haila garbha trayodaśa māsa
tathāpi bhūmiṣṭha nahe, — miśrera haila trāsa

Synonyma

haite haite — tak nastávající; haila — stalo se; garbha — těhotenství; trayodaśa — třináctý; māsa — měsíc; tathāpi — stále; bhūmiṣṭha — porod; nahe — nebylo známky; miśrera — Jagannātha Miśry; haila — stala se; trāsa — obava.

Překlad

Takto přišel třináctý měsíc těhotenství, ale stále nebylo vidět příznaky toho, že by mělo dojít k porodu. Jagannātha Miśra proto začal mít vážné obavy.

Verš

nīlāmbara cakravartī kahila gaṇiyā
ei māse putra habe śubha-kṣaṇa pāñā

Synonyma

nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; kahila — řekl; gaṇiyā — podle astrologického výpočtu; ei māse — v tomto měsíci; putra — syn; habe — se narodí; śubha-kṣaṇa — příznivý okamžik; pāñā — využívající.

Překlad

Nīlāmbara Cakravartī (děd Śrī Caitanyi Mahāprabhua) potom provedl astrologický výpočet a řekl, že se dítě narodí tento měsíc a využije k tomu příznivého okamžiku.

Verš

caudda-śata sāta-śake māsa ye phālguna
paurṇamāsīra sandhyā-kāle haile śubha-kṣaṇa

Synonyma

caudda-śata sāta-śake — v roce 1407 éry Śaka (1486 nl); māsa — měsíc; ye — který; phālguna — Phālguna; paurṇamāsīra — za úplňku; sandhyā-kāle — navečer; haile — byl; śubha-kṣaṇa — příznivý okamžik.

Překlad

Ten vytoužený příznivý okamžik nastal v roce 1407 éry Śaka (1486 n.l.) v měsíci Phālguna (únor-březen) večer za úplňku.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v Amṛta-pravāha-bhāṣyi představil horoskop Śrī Caitanyi Mahāprabhua takto:

śaka 1407/10/22/28/45*
dinam

 7    11     8

15    54    38

40    37    40

13     6    23

Bhaktivinoda Ṭhākura horoskop vysvětluje tak, že v čase zrození Pána Caitanyi Mahāprabhua byly planety umístěny následovně: Śukra (Venuše) byla v Meṣa-rāśi (v Beranu) a nakṣatře (měsíčním domu) Aśvinī; Ketu (devátá planeta) byla v Siṁha-rāśi (Lvu) a Uttaraphalgunī; Candra (měsíc) byl v Pūrvaphalgunī (jedenáctém měsíčním domu); Śani (Saturn) byl ve Vṛścika-rāśi (Štíru) a Jyeṣtě; Bṛhaspati (Jupiter) byl v Dhanu-rāśi (Střelci) a Pūrvāṣāḍě; Maṅgala (Mars) byl v Makara-rāśi (Kozorohu) a Śravaṇě; Ravi (slunce) bylo v Kumbha-rāśi (Vodnáři) a Pūrvabhādrapādě; Rāhu byl v Pūrvabhādrapādě a Budha (Merkur) byl v Mīna-rāśi (Rybách) a Uttarabhādrapādě. Lagna byla Siṁha.

*Řádek číslic s označením śaka udává čas, kdy se Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevil. Uběhlo již tisíc čtyři sta sedm let éry Śaka; šlo o čtrnáctistý osmý rok. Deset měsíců toho roku již uběhlo; byl to jedenáctý měsíc (Phālguna). Z Phālguny uběhlo dvacet dva dní; byl dvacátý třetí den. Od východu slunce uběhlo dvacet osm ghaṭī (11 hodin, 12 minut) a 45 pal (18 minut); bylo právě po západu slunce. Číselná tabulka přináší další astrologické informace o čase Pánova zrození.

Verš

siṁha-rāśi, siṁha-lagna, ucca graha-gaṇa
ṣaḍ-varga, aṣṭa-varga, sarva sulakṣaṇa

Synonyma

siṁha — lev; rāśi — znamení zvěrokruhu; siṁha — lev; lagna — okamžik zrození; ucca — vysoko; graha-gaṇa — všechny planety; ṣaṭ-varga — šest oddílů; aṣṭa-varga — osm oddílů; sarva — všechny; su-lakṣaṇa — příznivé znaky.

Překlad

(Podle džjótirvédy, védské astrologie, byl onen příznivý okamžik popsán takto:) Měsíc byl ve Lvu (znamení Lva ve zvěrokruhu), Lev byl ascendent, několik planet bylo v silném postavení a ṣaḍ-varga a aṣṭa-varga vykazovaly všechny příznivé vlivy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, který byl dříve velkým astrologem, vysvětluje tento verš takto: Ṣaḍ-varga (šest oddílů) je odborně nazýváno kṣetra, horā, drekkāṇa, navāṁśa, dvādaśāṁśa a triṁṣāṁṣa. Podle džjótirvédské astrologie lze vypočítat, jak příznivý je okamžik zrození, když je určen vzájemný vztah mezi planetami a vládci těchto šesti oddílů. Pokyny pro vysvětlování pohybů hvězd a planet jsou popsány v knize Bṛhaj-jātaka a dalších knihách. Kdo zná způsob, jak vypočítat aṣṭa-vargu (osm oddílů), dokáže předpovědět příznivé a nepříznivé události. Tuto vědu ovládají hlavně lidé, kterým se říká horā-śāstra-vit, neboli ti, kdo se vyznají v astrologických spisech. Na základě astrologických výpočtů z těchto horā- śāster předpověděl Nīlāmbara Cakravartī, děd Śrī Caitanyi Mahāprabhua, příznivý okamžik Pánova zjeven

Verš

a-kalaṅka gauracandra dilā daraśana
sa-kalaṅka candre āra kon prayojana

Synonyma

a-kalaṅka — bez znečištění; gauracandra — měsíc Pána Caitanyi Mahāprabhua; dilā — dal; daraśana — možnost vidět; sa-kalaṅka — s nečistotami; candre — měsíce; āra — také; kon — jaká; prayojana — nezbytnost.

Překlad

K čemu je třeba měsíce s tělem posetým černými skvrnami, když se ukázal neposkvrněný měsíc – Caitanya Mahāprabhu?

Verš

eta jāni’ rāhu kaila candrera grahaṇa
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ ‘hari’ nāme bhāse tri-bhuvana

Synonyma

eta jāni' — to vše věda; rāhu — Rāhu, symbol ve zvěrokruhu; kaila — snažil se; candrera — měsíce; grahaṇa — zatmění; kṛṣṇa kṛṣṇa — svaté jméno Kṛṣṇy; hari — svaté jméno Hariho; nāme — jména; bhāse — zaplavila; tri-bhuvana — tři světy.

