Skip to main content

Synonyma

ananta-avyakta-rūpeṇa
neomezenou, neprojevenou podobou — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.34
avyakta-ādīni
na počátku neprojevené — Bg. 2.28
avyakta
neprojevené — Bg. 2.28, Bg. 8.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.12
k neprojevenému — Bg. 12.5
neprojevený — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.5
neosobní rys — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.11
transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.33
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.13
nepochopitelný — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.2
z neprojevené přírody — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.12
nevyzpytatelná — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.3
skrytá — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.36
neprojevené (hmotné přírody) — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.50
neprojevené hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.15
nepostřehnutelný — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.48
a subtilní přírodou — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.31
neprojevená — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.39
avyakta-mūrtinā
neprojevenou podobou — Bg. 9.4
avyakta-gateḥ
toho, jehož pohyby jsou neviditelné — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.36
jehož pohyb nelze vnímat — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.37
avyakta-mūlam
umístěný Sám na Sobě — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.29
avyakta-liṅgāḥ
jehož příčina je neprojevená — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.21
avyakta-gatiḥ
jejíž pohyby jsou nepostřehnutelné — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.29
Jehož sláva je nepředstavitelná — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
avyakta-mārga-vit
znalec toho, co my neznáme. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.9
avyakta-ātmanaḥ
neprojeveného — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.48
avyakta-pada
kteří zpívají nejasné písně — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.16
avyakta-liṅgaḥ
aniž bys projevoval svou skutečnou totožnost — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.20
jehož znaky sannyāsu nejsou viditelné — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.10
avyakta-karmaṇaḥ
jehož činnosti nikdo nezná. — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.35
avyakta-bandho
ó můj Pane, Ty jsi počátek neprojeveného (původní mahat-tattva či prakṛti) — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.26
avyakta-rāvaḥ
jelikož se dusil, nemohl vydat ani hlásku — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.28
avyakta-janmanaḥ
od toho, jehož zjevení v tomto svĕtĕ nelze vnímat hmotným způsobem. — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.14
avyaktā
k neprojevenému — Bg. 12.5