Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.267

Verš

sei vipra bhṛtya, cāri-śata mudrā lañā
nīlācale raghunāthe mililā āsiyā

Synonyma

sei vipra — tento brāhmaṇa; bhṛtya — služebníci; cāri-śata mudrā — čtyři sta mincí; lañā — přinášející; nīlācale — v Džagannáth Purí; raghunāthe — s Raghunāthem dāsem; mililā — setkali se; āsiyā — když přišli.

Překlad

Služebníci a brāhmaṇa přinesli do Džagannáth Purí čtyři sta mincí a setkali se tam s Raghunāthem dāsem.