Překlad

Když to Rāhu, černá planeta, uvážil, zakryl měsíc v úplňku, a v tu chvíli se všechny tři světy topily ve volání: „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Hari!“

Význam

Podle džjótirvédy dochází k zatmění měsíce, když se planeta Rāhu postaví před měsíc v úplňku. V Indii je zvykem, že při zatmění slunce či měsíce se všichni následovníci védských písem koupou v Ganze nebo v moři. Všichni striktní následovníci védského náboženství stojí po celou dobu zatmění ve vodě a zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. K zatmění měsíce došlo právě v době zrození Pána Caitanyi Mahāprabhua, a tak všichni lidé v tu dobu přirozeně stáli ve vodě a zpívali Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

jaya jaya dhvani haila sakala bhuvana
camatkāra haiyā loka bhāve mane mana

Synonyma

jaya jaya — sláva; dhvani — zvuk; haila — byl; sakala — všechny; bhuvana — světy; camatkāra — úžasný; haiyā — stávající se; loka — všichni lidé; bhāve — stav; mane mana — v jejich myslích.

Překlad

Všichni lidé tak během zatmění měsíce pronášeli Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a jejich mysli byly ohromené.

Verš

jagat bhariyā loka bale — ‘hari’ ‘hari’
sei-kṣaṇe gaurakṛṣṇa bhūme avatari

Synonyma

jagat — celý svět; bhariyā — naplňující; loka — lidé; bale — říkali; hari hari — svaté jméno Pána; sei-kṣaṇe — v tu chvíli; gaurakṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa v podobě Gaurahariho; bhūme — na zemi; avatari — sestoupil.

Překlad

Když takto celý svět zpíval svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇa v podobě Gaurahariho sestoupil na zemi.

Verš

prasanna ha-ila saba jagatera mana
‘hari’ bali’ hinduke hāsya karaye yavana

Synonyma

prasanna — radostní; ha-ila — stali se; saba — všichni; jagatera — celého světa; mana — mysl; hari — svaté jméno Pána; bali' — říkající; hinduke — hinduistům; hāsya — smích; karaye — činí; yavana — muslimové.

Překlad

Celý svět byl spokojený. Zatímco hinduisté pronášeli Pánovo svaté jméno, ostatní, zvláště muslimové, je žertem napodobovali.

Význam

Přestože muslimové, nehinduisté, nejeví zájem o zpívání svatého jména Pána, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, muslimové v Navadvípu napodobovali hinduisty, kteří zpívali během zatmění měsíce. A tak během zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua hinduisté i muslimové společně zpívali svaté jméno Pána.

Verš

‘hari’ bali’ nārīgaṇa dei hulāhuli
svarge vādya-nṛtya kare deva kutūhalī

Synonyma

hari bali' — vyslovováním slova Hari; nārī-gaṇa — všechny ženy; dei — zpívající; hulāhuli — zvuk hulāhuli; svarge — na nebeských planetách; vādya- nṛtya — hudbu a tanec; kare — konají; deva — polobozi; kutūhalī — zvědaví.

Překlad

Zatímco všechny ženy na zemi volaly svaté jméno Hariho, na nebeských planetách se zpívalo a tančilo, neboť polobozi byli velice zvědaví.

Verš

prasanna haila daśa dik, prasanna nadījala
sthāvara-jaṅgama haila ānande vihvala

Synonyma

prasanna — radostné; haila — staly se; daśa — deset; dik — světových stran; prasanna — spokojená; nadī-jala — voda v řekách; sthāvara — nehybné; jaṅgama — pohyblivé; haila — staly se; ānande — radostí; vihvala — přemožené.

Překlad

V této atmosféře se radovalo všech deset světových stran, stejně jako i voda v řekách. Co víc, všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, byly zaplavené transcendentální blažeností.

Verš

nadīyā-udayagiri,pūrṇacandra gaurahari,
kṛpā kari’ ha-ila udaya
pāpa-tamaḥ haila nāśa,
tri-jagatera ullāsa,
jagabhari’ hari-dhvani haya

Synonyma

nadīyā — místo známé jako Nadia; udayagiri — je místem zjevení; pūrṇacandra — měsíc v úplňku; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — milostí; kari' — dělající; ha-ila — stal se; udaya — vyšlý; pāpa — hříšná; tamaḥ — temnota; haila — byla; nāśa — rozptýlena; tri-jagatera — tří světů; ullāsa — štěstí; jagabhari' — zaplňující celý svět; hari-dhvani — transcendentální zvuk Hari; haya — zněl.

Překlad

Ze své bezpříčinné milosti vyšel měsíc v úplňku, Gaurahari, v okrese Nadia, který je přirovnán k Udajagiri, kde lze nejdříve spatřit slunce. Jeho východ na nebi rozptýlil temnotu hříšného života, a tak se všechny tři světy radovaly a zpívaly svaté jméno.

Verš

sei-kāle nijālaya,uṭhiyā advaita rāya,
nṛtya kare ānandita-mane
haridāse lañā saṅge,
huṅkāra-kīrtana-raṅge
kene nāce, keha nāhi jāne

Synonyma

sei-kāle — tehdy; nija-ālaya — ve svém domě; uṭhiyā — stojící; advaita — Advaita Ācārya; rāya — boháč; nṛtya — tanec; kare — provádí; ānandita — s radostnou; mane — myslí; haridāse — Ṭhākura Haridāse; lañā — beroucí; saṅge — s sebou; huṅkāra — hlasitě; kīrtanasaṅkīrtana; raṅge — provádějí; kene — proč; nāce — tančí; keha nāhi — nikdo; jāne — ví.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya tehdy radostně tančil ve svém domě v Šántipuru. Vzal Haridāse Ṭhākura, tančil s ním a hlasitě zpíval Hare Kṛṣṇa. Nikdo však nechápal, proč ti dva tančí.

Význam

Rozumí se, že Advaita Prabhu byl v té době ve svém rodném domě v Šántipuru. Haridāsa Ṭhākura Ho často navštěvoval. Byl tam shodou okolností i v době narození Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a oba dva se okamžitě roztančili. Nikdo v celém Šántipuru však nechápal, proč tito dva světci tančí.

Verš

dekhi’ uparāga hāsi’,śīghra gaṅgā-ghāṭe āsi’
ānande karila gaṅgā-snāna
pāñā uparāga-chale,
āpanāra mano-bale,
brāhmaṇere dila nānā dāna

Synonyma

dekhi' — když viděli; uparāga — zatmění; hāsi' — smějící se; śīghra — velmi brzy; gaṅgā-ghāṭe — na břehu Gangy; āsi' — poté, co přišli; ānande — s radostí; karila — vykonali; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; pāñā — využívající; uparāga-chale — u příležitosti zatmění měsíce; āpanāra — svojí vlastní; manaḥ-bale — silou mysli; brāhmaṇerebrāhmaṇům; dila — dal; nānā — různé; dāna — milodary.

