Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.87

Verš

ei saba līlā kare śacīra nandana
anya loka nāhi jāne vinā bhakta-gaṇa

Synonyma

ei saba — všechny tyto; līlā — zábavy; kare — prováděl; śacīra — matky Śacī; nandana — syn; anya loka — ostatní lidé; nāhi — ne; jāne — vědí; vinā — kromě; bhakta-gaṇa — oddaných.

Překlad

Toto jsou důvěrné zábavy syna Śacī. Nikdo jiný než oddaní o této události neví.

Význam

Neoddaní nevěří, že se to stalo, ale v Májápuru se dodnes nachází místo, kde tento strom rostl. Říká se mu Ámra-ghatta nebo Ám-gháta.