Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.88

Verš

tomāra ye līlā mahā-amṛtera sindhu
mora mano-gocara nahe tāra eka bindu”

Synonyma

tomāra — Tvoje; ye — jakékoliv; līlā — zábavy; mahā-amṛtera sindhu — velký oceán nektaru; mora — pro mě; manaḥ-gocara nahe — není možné pochopit; tāra — toho; eka bindu — jednu kapku.

Překlad

„Můj drahý Pane, Tvoje zábavy jsou jako oceán nektaru. Já nemůžu pochopit, jak velký je tento oceán, a nechápu dokonce ani jednu jeho kapku.“