Překlad

Když Advaita Ācārya a Haridāsa Ṭhākura viděli, že došlo k zatmění měsíce, oba dva se smáli. Odešli okamžitě ke Ganze a s velkou radostí se v ní vykoupali. Advaita Ācārya využil příležitosti zatmění měsíce k tomu, aby svou mentální silou věnoval brāhmaṇům různé milodary.

Význam

Mezi hinduisty je zvykem rozdat během zatmění měsíce nebo slunce co nejvíce milodarů chudým. Advaita Ācārya proto využil tohoto zatmění a věnoval brāhmaṇům mnoho různých darů. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.3.11) je popsáno, že když se narodil Kṛṣṇa, Vasudeva při této příležitosti okamžitě věnoval brāhmaṇům deset tisíc krav. U hinduistů je zvykem, že když se narodí dítě, zvláště chlapec, rodiče samou radostí rozdávají hodně milodarů. Advaita Ācārya měl skutečný zájem rozdávat milodary, protože se při zatmění měsíce narodil Pán Caitanya. Lidé však nechápali, proč Advaita Ācārya rozdává tolik různých věcí. Nedělal to kvůli zatmění měsíce, ale proto, že se v tu chvíli narodil Pán. Rozdával milodary stejně jako Vasudeva při zjevení Pána Kṛṣṇy.

Verš

jagat ānandamaya,dekhi’ mane sa-vismaya,
ṭhāreṭhore kahe haridāsa
tomāra aichana raṅga,
mora mana parasanna,
dekhi — kichu kārye āche bhāsa

Synonyma

jagat — celý svět; ānanda-maya — plný radosti; dekhi' — když viděl; mane — v mysli; sa-vismaya — s úžasem; ṭhāre-ṭhore — podle přímých i nepřímých znamení; kahe — řekl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tomāra — Tvůj; aichana — způsob; raṅga — projevu; mora — moje; mana — mysl; parasanna — velice potěšená; dekhi — chápu; kichu — něco; kārye — v jednání; āche — je; bhāsa — znamení.

Překlad

Když Haridāsa Ṭhākura viděl celý svět plný radosti, jeho mysl nad tím žasla a přímo i nepřímo se vyjádřil Advaitovi Ācāryovi: „Tvoje tančení a rozdávání milodarů na mě působí velice příjemně. Je mi jasné, že tyto činnosti mají nějaký zvláštní smysl.“

Verš

ācāryaratna, śrīvāsa,haila mane sukhollāsa
yāi’ snāna kaila gaṅgā-jale
ānande vihvala mana,
kare hari-saṅkīrtana
nānā dāna kaila mano-bale

Synonyma

ācāryaratna — Ācāryaratna; śrīvāsa — Śrīvāsa; haila — stal se; mane — v mysli; sukha-ullāsa — šťastný; yāi' — šel a; snāna — koupel; kaila — vykonal; gaṅgā-jale — ve vodě Gangy; ānande — radostí; vihvala — přemožená; mana — mysl; kare — činí; hari-saṅkīrtana — provádění saṅkīrtanu; nānā — různé; dāna — milodary; kaila — dělal; manaḥ-bale — silou mysli.

Překlad

Ācāryaratna (Candraśekhara) a Śrīvāsa Ṭhākura byli bez sebe radostí a okamžitě šli ke Ganze, aby se vykoupali v jejích vodách. Oba s myslí plnou štěstí zpívali Hare Kṛṣṇa mantru a mentální silou rozdávali milodary.

Verš

ei mata bhakta-tati,yāṅra yei deśe sthiti,
tāhāṅ tāhāṅ pāñā mano-bale
nāce, kare saṅkīrtana,
ānande vihvala mana,
dāna kare grahaṇera chale

Synonyma

ei mata — takto; bhakta-tati — všichni oddaní tam; yāṅra — jejichž; yei — kterékoli; deśe — v zemi; sthiti — bydliště; tāhāṅ tāhāṅ — tam i tam; pāñā — využívající; manaḥ-bale — silou mysli; nāce — tančí; kare saṅkīrtana — provádějí saṅkīrtan; ānande — s radostí; vihvala — zmatená; mana — mysl; dāna — milodary; kare — dávají; grahaṇera — zatmění měsíce; chale — pod záminkou.

Překlad

Všichni oddaní, ať už byli kdekoli, v každém městě a každé zemi, takto tančili, prováděli saṅkīrtan a silou svých myslí, plných radosti, rozdávali milodary pod záminkou zatmění měsíce.

Verš

brāhmaṇa-sajjana-nārī,nānā-dravye thālī bhari’
āilā sabe yautuka la-iyā
yena kāṅcā-soṇā-dyuti,
dekhi’ bālakera mūrti,
āśīrvāda kare sukha pāñā

Synonyma

brāhmaṇa — vážení brāhmaṇové; sat-jana — ctnostní mužové; nārī — dámy; nānā — různé; dravye — s dárky; thālī — podnosy; bhari' — plné; āilā — přišli; sabe — všichni; yautuka — dárky; la-iyā — nesoucí; yena — jako; kāṅcā — surové, čisté; soṇā — zlato; dyuti — záři; dekhi' — vidící; bālakera — dítěte; mūrti — podoba; āśīrvāda — požehnání; kare — dali; sukha — štěstí; pāñā — dosáhli.

Překlad

Na návštěvu přišli rozliční vážení brāhmaṇové a brāhmaṇské ženy s podnosy plnými dárků. Když viděli novorozené dítě, jehož podoba připomínala přírodní třpytící se zlato, všichni Mu s radostí dávali svá požehnání.

Verš

sāvitrī, gaurī, sarasvatī,śacī, rambhā, arundhatī
āra yata deva-nārīgaṇa
nānā-dravye pātra bhari’,
brāhmaṇīra veśa dhari’,
āsi’ sabe kare daraśana

Synonyma

sāvitrī — žena Pána Brahmy; gaurī — žena Pána Śivy; sarasvatī — žena Pána Nṛsiṁhadevy; śacī — žena krále Indry; rambhā — nebeská tanečnice; arundhatī — žena Vasiṣṭhy; āra — a; yata — všechny; deva — nebeské; nārī-gaṇa — ženy; nānā — různými; dravye — dary; pātra bhari' — poté, co naplnily koše; brāhmaṇīra — v podobě brāhmaṇských žen; veśa dhari' — když se takto oblékly; āsi' — přicházející; sabe — všechny; kare — učinily; daraśana — návštěvu.

Překlad

V převlečení za manželky brāhmaṇů přinesly různé dárky i všechny nebešťanky, včetně manželek Pána Brahmy, Pána Śivy, Pána Nṛsiṁhadevy, krále Indry a Vasiṣṭhy Ṛṣiho a nebeské tanečnice Rambhy.

