Skip to main content

Synonyma

bhṛtya-anuraktaḥ
velmi příznivě nakloněný Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.18
sva-bhṛtya-artha-kṛtaḥ
v zájmu jejich služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.25
bhṛtya-vitrāsa-hā asi
jsi tím, kdo přirozeně zahání strach svých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.28
nija-bhṛtya-bhāṣitam
slova Jeho služebníka (Prahlāda Mahārāje, který řekl, že jeho Pán je všude) — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.17
bhṛtya
služebník — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.236, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.17
Svému oddanému — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.17
pro oddané — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.29
služebníka — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.202, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.27
služebníkům — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.2
služebníci — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.21-23, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.267
služebníků a služebnic — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
služebníky — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.98
Tvých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.33
svého služebníka — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.1
a jejich služebníky — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25
služebníkem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.55
osobní služebník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.77
služebníků — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.177
sva-bhṛtya
pro ty, kdo na Tobě závisejí — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.11
Tvých bezúhonných služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.29
bhṛtya-vatsalam
Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je nesmírně vlídný ke Svým oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.22
bhṛtya-rakṣāyām
na ochranu svých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.48
tat-bhṛtya
Kṛṣṇových služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
služebníků Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
bhṛtya-kāma-kṛt
který je vždy připravený plnit touhy svých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.37
bhṛtya-vaśyatā
Jeho transcendentální vlastnost, že se podřizuje svému služebníkovi či oddanému — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.19
bhṛtya-vaśyatām
jak je ochotný plnit příkazy svých služebníků, svých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.9
nija-bhṛtya-pārśvam
do společnosti Tvého věrného služebníka, Tvého oddaného. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.24
bhṛtya-sevām
služby Tvému čistému oddanému. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28
bhṛtya-lakṣaṇa-jijñāsuḥ
toužící projevit příznaky čistého oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.3
bhṛtya-bhṛtyānām
služebníků služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.27
bhṛtya-varga
na Svých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.22
bhṛtya-vargān
svých mnoho oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.49
sva-bhṛtya-mukhyena
nejlepším ze svých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.8
caitanya-bhṛtya
služebníci Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.81
bhṛtya marma
velice důvěrný služebník — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.23
nityānanda-priya-bhṛtya
další drahý služebník Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.31
nityānanda-bhṛtya
služebník Pána Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.44
bhṛtya-līlā
zábavy v podobě služebníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.135
bhṛtya kari'
považující se za služebníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.137