Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.44

Verš

kim u vyavahitāpatya-
dārāgāra-dhanādayaḥ
rājya-kośa-gajāmātya-
bhṛtyāptā mamatāspadāḥ

Synonyma

kim u — co říci o; vyavahita — oddělené; apatya — děti; dāra — manželky; agāra — sídla; dhana — bohatství; ādayaḥ — a tak dále; rājya — království; kośa — pokladnice; gaja — velcí sloni a koně; amātya — ministři; bhṛtya — služebníci; āptāḥ — příbuzní; mamatā-āspadāḥ — sídla falešného důvěrného vztahu (“to je moje”).

Překlad

Jelikož samotnému tělu je nakonec předurčeno stát se výkaly či hlínou, jaký význam má to, co je s ním spojené — manželky, sídla, bohatství, děti, příbuzní, služebníci, přátelé, království, pokladnice, zvířata či ministři? To vše je také dočasné. Co více o tom říci?