Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.75

Verš

ataeva sei-saba līlā nā pāri varṇibāre
samāpti kariluṅ līlāke kari’ namaskāre

Synonyma

ataeva — proto; sei-saba — všechny tyto; līlā — zábavy; pāri — nejsem schopen; varṇibāre — vyprávět; samāpti kariluṅ — nyní jsem skončil; līlāke — těmto zábavám; kari' namaskāre — skládající uctivé poklony.

Překlad

Vyprávět všechny zábavy dopodrobna není možné. Ukončím proto tento popis a s úctou se jim pokloním.