Význam

Když se Pán Caitanya Mahāprabhu narodil, přišly Ho navštívit ženy ze sousedství, z nichž většina byla ženami vážených brāhmaṇů. V přestrojení za brāhmaṇské manželky přišly novorozeně navštívit i ženy z nebes, jako například manželky Pána Brahmy a Pána Śivy. Obyčejní lidé je viděli jako brāhmaṇské ženy ze sousedství, ale ve skutečnosti to byly přestrojené nebešťanky.

Verš

antarīkṣe deva-gaṇa,gandharva, siddha, cāraṇa,
stuti-nṛtya kare vādya-gīta
nartaka, vādaka, bhāṭa,
navadvīpe yāra nāṭa,
sabe āsi’ nāce pāñā prīta

Synonyma

antarīkṣe — na nebi; deva-gaṇa — polobozi; gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; siddha — obyvatelé Siddhaloky; cāraṇa — profesionální zpěváci z nebeských planet; stuti — modlitby; nṛtya — tanec; kare — činí; vādya — hudbu; gīta — písně; nartaka — tanečníci; vādaka — profesionální bubeníci; bhāṭa — profesionální udíleči požehnání; navadvīpe — ve městě Navadvípu; yāra — jejichž; nāṭa — pódium; sabe — ti všichni; āsi' — poté, co přišli; nāce — začali tančit; pāñā — získávající; prīta — štěstí.

Překlad

Na nebi všichni polobozi, jako obyvatelé Gandharvaloky, Siddhaloky a Cāraṇaloky, pronášeli modlitby a tančili za doprovodu hudby, písní a bubnování. V Navadvípu se také sešli všichni profesionální tanečníci, hudebníci a udíleči požehnání a s velkou radostí tančili.

Význam

Stejně jako existují profesionální zpěváci, tanečníci i udíleči požehnání na nebeských planetách, existují dodnes i v Indii a scházejí se na různých domácích obřadech, zvláště na svatbách a tam, kde se někdo narodil. Žijí z milodarů, které při takových příležitostech v domech hinduistů dostanou. Těchto obřadů využívají také eunuchové, aby dostali almužnu. To je jejich způsob obživy. Tito lidé se nikdy nestávají něčími služebníky a nepracují v zemědělství či obchodu; pouze přijímají milodary od přátel ze sousedství, a z toho pokojně žijí. Bhāṭové jsou třídou brāhmaṇů, kteří na tyto obřady chodí udílet požehnání v podobě básní, které skládají s odkazy na védská písma.

Verš

kebā āse kebā yāya,kebā nāce kebā gāya,
sambhālite nāre kāra bola
khaṇḍileka duḥkha-śoka,
pramoda-pūrita loka,
miśra hailā ānande vihvala

Synonyma

kebā — kdo; āse — přichází; kebā — kdo; yāya — odchází; kebā — kdo; nāce — tančí; kebā — kdo; gāya — zpívá; sambhālite — chápat; nāre — nemohli; kāra — druhých; bola — jazyk; khaṇḍileka — rozptýlené; duḥkha — neštěstí; śoka — nářek; pramoda — radosti; pūrita — plní; loka — všichni lidé; miśra — Jagannātha Miśra; hailā — stal se; ānande — štěstím; vihvala — přemožen.

Překlad

Nikomu nebylo jasné, kdo přichází a kdo odchází, kdo tančí a kdo zpívá, a nerozuměli ani navzájem svým jazykům. Přesto však byly veškeré strasti i nářky ihned rozptýlené a lidé zažívali naprostou blaženost. I Jagannātha Miśra byl štěstím bez sebe.

Verš

ācāryaratna, śrīvāsa,jagannātha-miśra-pāśa,
āsi’ tāṅre kare sāvadhāna
karāila jātakarma,
ye āchila vidhi-dharma,
tabe miśra kare nānā dāna

Synonyma

ācāryaratna — Candraśekhara Ācārya; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; jagannātha-miśra pāśa — v domě Jagannātha Miśry; āsi' — když přišli; tāṅre — jemu; kare — činí; sāvadhāna — pozornost; karāila — vykonali; jāta-karma — příznivý obřad v době narození; ye — cokoliv; āchila — bylo; vidhi-dharma — náboženské zásady; tabe — tehdy; miśra — Jagannātha Miśra; kare — činí; nānā — různé; dāna — rozdávání milodarů.

Překlad

Candraśekhara Ācārya a Śrīvāsa Ṭhākura přišli za Jagannāthem Miśrou a různými způsoby upoutávali jeho pozornost. Provedli obřady, které se podle náboženských zásad mají vykonat v době zrození. Jagannātha Miśra také rozdával různé milodary.

Verš

yautuka pāila yata,ghare vā āchila kata,
saba dhana vipre dila dāna
yata nartaka, gāyana,
bhāṭa, akiñcana jana,
dhana diyā kaila sabāra māna

Synonyma

yautuka — dary; pāila — dostal; yata — kolik; ghare — v domě; — nebo; āchila — bylo; kata — cokoliv; saba dhana — veškeré bohatství; viprebrāhmaṇům; dila — dal; dāna — jako milodary; yata — všem; nartaka — tanečníkům; gāyana — zpěvákům; bhāṭa — těm, kteří žehnají; akiñcana jana — chudým; dhana diyā — dávající bohatství; kaila — činil; sabāra — každého; māna — uctění.

Překlad

Cokoliv Jagannātha Miśra dostal darem a cokoliv měl v domě, rozdal brāhmaṇům, profesionálním zpěvákům, tanečníkům, bhāṭům a chudým. Všechny uctil bohatými dary.

Verš

śrīvāsera brāhmaṇī,nāma tāṅra ’mālinī’,
ācāryaratnera patnī-saṅge
sindūra, haridrā, taila,
kha-i, kalā, nārikela,
diyā pūje nārīgaṇa raṅge

Synonyma

śrīvāsera brāhmaṇī — manželka Śrīvāse Ṭhākura; nāma — jméno; tāṅra — její; mālinī — Mālinī; ācāryaratnera — Candraśekhara (Ācāryaratny); patnī — manželka; saṅge — společně s; sindūra — rumělka; haridrā — kurkuma; taila — olej; kha-i — pražená rýže; kalā — banán; nārikela — kokos; diyā — dávající; pūje — uctívání; nārī-gaṇa — ženy; raṅge — v radostné náladě.

Překlad

Mālinī, manželka Śrīvāse Ṭhākura, doprovázená manželkou Candraśekhara (Ācāryaratny) a dalšími ženami, s velkou radostí přišla uctít dítě náležitostmi, jako je rumělka, kurkuma, olej, pražená rýže, banány a kokosové ořechy.

