Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.36

Verš

anyathā te ’vyakta-gater
darśanaṁ naḥ kathaṁ nṛṇām
nitarāṁ mriyamāṇānāṁ
saṁsiddhasya vanīyasaḥ

Synonyma

anyathā — jinak; te — tvoje; avyakta-gateḥ — toho, jehož pohyby jsou neviditelné; darśanam — setkání se; naḥ — pro nás; katham — jak; nṛṇām — lidí; nitarām — zvláště; mriyamāṇānām — těch, kteří mají před svojí smrtí; saṁsiddhasya — toho, jenž je všedokonalý; vanīyasaḥ — dobrovolný příchod.

Překlad

Jak by jinak bylo možné (kdyby tě neinspiroval Pán Kṛṣṇa), aby ses tady dobrovolně objevil, přestože se pohybuješ nepoznán obyčejnými lidmi a pro nás, kteří jsme na pokraji smrti, jsi neviditelný?

Význam

Velkého mudrce Śukadeva Gosvāmīho jistě inspiroval Pán Kṛṣṇa, aby se dobrovolně objevil před Mahārājem Parīkṣitem, velkým oddaným Pána, a obdařil ho učením Śrīmad-Bhāgavatamu. Milostí duchovního mistra a Osobnosti Božství může každý získat zárodek oddané služby Pánu. Duchovní mistr je projeveným zástupcem Pána, který pomáhá k dosažení konečného úspěchu. Ten, kdo není autorizován Pánem, se nemůže stát duchovním mistrem. Śrīla Śukadeva Gosvāmī je autorizovaný duchovní mistr, a Pán ho proto inspiroval, aby se objevil před Mahārājem Parīkṣitem a sdělil mu učení Śrīmad-Bhāgavatamu. Konečného úspěchu, návratu k Bohu, může člověk dosáhnout tehdy, když ho Pán obdaří přízní a pošle mu Svého pravého zástupce. Jakmile oddaný Pána potká pravého zástupce Pána, dostává se mu záruky, že se vrátí zpátky k Bohu hned jak opustí své současné tělo. Závisí to samozřejmě na upřímnosti oddaného samotného. Pán sídlí v srdci všech živých bytostí, a zná proto velice dobře pohyby všech jednotlivých osob. Jakmile zjistí, že určitá duše velice dychtí po návratu zpátky k Bohu, okamžitě pošle Svého pravého zástupce. Upřímný oddaný má tak od Pána zaručen návrat k Bohu. Závěr je ten, že dostat pomoc od pravého duchovního mistra znamená získat přímou pomoc Pána Samotného.