Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.27

Verš

nūnaṁ tvaṁ bhagavān sākṣād
dharir nārāyaṇo ’vyayaḥ
anugrahāya bhūtānāṁ
dhatse rūpaṁ jalaukasām

Synonyma

nūnam — jistě; tvam — Ty (jsi); bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; hariḥ — Pán; nārāyaṇaḥ — Osobnost Božství; avyayaḥ — neomezený; anugrahāya — abys projevil milost; bhūtānām — veškerým živým bytostem; dhatse — přijal jsi; rūpam — podobu; jala-okasām — vodního tvora.

Překlad

Můj Pane, jsi jistě neomezená Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, Śrī Hari. Nyní jsi přijal podobu vodního tvora, abys živým bytostem projevil svoji milost.