Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.265

Verš

rāga-mārge bhakta bhakti kare ye prakāre
tāhā śikhāila līlā-ācaraṇa-dvāre

Synonyma

rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhakta — oddaný; bhakti — oddaná služba; kare — vykonává; ye prakāre — jak; tāhā — toto; śikhāila — učil jsem; līlā — zábavy; ācaraṇa-dvāre — tak, že jsem je prakticky předvedl.

Překlad

„Oddanou službu, jež vyvěrá ze spontánní lásky Mých oddaných, jsem učil tak, že jsem ji předvedl ve svých zábavách.“