Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.1

Verš

maitreya uvāca
ta evam utsanna-bhayā urukrame
kṛtāvanāmāḥ prayayus tri-viṣṭapam
sahasraśīrṣāpi tato garutmatā
madhor vanaṁ bhṛtya-didṛkṣayā gataḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; te — polobozi; evam — takto; utsanna-bhayāḥ — zbaveni všech obav; urukrame — Nejvyššímu Pánu, Jehož činnosti jsou mimořádné; kṛta-avanāmāḥ — poklonili se; prayayuḥ — vrátili se; tri-viṣṭapam — na své nebeské planety; sahasra-śīrṣā api — také Nejvyšší Pán, známý jako Sahasraśīrṣā; tataḥ — odtamtud; garutmatā — vystoupil na záda Garuḍy; madhoḥ vanam — do lesa zvaného Madhuvan; bhṛtya — služebníka; didṛkṣayā — přál si vidět; gataḥ — vypravil se.

Překlad

Velký mudrc Maitreya řekl Vidurovi: Když Nejvyšší Pán polobohy takto ujistil, přestali mít obavy. Hluboce se Mu poklonili a vrátili se zpět na své nebeské planety. Nejvyšší Pán, Jenž se neliší od inkarnace Sahasraśīrṣā, pak vystoupil na záda Garuḍy, který Ho donesl do lesa Madhuvanu za Jeho služebníkem Dhruvou.

Význam

Slovo sahasraśīrṣā se vztahuje na Osobnost Božství v podobě Garbhodakaśāyī Viṣṇua. Pán se sice zjevil jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, ale jelikož se neliší od Garbhodakaśāyī Viṣṇua, je zde označen jako Sahasraśīrṣā Viṣṇu. Śrīla Sanātana Gosvāmī ve své Bhāgavatāmṛtě píše, že Sahasraśīrṣā, který se tehdy zjevil, je inkarnací známou jako Pṛśnigarbha a pro Dhruvu Mahārāje stvořil planetu jménem Dhruvaloka.