Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.142

Verš

ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya
yāre yaiche nācāya, se taiche kare nṛtya

Synonyma

ekale — jediný; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; āra — ostatní; saba — všichni; bhṛtya — služebníci; yāre — koho; yaiche — jak; nācāya — roztančí; se — on; taiche — tak; kare nṛtya — tančí.

Překlad

Pán Kṛṣṇa je jediný nejvyšší vládce a všichni ostatní jsou Jeho služebníci, kteří tančí tak, jak On si přeje.