Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.9

Verš

darśayaṁs tad-vidāṁ loka
ātmano bhṛtya-vaśyatām
vrajasyovāha vai harṣaṁ
bhagavān bāla-ceṣṭitaiḥ

Synonyma

darśayan — projevující; tat-vidām — těm, kdo rozuměli Kṛṣṇovým činnostem; loke — po celém světě; ātmanaḥ — sebe; bhṛtya-vaśyatām — jak je ochotný plnit příkazy svých služebníků, svých oddaných; vrajasya — Vrajabhūmi; uvāha — konal; vai — jistě; harṣam — potěšení; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bāla-ceṣṭitaiḥ — svými činnostmi, jako byly různé dětské snahy udělat různé věci.

Překlad

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, předváděl čistým oddaným celého světa, kteří rozuměli Jeho činnostem, nakolik si Ho mohou Jeho oddaní či služebníci podmanit. Tak svým dětským jednáním zvětšoval blaženost Vrajavāsīch.

Význam

To, že si Kṛṣṇa hrál jako dítě, aby zvětšoval blaženost svých oddaných, byla další transcendentální nálada. Tyto činnosti projevoval nejen pro obyvatele Vrajabhūmi, ale i pro jiné, kdo byli uchváceni Jeho vnější energií a majestátem. Jak blízcí oddaní, kteří byli jednoduše pohrouženi v lásce ke Kṛṣṇovi, tak vzdálení oddaní, kteří byli okouzleni Jeho neomezenou mocí, byli seznamováni s Kṛṣṇovou touhou podrobovat se svým služebníkům.