Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.135

Verš

kabhu guru, kabhu sakhā, kabhu bhṛtya-līlā
pūrve yena tina-bhāve vraje kaila khelā

Synonyma

kabhu — někdy; guru — duchovní mistr; kabhu — někdy; sakhā — přítel; kabhu — někdy; bhṛtya-līlā — zábavy v podobě služebníka; pūrve — původně; yena — jako; tina-bhāve — ve třech různých náladách; vraje — ve Vrindávanu; kaila khelā — hraje si s Kṛṣṇou.

Překlad

Někdy Pánu Caitanyovi slouží jako Jeho guru, někdy jako Jeho přítel a jindy zase jako Jeho služebník, stejně jako si v těchto třech různých náladách hrál ve Vradži s Pánem Kṛṣṇou Pán Balarāma.