Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210

Verš

saundaryaṁ lalanāli-dhairya-dalanaṁ līlā ramā-stambhinī
vīryaṁ kandukitādri-varyam amalāḥ pāre-parārdhaṁ guṇāḥ
śīlaṁ sarva-janānurañjanam aho yasyāyam asmat-prabhur
viśvaṁ viśva-janīna-kīrtir avatāt kṛṣṇo jagan-mohanaḥ

Synonyma

saundaryam — tělesná krása; lalanā-āli — skupinek gopī; dhairya — trpělivost; dalanam — pokoření; līlā — zábavy; ramā — bohyně štěstí; stambhinī — žasnoucí; vīryam — síla; kandukita — činící z něj malý míček na házení; adri-varyam — velkou horu; amalāḥ — bez poskvrny; pāre-parārdham — neomezené; guṇāḥ — vlastnosti; śīlam — chování; sarva-jana — všechny druhy živých bytostí; anurañjanam — uspokojující; aho — ó; yasya — jehož; ayam — toto; asmat-prabhuḥ — náš Pán; viśvam — celý vesmír; viśva-janīna — pro dobro všech; kīrtiḥ — opěvováním Jeho; avatāt — nechť udržuje; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; jagat-mohanaḥ — ten, který okouzluje celý svět.

Překlad

Papoušek zpíval: „Opěvování Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, přináší prospěch každému ve vesmíru. Jeho krása přemáhá gopī z Vrindávanu a pokořuje jejich trpělivost. Bohyně štěstí žasne nad Jeho zábavami a Jeho síla dělá z kopce Góvardhanu malý míček na hraní. Jeho bezchybné vlastnosti jsou neomezené a Jeho chování každého uspokojuje. Všichni jsou k Pánu Kṛṣṇovi přitahováni. Nechť náš Pán udržuje celý vesmír!“

Význam

Tento verš je z Govinda-līlāmṛty (13.29).