Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.17

Verš

apīcya-darśanaṁ śaśvat
sarva-loka-namaskṛtam
santaṁ vayasi kaiśore
bhṛtyānugraha-kātaram

Synonyma

apīcya-darśanam — velmi krásný na pohled; śaśvat — věčný; sarva-loka — pro všechny obyvatele všech planet; namaḥ-kṛtam — hoden uctívání; santam — jsoucí; vayasi — v mládí; kaiśore — v chlapectví; bhṛtya — Svému oddanému; anugraha — dát požehnání; kātaram — dychtivý.

Překlad

Pán je věčně velmi krásný a je hoden uctívání pro všechny obyvatele všech planet. Je věčně mladý a neustále si přeje dávat požehnání Svým oddaným.

Význam

Slovo sarva-loka-namaskṛtam znamená, že Pán je hoden uctívání pro každého na každé planetě. V hmotném i v duchovním světě existuje nespočetně mnoho planet. Každá planeta má nespočetně mnoho obyvatel, kteří uctívají Pána, protože Pán je hoden uctívání pro všechny kromě impersonalistů. Nejvyšší Pán je velmi krásný. Slovo śaśvat je významné. Není pravda, že by se oddaným jen zdál být krásný, ale z konečného hlediska byl neosobní. Śaśvat znamená “vždy existující”; tato krása není dočasná. Existuje věčně, neboť Pán je věčně mladý. V Brahma-saṁhitě (5.33) je také řečeno: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca. Původní osoba je jedna jediná, ale přesto nikdy nevypadá staře — je vždy svěží jako kvetoucí mládí.

Výraz Pánovy tváře vždy naznačuje, že chce oddaným projevovat přízeň a dávat jim Svá požehnání. K neoddaným však mlčí. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, přestože se chová stejně ke každému, jelikož je Nejvyšší Osobností Božství a všechny živé bytosti jsou Jeho syny, je zvláště nakloněn těm, kteří Mu oddaně slouží. Totéž je potvrzeno zde — neustále chce prokazovat přízeň oddaným. Stejně jako oddaní vždy chtějí Nejvyšší Osobnosti Božství sloužit, Pán si velice přeje dávat požehnání Svým čistým oddaným.