Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.35

Verš

api me bhagavān prītaḥ
kṛṣṇaḥ pāṇḍu-suta-priyaḥ
paitṛ-ṣvaseya-prīty-arthaṁ
tad-gotrasyātta-bāndhavaḥ

Synonyma

api — rozhodně; me — mně; bhagavān — Osobnost Božství; prītaḥ — potěšen; kṛṣṇaḥ — Pán; pāṇḍu-suta — synové krále Pāṇḍua; priyaḥ — drahý; paitṛ — ve vztahu k otci; svaseya — synové sestry; prīti — uspokojení; artham — ve věci; tat — jejich; gotrasya — potomka; ātta — přijal; bāndhavaḥ — jako přítele.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, který je velice drahý synům krále Pāṇḍua, mě přijal jako jednoho z nich jen proto, aby potěšil Své velké bratrance a bratry.

Význam

Výlučně čistý oddaný Pána slouží zájmům své rodiny daleko lépe než ti, kteří jsou připoutáni k iluzorním rodinným starostem. Lidé jsou obvykle poutáni k rodinným záležitostem a rodinná náklonnost se stává hybnou silou hospodářství celé lidské společnosti. Takové oklamané osoby neví nic o tom, že by mohly lépe sloužit rodině tím, kdyby se staly oddanými Pána. Pán poskytne rodinným členům a potomkům oddaného zvláštní ochranu, a to i tehdy, když jsou neoddaní! Mahārāja Prahlāda byl velký oddaný Pána, ale jeho otec Hiraṇyakaśipu byl velký ateista a prohlašoval se za nepřítele Boha. I přesto se mu však jako otci Mahārāje Prahlāda dostalo spasení. Pán je tak laskavý, že členům rodiny Svého oddaného poskytne veškerou ochranu, a oddaný si proto se svými rodinnými příslušníky nemusí dělat starosti, ani když je v zájmu vykonávání oddané služby opustí. Mahārāja Yudhiṣṭhira a jeho bratři byli syny Kuntī, což byla sestra otce Pána Kṛṣṇy, a Mahārāja Parīkṣit uznává, že Pán Kṛṣṇa nad ním držel ochranou ruku jen proto, že byl jediným vnukem velkých Pāṇḍuovců.