Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.17.12

Verš

eṣu puruṣāṇām ayuta-puruṣāyur-varṣāṇāṁ deva-kalpānāṁ nāgāyuta-prāṇānāṁ vajra-saṁhanana-bala-vayo-moda-pramudita-mahā-saurata-mithuna-vyavāyāpavarga-varṣa-dhṛtaika-garbha-kalatrāṇāṁ tatra tu tretā-yuga-samaḥ kālo vartate.

Synonyma

eṣu — v těchto (osmi) varṣách neboli územích; puruṣāṇām — všech lidí; ayuta — deset tisíc; puruṣa — podle lidských počtů; āyuḥ-varṣāṇām — těch, jejichž roky života; deva-kalpānām — kteří jsou jako polobozi; nāga-ayuta-prāṇānām — silní jako deset tisíc slonů; vajra-saṁhanana — těly pádnými jako blesky; bala — tělesnou silou; vayaḥ — mládím; moda — hojným smyslovým požitkem; pramudita — vzrušení; mahā-saurata — hojností pohlavního; mithuna — spojení muže a ženy; vyavāya-apavarga — na konci jejich období sexuálního požitku; varṣa — v posledním roce; dhṛta-eka-garbha — jež počnou jedno dítě; kalatrāṇām — těch, kteří mají manželky; tatra — tam; tu — ale; tretā-yuga-samaḥ — přesně jako Tretā-yuga (kdy neexistuje utrpení); kālaḥ — čas; vartate — existuje.

Překlad

V těchto osmi varṣách žijí lidské bytosti podle pozemských počtů deset tisíc let. Všichni obyvatelé jsou téměř jako polobozi; mají tělesnou sílu deseti tisíc slonů a jejich těla jsou pádná jako blesky. Jejich životy, prožité v mládí, jsou velice příjemné a muži i ženy si po dlouhou dobu s velkým potěšením užívají pohlavního spojení. Po letech smyslového požitku — když zbývá poslední rok života — počne manželka dítě. Obyvatelé těchto nebeských oblastí tedy prožívají stejné radosti jako lidé, kteří žili v Tretā-yuze.

Význam

Yugy jsou celkem čtyři: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Během první yugy (Satya) byli lidé velice zbožní. Každý praktikoval systém mystické jógy určený k duchovnímu porozumění a realizaci Boha. Jelikož byli všichni neustále pohrouženi v samādhi, nikdo se nezajímal o hmotný smyslový požitek. V Tretā-yuze si lidé užívali smyslových radostí, aniž by poznali utrpení. Hmotné strádání začalo v Dvāpara-yuze, ale nebylo příliš kruté. Skutečně kruté hmotné utrpení začalo s příchodem Kali-yugy.

Dalším sdělením tohoto verše je, že ve všech osmi nebeských varṣách si muži a ženy užívají sexu, aniž by to vedlo k těhotenství. K těhotenství dochází pouze v životě na nižší úrovni. Zvířata jako psi a prasata jsou například březí dvakrát do roka a pokaždé vrhnou alespoň půl tuctu potomků. Ještě nižší životní druhy, jako jsou například hadi, rodí stovky mláďat najednou. Tento verš nás informuje, že na vyšších úrovních života, než je naše, se vyskytuje těhotenství jednou za život. Lidé tam neustále holdují sexu, ale nevede to k otěhotnění. V duchovním světě lidi díky jejich vznešenému postoji oddanosti sex příliš nepřitahuje. Prakticky tam žádný sex není, a i když k němu někdy dojde, nikdy nenásleduje těhotenství. Na planetě Zemi ovšem lidské bytosti přicházejí do jiného stavu, i když se chtějí dětem vyhnout. V tomto hříšném věku Kali se lidé dokonce uchylují k zabíjení dětí v lůně. To je ta nejhanebnější praktika, která může jedině prodloužit jejich strastiplnou hmotnou existenci.