Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.48

Verš

prāg diṣṭaṁ bhṛtya-rakṣāyāṁ
puruṣeṇa mahātmanā
dadāha kṛtyāṁ tāṁ cakraṁ
kruddhāhim iva pāvakaḥ

Synonyma

prāk diṣṭam — jak bylo zařízeno již dříve; bhṛtya-rakṣāyām — na ochranu svých služebníků; puruṣeṇa — Nejvyšší Osobou; mahā-ātmanā — Nadduší; dadāha — spálený na popel; kṛtyām — onen stvořený démon; tām — jeho; cakram — disk; kruddha — podrážděný; ahim — had; iva — jako; pāvakaḥ — požár.

Překlad

Tak jako lesní požár ihned spálí podrážděného hada, podobně i disk Nejvyššího Pána, Sudarśana cakra, ve shodě s Jeho předchozím nařízením, okamžitě spálil na popel stvořeného démona, aby ochránil Pánova oddaného.

Význam

Mahārāja Ambarīṣa jakožto čistý oddaný neustoupil ani o píď navzdory nebezpečí, ani nepožádal Nejvyšší Osobnost Božství o ochranu. Byl pevný ve svém přesvědčení a je jisté, že v hloubi srdce pouze myslel na Nejvyšší Osobnost Božství. Oddaný se nikdy nebojí smrti, protože stále medituje o Nejvyšší Osobnosti Božství; nikoliv pro hmotný zisk, ale z povinnosti. Pán ovšem ví, jak svého oddaného ochránit. Slova prāg diṣṭam vyjadřují, že Pán již předem všechno věděl a zařídil, aby Jeho cakra Mahārāje Ambarīṣe ochránila. Této ochrany se oddanému dostává hned od úplného začátku jeho oddané služby. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (Bg. 9.31). Jakmile člověk začne s oddanou službou, je ihned pod ochranou Nejvyšší Osobnost Božství. To rovněž potvrzuje Bhagavad- gītā (18.66): ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi. Ochrana přichází okamžitě. Pán je tak laskavý a milostivý, že poskytuje oddanému náležité vedení a veškerou ochranu, a oddaný díky tomu pokojně pokračuje v neustálém rozvoji vědomí Kṛṣṇy, chráněný před vnějšími rušivými vlivy. Had bývá podrážděný a připravený kdykoliv uštknout, ale i ten nejzákeřnější had je bezmocný, ocitne-li se uprostřed planoucího lesního požáru. I když může být nepřítel oddaného velice silný, je přirovnán k podrážděnému hadu vystavenému ohni oddané služby.