Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.17

Verš

vakreśvara paṇḍita — prabhura baḍa priya bhṛtya
eka-bhāve cabbiśa prahara yāṅra nṛtya

Synonyma

vakreśvara paṇḍita — Vakreśvara Paṇḍita; prabhura — Pána; baḍa — velice; priya — drahý; bhṛtya — služebník; eka-bhāve — v nepřetržité extázi; cabbiśa — dvacet čtyři; prahara — časový interval o délce tří hodin; yāṅra — jehož; nṛtya — tančení.

Překlad

Vakreśvara Paṇḍita, pátá větev stromu, byl velice drahý služebník Pána Caitanyi. V nepřetržité extázi vydržel tancovat celých sedmdesát dva hodin.

Význam

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (71) je napsáno, že Vakreśvara Paṇḍita byl inkarnací Aniruddhy, který je jedním ze čtveřice inkarnací Viṣṇua (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha). Vydržel úžasně tančit sedmdesát dva hodin bez přestávky. Když Pán Caitanya Mahāprabhu hrál divadelní představení v domě Śrīvāse Paṇḍita, Vakreśvara Paṇḍita byl jedním z hlavních tanečníků a tančil bez přestání po celou tu dobu. Śrī Govinda dāsa, oddaný Pána Caitanyi Mahāprabhua z Urísy, popsal život Vakreśvary Paṇḍita ve své knize Gaura-kṛṣṇodaya. V Uríse má Vakreśvara Paṇḍita mnoho žáků, kteří jsou známí jako gauḍīya-vaiṣṇavové, přestože jsou Urijci. Mezi ně patří i Śrī Gopālaguru a jeho žák Śrī Dhyānacandra Gosvāmī.