Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.46

Verš

caitanya-candrera līlā ananta apāra
varṇite varṇite grantha ha-ila vistāra

Synonyma

caitanya-candrera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; līlā — zábavy; ananta — neomezené; apāra — nepředstavitelné; varṇite — popisování; varṇite — popisování; grantha — kniha; ha-ila — se stala; vistāra — rozsáhlá.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi jsou neomezené a nepředstavitelné. Kniha se proto jejich popisováním rozrostla.