Skip to main content

Synonyma

parama-prītaḥ
nesmírně potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.31
velmi potěšen — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.37
byl velmi rád — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.23
Nanda Mahārāja byl velmi rád — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.2
transcendentálnĕ rozradostnĕný — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.27
prītaḥ
potěšen — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.52, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.88
s uspokojením — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.44
uklidněný — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.41
potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.51
uspokojený — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.100
i když přirozeně spokojený — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.13
velice spokojený — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.20
velice potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.17
velmi potěšen — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.49
potěšený (mnou) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.16
velmi potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.46
dokonale potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.1
zcela spokojený — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.3
Pán byl tak spokojený — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.28
je spokojen — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.11
velice spokojený (s ním) — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.7
spokojený — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.55, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.26
tak potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.21
potĕšený — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.65-67, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.56-57, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.8
láskyplnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.18
s radostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.28
příznivĕ naklonĕný — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.40
šťastný — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.45
potĕšené — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.38
milující — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.3
potĕšen — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.26
láskyplný — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.19
je potĕšený — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.37
se spokojenou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.32
stále šťastný — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.27-28
spokojen — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.42, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.1
su-prītaḥ
nesmírně potěšený — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.78