Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13

Verš

yatra ha deva-patayaḥ svaiḥ svair gaṇa-nāyakair vihita-mahārhaṇāḥ sarvartu-kusuma-stabaka-phala-kisalaya-śriyānamyamāna-viṭapa-latā-viṭapibhir upaśumbhamāna-rucira-kānanāśramāyatana-varṣa-giri-droṇīṣu tathā cāmala-jalāśayeṣu vikaca-vividha-nava-vanaruhāmoda-mudita-rāja-haṁsa-jala-kukkuṭa-kāraṇḍava-sārasa-cakravākādibhir madhukara-nikarākṛtibhir upakūjiteṣu jala-krīḍādibhir vicitra-vinodaiḥ sulalita-sura-sundarīṇāṁ kāma-kalila-vilāsa-hāsa-līlāvalokākṛṣṭa-mano-dṛṣṭayaḥ svairaṁ viharanti.

Synonyma

yatra ha — na těch osmi územích; deva-patayaḥ — vládci polobohů, například Pán Indra; svaiḥ svaiḥ — svými příslušnými; gaṇa-nāyakaiḥ — hlavními služebníky; vihita — zaopatřováni; mahā-arhaṇāḥ — drahocennými dary, jako je santálová dřeň a girlandy; sarva-ṛtu — ve všech ročních obdobích; kusuma-stabaka — trsů květů; phala — plodů; kisalaya-śriyā — množstvím ratolestí; ānamyamāna — prohýbají se; viṭapa — jejichž větve; latā — a popínavé rostliny; viṭapibhiḥ — mnoha stromy; upaśumbhamāna — plně vyzdobené; rucira — krásné; kānana — zahrady; āśrama-āyatana — a mnoho pousteven; varṣa-giri-droṇīṣu — údolí mezi horami vyznačujícími hranice území; tathā — jakož i; ca — také; amala-jala-āśayeṣu — v jezerech s čistou vodou; vikaca — čerstvě rozvité; vividha — různé druhy; nava-vanaruha-āmoda — vůní lotosů; mudita — nadšené; rāja-haṁsa — velké labutě; jala-kukkuṭa — vodní ptactvo; kāraṇḍava — kachny kāraṇḍavy; sārasa — jeřábi; cakravāka-ādibhiḥ — ptáky zvanými cakravākové a tak dále; madhukara-nikara-ākṛtibhiḥ — čmeláky; upakūjiteṣu — které zní; jala-krīḍā-ādibhiḥ — jako jsou vodní hry; vicitra — různými; vinodaiḥ — zábavami; su-lalita — přitažlivé; sura-sundarīṇām — žen polobohů; kāma — z chtíče; kalila — zrozené; vilāsa — zábavy; hāsa — úsměvy; līlā-avaloka — laškovnými pohledy; ākṛṣṭa-manaḥ — jejichž mysl je přitahována; dṛṣṭayaḥ — a jejichž pohled je přitahován; svairam — velice volně; viharanti — věnují se rozmarnému požitku.

Překlad

Na každém z těchto území je mnoho zahrad, které jsou v příslušných ročních obdobích vždy plné různých květů a plodů, a nacházejí se tam také krásně vyzdobené poustevny. Mezi velkými horami, jež vyznačují hranice těchto území, leží rozlehlá jezera průzračné vody, plná čerstvě vyrostlých lotosů. Vodní ptáky, jako jsou labutě, kachny a jeřábi, velice vzrušuje vůně lotosových květů a vzduch je naplněn libozvučným bzučením čmeláků. V oněch zemích sídlí důležití vůdci polobohů, kteří si užívají života v zahradách na březích jezer, přičemž je neustále obsluhují jejich osobní služebníci. V těchto příjemných podmínkách se ženy polobohů na své manžely laškovně usmívají a pohlížejí na ně s chtivými touhami. Služebníci neustále přinášejí všem polobohům a jejich manželkám santálovou dřeň a květinové girlandy. Takto si všichni obyvatelé osmi nebeských varṣ užívají, přitahováni činnostmi opačného pohlaví.

Význam

Zde je popis nižších nebeských planet. Jejich obyvatelé se radují ze života v příjemné atmosféře průzračných jezer s mnoha čerstvě vyrostlými lotosy a zahrad plných plodů, květů, různých druhů ptáků a bzučících včel. V této atmosféře si užívají se svými nádhernými manželkami, které jsou neustále pohlavně vzrušené. Všichni — jak vysvětlí následující verše — jsou však oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství. Obyvatelé této Země také touží po takovém nebeském požitku, ale když nějakým způsobem dosáhnou napodobeniny těchto radostí v podobě sexu a omamných látek, zcela zapomenou na službu Nejvyššímu Pánu. Přestože obyvatelé nebeských planet prožívají smyslový požitek na mnohem vyšší úrovni, nikdy nezapomínají na své postavení věčných služebníků Svrchované Bytosti.