Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.49

Verš

tad-abhidravad udvīkṣya
sva-prayāsaṁ ca niṣphalam
durvāsā dudruve bhīto
dikṣu prāṇa-parīpsayā

Synonyma

tat — toho disku; abhidravat — pohyb směrem k němu; udvīkṣya — když viděl; sva-prayāsam — jeho pokus; ca — a; niṣphalam — když selhal; durvāsāḥ — Durvāsā Muni; dudruve — začal prchat; bhītaḥ — naplněný strachem; dikṣu — všemi směry; prāṇa-parīpsayā — ve snaze zachránit si život.

Překlad

Když Durvāsā Muni viděl, že jeho pokus selhal a že se Sudarśana cakra blíží k němu, velmi ho to vylekalo a začal prchat všemi směry, aby si zachránil život.