Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.81

Verš

kṛṣṇa-preme unmatta, vihvala digambara
kṛṣṇa-guṇa-līlā gāya, nāce nirantara

Synonyma

kṛṣṇa-preme — v extatické lásce ke Kṛṣṇovi; unmatta — téměř šílený; vihvala — poblouzněný; digambara — bez oblečení; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; līlā — zábavy; gāya — opěvuje; nāce — tančí; nirantara — neustále.

Překlad

Je omámen a poblouzněn extatickou láskou k Pánu Kṛṣṇovi, neustále tančí bez oblečení a opěvuje vlastnosti a zábavy Pána Kṛṣṇy.