Význam

Rumělka, kha-i (pražená rýže), banány, kokosové ořechy a kurkuma smíchaná s olejem jsou příznivé dary pro takovýto obřad. Vedle burizonů existuje i pražená rýže zvaná kha-i, která je spolu s banány považována za velice příznivý dar. Podobně i kurkuma smíchaná s olejem a rumělkou vytváří příznivou mast, kterou se potírá tělo novorozeného dítěte nebo ženicha či nevěsty před svatbou. To vše jsou příznivé domácí obřady. Z toho je vidět, že před pěti sty lety se při narození Pána Caitanyi Mahāprabhua všechny tyto obřady přísně vykonávaly, ale dnes už se téměř neprovádějí. Těhotná matka je obvykle poslána do porodnice, a jakmile se dítě narodí, je umyto dezinfekčním roztokem, a tím to končí.

Verš

advaita-ācārya-bhāryā,jagat-pūjitā āryā,
nāma tāṅra ’sītā ṭhākurāṇī’
ācāryera ājñā pāñā,
gela upahāra lañā,
dekhite bālaka-śiromaṇi

Synonyma

advaita-ācārya-bhāryā — manželka Advaity Ācāryi; jagat-pūjitā — uctívaná celým světem; āryā — nejušlechtilejší žena; nāma — jméno; tāṅra — její; sītā ṭhākurāṇī — matka Sītā; ācāryera ājñā pāñā — na pokyn Advaity Ācāryi; gela — šla; upahāra — dárky; lañā — beroucí; dekhite — spatřit; bālaka — dítě; śiromaṇi — nejvznešenější.

Překlad

Jednoho dne krátce poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu narodil, se Sītādevī, manželka Advaity Ācāryi, která si zaslouží, aby ji uctíval celý svět, šla se svolením svého manžela a s různými dárky podívat na toto nejvznešenější dítě.

Význam

Ukazuje se, že Advaita Ācārya měl dva domy, jeden v Šántipuru a jeden v Navadvípu. Když se narodil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, Advaita Ācārya nepobýval ve svém domě v Navadvípu, ale v Šántipuru. Jak již bylo vysvětleno dříve (v textu 99), Sītā přišla do Navadvípu obdarovat novorozeně, Caitanyu Mahāprabhua, z Advaitova starého otcovského domu (nijālaya) v Šántipuru.

Verš

suvarṇera kaḍi-ba-uli,rajatamudrā-pāśuli,
suvarṇera aṅgada, kaṅkaṇa
du-bāhute divya śaṅkha,
rajatera malabaṅka,
svarṇa-mudrāra nānā hāragaṇa

Synonyma

suvarṇera — ze zlata; kaḍi-ba-uli — náramky; rajata-mudrā — zlaté mince; pāśuli — druh ozdoby na nohu; suvarṇera — ze zlata; aṅgada — ozdoba; kaṅkaṇa — jiný druh ozdoby na ruku; du-bāhute — ve dvou rukách; divya — nebeskou; śaṅkha — lasturu; rajatera — ze zlata; malabaṅka — nákotníčky; svarṇa-mudrāra — ze zlata; nānā — různé; hāra-gaṇa — náhrdelníky.

Překlad

Přinesla různé druhy zlatých ozdob, jako ozdoby na paže, náhrdelníky, nákotníčky a náramky.

Verš

vyāghra-nakha hema-jaḍi,kaṭi-paṭṭasūtra-ḍorī
hasta-padera yata ābharaṇa
citra-varṇa paṭṭa-sāḍī,
buni photo paṭṭapāḍī,
svarṇa-raupya-mudrā bahu-dhana

Synonyma

vyāghra-nakha — tygří drápy; hema-jaḍi — zasazené ve zlatě; kaṭi-paṭṭasūtra-ḍorī — hedvábná šňůra okolo pasu; hasta-padera — rukou a nohou; yata — všechny možné; ābharaṇa — ozdoby; citra-varṇa — různobarevná; paṭṭa-sāḍī — hedvábná sárí; buni — tkaný; photo — malý dětský kabátek; paṭṭa-pāḍī — s hedvábnou výšivkou; svarṇa — zlaté; raupya — stříbrné; mudrā — mince; bahu-dhana — bohatství všeho druhu.

Překlad

Dále tygří drápy zasazené ve zlatě, hedvábné a krajkové pásy, ozdoby rukou a nohou, hezky barvená hedvábná sárí a dětské šatičky také z hedvábí. Dítě dostalo i mnoho dalších cenností, včetně zlatých a stříbrných mincí.

Význam

Z dárků, které přinesla Sītā Ṭhākurānī, žena Advaity Ācāryi, vyplývá, že Advaita Ācārya tehdy patřil k velice bohatým lidem. I když brāhmaṇové obvykle nepatří ve společnosti k nejbohatším, Advaita Ācārya byl značně zámožný, protože byl v Šántipuru hlavním brāhmaṇou. Daroval proto dítěti, Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi, mnoho ozdob. To, že Kamalākānta Viśvāsa žádal krále Džagannáth Purí, Mahārāje Pratāparudru, o tři sta rupií s vysvětlením, že Advaita Ācārya tuto částku dlužil, však znamená, že tři sta rupií bylo těžké splatit i pro tak bohatého člověka, který si mohl dovolit darovat mnoho drahocenných ozdob, sárí a podobně. Hodnota rupie tedy v těch dobách byla mnohotisíckrát větší než dnes. Dnes nikomu nedělá dluh tří set rupií starosti, a obyčejný člověk si přitom nemůže dovolit shromáždit tak drahocenné předměty a darovat je synovi svého přítele. Tehdejších tři sta rupií se pravděpodobně rovnalo dnešním třiceti tisícům.

Verš

durvā, dhānya, gorocana,haridrā, kuṅkuma, candana,
maṅgala-dravya pātra bhariyā
vastra-gupta dolā caḍi’
saṅge lañā dāsī ceḍī,
vastrālaṅkāra peṭāri bhariyā

Synonyma

durvā — čerstvá tráva; dhānya — rýže; gorocana — žlutá látka, která se dává kravám na hlavu; haridrā — kurkuma; kuṅkuma — druh voňavky vyráběné v Kašmíru; candana — santálové dřevo; maṅgala-dravya — příznivé předměty; pātra bhariyā — naplňující mísu; vastra-gupta — zakrytý látkou; dolā — palankýn; caḍi' — vezoucí se; saṅge — spolu s; lañā — beroucí; dāsī — společnice; ceḍī — služky; vastra-alaṅkāra — ozdoby a látky; peṭāri — koš; bhariyā — naplnily.

Překlad

Sītā Ṭhākurānī dorazila v doprovodu svých služebných do domu Jagannātha Miśry na palankýnu zakrytém látkou a přivezla s sebou mnoho příznivých předmětů, jako je čerstvá tráva, rýže, gorocana, kurkuma, kuṅkuma a santálové dřevo, které naplnily velký koš.

