Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.110

Verš

prabhuke ye bhaje, tāre tāṅra kṛpā haya
sei se e-saba līlā satya kari’ laya

Synonyma

prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ye — každý, kdo; bhaje — uctívá; tāre — jemu; tāṅra — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; haya — je; sei se — ta osoba; e-saba — všechny tyto; līlā — zábavy; satya — pravda; kari' — přijímající jako; laya — bere.

Překlad

To, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zmocňoval ostatní, může pochopit ten, kdo je skutečně oddaným Pána a kdo obdržel Jeho milost.