Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.28

Verš

namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho

Synonyma

namaḥ — skládám uctivé poklony; te — Tobě; puruṣa-śreṣṭha — nejlepší ze všech živých bytostí, nejlepší ze všech, kteří si užívají; sthiti — udržování v chodu; utpatti — stvoření; apyaya — a zničení; īśvara — Nejvyšší Pán; bhaktānām — Tvých oddaných; naḥ — jako jsme my; prapannānām — těch, kteří se odevzdali; mukhyaḥ — nejvyšší; hi — vskutku; ātma-gatiḥ — nejvyšší cíl; vibho — Pán Viṣṇu.

Překlad

Ó můj Pane, jsi vládcem stvoření, udržování a zničení. Ó Ty, jenž jsi nejlepší ze všech, kteří si užívají, Śrī Viṣṇu, jsi vůdcem a cílem odevzdaných oddaných, jako jsme my. Skládám Ti proto uctivé poklony.