Význam

Slova vastra-gupta dolā jsou v tomto verši významná. Ještě před padesáti či šedesáti lety se všechny ctihodné ženy v Kolkatě nechávaly na návštěvu do sousedství přepravovat na palankýnu, který nesli čtyři muži. Nosítka byla zahalena jemnou bavlněnou látkou, a tak nebylo možné vidět váženou paní cestovat na veřejnosti. Ženy, a zvláště ty z vážených rodin, nemohl obyčejný člověk spatřit. V odlehlých částech země to stále ještě platí. Sanskrtské slovo asūrya-paśiyā naznačuje, že ctihodnou paní nemohlo zahlédnout ani slunce. V orientální kultuře byl tento systém velice rozšířený, a přísně jej následovaly jak hinduistické, tak muslimské ženy. V dětství jsme byli svědky toho, že naše matka nešla pěšky ani k sousedům; buď jela kočárem, nebo na palankýnu neseném čtyřmi muži. Tento zvyk se přísně dodržoval i před pěti sty lety a manželka Advaity Ācāryi jako velice vážená paní následovala tato pravidla, v tehdejším společenském prostředí běžná.

Verš

bhakṣya, bhojya, upahāra,saṅge la-ila bahu bhāra,
śacī-gṛhe haila upanīta
dekhiyā bālaka-ṭhāma,
sākṣāt gokula-kāna,
varṇa-mātra dekhi viparīta

Synonyma

bhakṣya — jídla; bhojya — smažená jídla; upahāra — dárek; saṅge — s sebou; la-ila — vzala; bahu bhāra — mnoho balíčků; śacī-gṛhe — do domu matky Śacī; haila — bylo; upanīta — přineseno; dekhiyā — když viděla; bālaka-ṭhāma — vzhled dítěte; sākṣāt — přímo; gokula-kāna — Pán Kṛṣṇa z Gókuly; varṇa- mātra — jen barva; dekhi — vidící; viparīta — jiná.

Překlad

Sītā Ṭhākurānī přišla do domu Śacīdevī s mnoha druhy potravin, oděvů a dalších dárků, a když spatřila novorozené dítě, užasla, protože jí bylo zřejmé, že až na rozdíl v barvě pleti je to přímo samotný Kṛṣṇa z Gókuly.

Význam

Peṭāri je druh velkého koše, který se nosí v páru zavěšený na obou koncích vyvážené tyče přes ramena. Nosič těchto košů se nazývá bhārī. Tento způsob nošení nákladu a balíků je dodnes běžný v Indii a dalších orientálních zemích a viděli jsme ho i v Džakartě v Indonésii.

Verš

sarva aṅga — sunirmāṇa,suvarṇa-pratimā-bhāna,
sarva aṅga — sulakṣaṇamaya
bālakera divya jyoti,
dekhi’ pāila bahu prīti,
vātsalyete dravila hṛdaya

Synonyma

sarva aṅga — všechny části těla; sunirmāṇa — dobře stavěné; suvarṇa — zlatá; pratimā — podoba; bhāna — jako; sarva — všechny; aṅga — části těla; sulakṣaṇa-maya — plné příznivých znaků; bālakera — dítěte; divya — transcendentální; jyoti — záři; dekhi' — když viděla; pāila — získala; bahu — hodně; prīti — uspokojení; vātsalyete — rodičovskou náklonností; dravila — zjihlo; hṛdaya — její srdce.

Překlad

Když Sītā Ṭhākurānī uviděla transcendentální tělesnou záři dítěte a Jeho zlatu se podobající, pěkně stavěné tělo plné příznivých znaků, byla velmi spokojená a srdce jí jihlo z mateřské náklonnosti.

Verš

durvā, dhānya, dila śīrṣe,kaila bahu āśīṣe,
cirajīvī hao dui bhāi
ḍākinī-śāṅkhinī haite,
śaṅkā upajila cite,
ḍare nāma thuila ’nimāi’

Synonyma

durvā — čerstvou trávu; dhānya — rýži; dila — dala; śīrṣe — na hlavu; kaila — učinila; bahu — s mnoha; āśīṣe — požehnáními; cira-jīvī — žijící dlouho; hao — buď; dui bhāi — dva bratři; ḍākinī-śāṅkhinī — duchů a čarodějnic; haite — od; śaṅkā — pochyby; upajila — vzrostly; cite — v srdci; ḍare — ze strachu; nāma — jméno; thuila — nechala; nimāi — dětské jméno Pána Caitanyi, odvozené od stromu nima (nimba).

Překlad

Požehnala novorozeněti tak, že Mu na hlavu položila čerstvou trávu a rýži a řekla: „Budiž požehnán dlouhým životem!“ Ale ze strachu z duchů a čarodějnic Mu dala jméno Nimāi.

Význam

Ḍākinī a Śāṅkhinī jsou dvě společnice Pána Śivy a jeho choti, které jsou považovány za výjimečně nepříznivé, protože se narodily v tělech duchů. Lidé věří, že tyto nepříznivé bytosti se vyhýbají nímovému stromu. Z lékařského hlediska je nímový strom velice antiseptický a dříve bylo zvykem ho mít před domem. Podél velkých cest v Indii, zvláště v Uttarpradéši, jsou těchto stromů stovky a tisíce. Jeho dřevo má tak antiseptické vlastnosti, že ho ájurvédská věda používá pro léčbu lepry. Vědci oddělili jeho aktivní složku, která se nazývá kyselina margosová. Ním se používá k mnoha účelům, zvláště k čištění zubů. Na indických vesnicích takto používá jeho větvičky devadesát procent lidí. Sītā Ṭhākurānī tedy dala Pánu Caitanyovi jméno Nimāi právě kvůli těmto antiseptickým účinkům nímového stromu a také proto, že se Pán pod tímto stromem narodil. V mládí byl proslulý jako Nimāi Paṇḍita a v okolních vesnicích Ho nazývali tímto jménem, i když se ve skutečnosti jmenoval Viśvambhara.

Verš

putramātā-snānadine,dila vastra vibhūṣaṇe,
putra-saha miśrere sammāni’
śacī-miśrera pūjā lañā,
manete hariṣa hañā,
ghare āilā sītā ṭhākurāṇī

Synonyma

putra-mātā — matky a dítěte; snāna-dine — v den koupání; dila — dala; vastra — oblečení; vibhūṣaṇe — ozdoby; putra-saha — s dítětem; miśrere — Jagannāthovi Miśrovi; sammāni' — blahopřející; śacī — Śacīdevī; miśrera — Jagannātha Miśry; pūjā — pocty; lañā — když přijala; manete — v mysli; hariṣa — potěšená; hañā — jsoucí; ghare — domů; āilā — vrátila se; sītā ṭhākurāṇī — matka Sītā, žena Advaity Ācāryi.

Překlad

V den, kdy se matka i dítě vykoupali a opustili porodní dům, jim Sītā Ṭhākurānī dala různé ozdoby a oblečení a uctila také Jagannātha Miśru. Matka Śacīdevī a Jagannātha Miśra potom uctili ji, a tak se s radostnou myslí vrátila domů.

