Skip to main content

Synonyma

caitanya-candrera
Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.46
Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.41
caitanya-candrera līlā
zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.363
candrera
který září jako měsíc — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.5
měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.92
kṛṣṇa-candrera
Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.68
candrera samāja
společenství měsíců. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.126
citra-candrera
překrásného měsíce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.67

Filter by hierarchy