Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.14

Verš

śaśvat svarūpa-mahasaiva nipīta-bheda-
mohāya bodha-dhiṣaṇāya namaḥ parasmai
viśvodbhava-sthiti-layeṣu nimitta-līlā-
rāsāya te nama idaṁ cakṛmeśvarāya

Synonyma

śaśvat — věčně; svarūpa — transcendentální podoba; mahasā — slávou; eva — jistě; nipīta — lišící se; bheda — rozlišení; mohāya — iluzorní představě; bodha — sebepoznání; dhiṣaṇāya — inteligence; namaḥ — poklony; parasmai — Transcendenci; viśva-udbhava — stvoření vesmírného projevu; sthiti — udržování; layeṣu — jakož i zničení; nimitta — ve věci; līlā — těmito zábavami; rāsāya — pro požitek; te — Tobě; namaḥ — poklony; idam — toto; cakṛma — vykonávám; īśvarāya — Nejvyššímu.

Překlad

Klaním se Nejvyšší Transcendenci — Pánu, který věčně vyniká Svojí vnitřní energií. Jeho nerozeznatelný neosobní rys lidé poznávají inteligencí zapojenou do seberealizace. Klaním se Pánu, který si užívá stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu jako Svých zábav.

Význam

Nejvyšší Pán se věčně liší od živých bytostí Svojí vnitřní energií, i když seberealizovanou inteligencí je Ho možné v Jeho neosobním rysu pochopit. Oddaní Pána se proto Jeho neosobnímu rysu uctivě klaní. Důležité je zde slovo rāsa. Pán Kṛṣṇa tančí tanec rāsa ve společnosti pasaček krav ve Vṛndāvanu a Osobnost Božství Garbhodakaśāyī Viṣṇu si také užívá rāsy se Svojí vnější energií, s jejíž pomocí tvoří, udržuje a ničí celý vesmírný projev. Brahmā se nepřímo klaní Pánu Kṛṣṇovi, který neustále vychutnává skutečný požitek rāsy s gopīmi, což je potvrzeno v Gopāla-tāpanī Upaniṣadě následujícími slovy: parārdhānte so 'budhyata gopa-veśo me puruṣaḥ purastād āvirbabhūva. Rozdíl mezi Pánem a živou bytostí jasně poznáme, máme-li dostatek inteligence pro pochopení Jeho vnitřní energie, která se liší od vnější energie, pomocí níž Pán umožňuje existenci hmotného projevu.