Význam

Pátý a také devátý den po narození dítěte se matka vykoupe v Ganze nebo na nějakém jiném posvátném místě. Tomu se říká niṣkrāmaṇa neboli obřad odchodu z porodního domu. Dnes je to porodnice, ale dříve byla v každém váženém domě vyhrazena jedna místnost pro rození dětí, a devátý den po porodu matka mohla při obřadu zvaném niṣkrāmaṇa vstoupit i do ostatních pokojů. Niṣkrāmaṇa je jedním z deseti očistných procesů. Dříve rodiny z vyšších kast, hlavně v Bengálsku, dodržovaly po porodu čtyřměsíční karanténu. Na konci čtvrtého měsíce mohla matka zhlédnout východ slunce. Později začaly vyšší kasty (brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové) dodržovat karanténu pouze dvacet jedna dní a śūdrové třicet. Ve společenských skupinách zvaných kartābhajā a satīmā byla matka očištěna ihned po karanténě tím, že do saṅkīrtanu vhodila malé kousky sladkostí hari-nuṭa. Sītā Ṭhākurānī uctila Śacīdevī a Jagannātha Miśru i s novorozenětem. Když se vracela domů, Śacīdevī a Jagannātha Miśra na oplátku uctili ji. To se běžně dělalo ve vážených bengálských rodinách.

Verš

aiche śacī-jagannātha,putra pāñā lakṣmīnātha,
pūrṇa ha-ila sakala vāñchita
dhana-dhānye bhare ghara,
lokamānya kalevara,
dine dine haya ānandita

Synonyma

aiche — takto; śacī-jagannātha — matka Śacīdevī a Jagannātha Miśra; putra — syna; pāñā — když dostali; lakṣmī-nātha — samotného manžela bohyně štěstí; pūrṇa — naplněné; ha-ila — staly se; sakala — všechny; vāñchita — touhy; dhana-dhānye — bohatstvím a obilím; bhare ghara — dům byl naplněn; loka-mānya kalevara — tělo, které lidé milují; dine dine — den za dnem; haya — stávají se; ānandita — blažení.

Překlad

Tak se matce Śacīdevī a Jagannāthovi Miśrovi splnily všechny touhy, protože dostali syna, který byl manželem bohyně štěstí. Jejich dům byl vždy plný bohatství a obilí. Když viděli milované tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jejich blaženost den za dnem rostla.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství. Každý Mu proto vzdával úctu. Dokonce i nebešťané přicházeli, oblečeni jako obyčejní lidé, aby Pánovi projevili úctu. Jeho otec a matka, Jagannātha Miśra a Śacīdevī, také cítili ve svých srdcích uspokojení, když viděli pocty, které sklízel jejich transcendentální syn.

Verš

miśra — vaiṣṇava, śānta,alampaṭa, śuddha, dānta,
dhana-bhoge nāhi abhimāna
putrera prabhāve yata,
dhana āsi’ mile, tata,
viṣṇu-prīte dvije dena dāna

Synonyma

miśra — Jagannātha Miśra; vaiṣṇava — velký oddaný; śānta — klidný; alampaṭa — velice usměrněný; śuddha — očištěný; dānta — sebeovládnutý; dhana-bhoge — co se týče užívání si hmotného štěstí; nāhi — není; abhimāna — touha; putrera — jejich syna; prabhāve — vlivem; yata — všechno, které; dhana — bohatství; āsi' — přicházející; mile — dostává; tata — tolik; viṣṇu-prīte — pro uspokojení Pána Viṣṇua; dvijebrāhmaṇům; dena — dává; dāna — milodary.

Překlad

Jagannātha Miśra byl ideální vaiṣṇava. Byl klidný, zdrženlivý co se týče smyslového požitku, čistý a sebeovládnutý. Neměl tedy touhu užívat si hmotného bohatství. Všechny peníze, které díky vlivu svého transcendentálního syna získal, daroval brāhmaṇům pro uspokojení Viṣṇua.

Verš

lagna gaṇi’ harṣamati,nīlāmbara cakravartī,
gupte kichu kahila miśrere
mahāpuruṣera cihna,
lagne aṅge bhinna bhinna,
dekhi, — ei tāribe saṁsāre

Synonyma

lagna gaṇi' — astrologickým výpočtem okamžiku narození; harṣa-mati — velmi potěšený; nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; gupte — soukromě; kichu — něco; kahila — řekl; miśrere — Jagannāthovi Miśrovi; mahā-puruṣera cihna — všechny příznaky velké osobnosti; lagne — v okamžiku zrození; aṅge — na těle; bhinna bhinna — různé; dekhi — vidím; ei — toto dítě; tāribe — osvobodí; saṁsāre — všechny tři světy.

Překlad

Když Nīlāmbara Cakravartī propočítal okamžik narození Pána Caitanyi Mahāprabhua, sdělil v ústraní Jagannāthovi Miśrovi, že na těle dítěte i v okamžiku Jeho zrození vidí všechny příznaky velké osobnosti. Z toho poznal, že toto dítě v budoucnosti vysvobodí všechny tři světy.

Verš

aiche prabhu śacī-ghare,kṛpāya kaila avatāre,
yei ihā karaye śravaṇa
gaura-prabhu dayāmaya,
tāṅre hayena sadaya,
sei pāya tāṅhāra caraṇa

Synonyma

aiche — takto; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śacī-ghare — v domě Śacīdevī; kṛpāya — ze své bezpříčinné milosti; kaila — učinil; avatāre — příchod; yei — každý, kdo; ihā — tohoto; karaye — dělá; śravaṇa — poslech; gaura-prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; dayā-maya — velice milostivý; tāṅre — vůči němu; hayena — stane se; sa-daya — milostivý; sei — tato osoba; pāya — dostane; tāṅhāra — Jeho; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Takto se Pán Caitanya Mahāprabhu ze své bezpříčinné milosti zjevil v domě Śacīdevī. Každý, kdo naslouchá tomuto vyprávění o Jeho zrození, získá Jeho zvláštní milost, a tak dosáhne lotosových nohou Pána.

Verš

pāiyā mānuṣa janma,ye nā śune gaura-guṇa,
hena janma tāra vyartha haila
pāiyā amṛtadhunī,
piye viṣa-garta-pāni,
janmiyā se kene nāhi maila

Synonyma

pāiyā mānuṣa janma — každý, kdo dostal lidské tělo; ye — kdo; — ne; śune — slyší; gaura-guṇa — o vlastnostech Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; hena janma — takové zrození; tāra — jeho; vyartha haila — je k ničemu; pāiyā — dostat příležitost; amṛta-dhunī — řeka nektaru; piye — pije; viṣa-garta-pāni — vodu z otrávené jámy hmotného štěstí; janmiyā — když se narodil v lidském těle; se — on; kene — proč; nāhi — ne; maila — zemřel.

