Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.29

Verš

sarve līlāvatārās te
bhūtānāṁ bhūti-hetavaḥ
jñātum icchāmy ado rūpaṁ
yad-arthaṁ bhavatā dhṛtam

Synonyma

sarve — vše; līlā — zábavy; avatārāḥ — inkarnace; te — Tvoje; bhūtānām — všech živých bytostí; bhūti — blahobytu; hetavaḥ — příčiny; jñātum — znát; icchāmi — přeji si; adaḥ — tuto; rūpam — podobu; yat-artham — za jakým účelem; bhavatā — Tebou; dhṛtam — přijatá.

Překlad

Všechny Tvé zábavy a inkarnace se zjevují pro dobro všech živých bytostí, můj Pane. Přeji si tedy znát účel, za jakým jsi přijal tuto rybí podobu.