Překlad

Každý, kdo se narodil v lidském těle, ale nepřijímá učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, maří svoji příležitost. Amṛtadhunī je proudící řeka nektaru oddané služby. Pokud někdo poté, co dostal lidské tělo, nepije vodu z této řeky a místo ní pije vodu z otrávené jámy hmotného štěstí, bylo by pro něho lepší, ne aby žil, ale už dávno zemřel.

Význam

V této souvislosti složil Śrīmat Prabodhānanda Sarasvatī ve své Caitanya-candrāmṛtě následující verše (37, 36, 34):

acaitanyam idaṁ viśvaṁ
yadi caitanyam īśvaram
na viduḥ sarva-śāstra-jñā
hy api bhrāmyanti te janāḥ

„V tomto hmotném světě schází vědomí Kṛṣṇy. Pán Caitanya Mahāprabhu je vědomí Kṛṣṇy zosobněné. Pokud tedy nějaký velmi vzdělaný učenec nebo vědec nezná Śrī Caitanyu Mahāprabhua, je jisté, že bloumá tímto světem zbytečně.“

prasārita-mahā-prema-
-pīyūṣa-rasa-sāgare
caitanya-candre prakaṭe
yo dīno dīna eva saḥ

„Člověk, který nevyužije nektaru oddané služby, jenž se v přítomnosti hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua vylévá z břehů, je ten největší chudák ze všech chudáků.“

avatīrṇe gaura-candre
vistīrṇe prema-sāgare
suprakāśita-ratnaughe
yo dīno dīna eva saḥ

„Příchod Pána Caitanyi Mahāprabhua je jako oceán nektaru, který se stále zvětšuje. Ten, kdo v tomto oceánu nesbírá vzácné drahokamy, je ten největší chudák ze všech chudáků.“

Také Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.19, 20, 23) říká:

śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ
saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
na yat-karṇa-pathopeto
jātu nāma gadāgrajaḥ
bile batorukrama-vikramān ye
na śṛṇvataḥ karṇa-puṭe narasya
jihvāsatī dārdurikeva sūta
na copagāyaty urugāya-gāthāḥ
jīvañ chavo bhāgavatāṅghri-reṇuṁ
na jātu martyo ’bhilabheta yas tu
śrī-viṣṇu-padyā manujas tulasyāḥ
śvasañ chavo yas tu na veda gandham

„Člověk, který není spojen s vědomím Kṛṣṇy, může být v takzvané lidské společnosti považován za velkou osobnost, ale ve skutečnosti není nic jiného než velké zvíře. Tato zvířata obvykle sklízejí chválu od jiných zvířat, jako jsou psi, prasata, velbloudi a osli. Uši člověka, který nenaslouchá o Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou jako díry v poli. I když má takový člověk jazyk, ten připomíná jazyk žáby, která svým kvákáním jen zbytečně ruší a zároveň láká hada smrti. Také člověk, který nevyužívá prachu z lotosových nohou velkých oddaných, ani nečichá k lístkům tulasī obětovaným lotosovým nohám Pána, musí být považován za mrtvého, i když zdánlivě ještě žije.“

Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.4 podobně uvádí:

nivṛtta-tarṣair upagīyamānād
bhavauṣadhācchrotra-mano 'bhirāmāt
ka uttamaśloka-guṇānuvādāt
pumān virajyeta vinā paśu-ghnāt

„Kdo jiný, než ten, kdo zabíjí zvířata nebo vlastní duši, se nechce zajímat o naslouchání o slávě Nejvyšší Osobnosti Božství? Toto opěvování si vychutnávají ti, kteří jsou zbaveni znečištění hmotného světa.“

Podobně Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.56 říká: na tīrtha-pada-sevāyai jīvann api mṛto hi saḥ: „I když člověk zdánlivě žije, je považován za mrtvolu, pokud neslouží lotosovým nohám velkých oddaných.“

Verš

śrī-caitanya-nityānanda,ācārya advaitacandra,
svarūpa-rūpa-raghunāthadāsa
iṅhā-sabāra śrī-caraṇa,
śire vandi nija-dhana,
janma-līlā gāila kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-caitanya-nityānanda — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Śrī Nityānanda Prabhu; ācārya advaita-candra — Ācārya Śrī Advaitacandra; svarūpa-rūpa-raghunātha-dāsa — Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī; iṅhā-sabāra — jich všech; śrī-caraṇa — lotosové nohy; śire — na hlavu; vandi — projevuji úctu; nija-dhana — osobní vlastnictví; janma-līlā — vyprávění o zrození; gāila — zpíval; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Položil jsem si na hlavu lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua, Ācāryi Advaitacandry, Svarūpy Dāmodara, Rūpy Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho jako své vlastnictví, a tímto způsobem jsem já, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, popsal příchod Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda, Advaita Prabhu, Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī a jejich následovníci – těm všem zde Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī projevuje své uznání. Každý, kdo kráčí ve stopách Kavirāje Gosvāmīho, také přijímá lotosové nohy výše zmíněných osobností jako své osobní vlastnictví. Hmotné bohatství a přepych materialisty jsou pouze iluzorní. Ve skutečnosti to není vlastnictví, ale pouto, protože užíváním si hmotného světa se podmíněná duše čím dál více zaplétá, neboť si stále zvětšuje dluh za svůj současný požitek. Podmíněná duše si bohužel myslí, že majetek, kvůli kterému je zadlužená, je jejím vlastnictvím, a velice se snaží takový majetek hromadit. Oddaný však tento majetek nepovažuje za skutečné vlastnictví, nýbrž za pouhé zapletení v hmotném světě. Je-li Pán Kṛṣṇa s nějakým oddaným velice spokojený, hmotné vlastnictví mu odebere, jak říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.88.8): yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ – „Abych oddanému prokázal zvláštní milost, odeberu mu vše hmotné, co vlastní.“ Také Narottama dāsa Ṭhākura říká:

dhana mora nityānanda,

rādhā-kṛṣṇa-śrī-caraṇa
sei mora prāṇa-dhana

„Mým skutečným bohatstvím je Nityānanda Prabhu a lotosové nohy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy.“ Dále se modlí: „Ó Pane, dej mi laskavě toto bohatství; nechci nic jiného než Tvoje lotosové nohy.“ Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura na mnoha místech zpívá o tom, že jeho skutečným majetkem jsou lotosové nohy Rādhy a Kṛṣṇy. My se však naneštěstí zajímáme o neskutečné vlastnictví, a to skutečné opomíjíme (adhane yatana kari' dhana teyāginu).

Smārtové někdy považují Raghunātha dāse Gosvāmīho za śūdru. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zde ale výslovně zmiňuje svarūpa-rūpa-raghunātha-dāsa. Proto se ten, kdo pokládá lotosové nohy Raghunātha dāse Gosvāmīho za transcendentální vůči všem rozdílům kastovního systému, těší z bohatství skutečné duchovní blaženosti.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třinácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje příchod Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.