Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.4.16

Verš

parāvara-jñaḥ sa ṛṣiḥ
kālenāvyakta-raṁhasā
yuga-dharma-vyatikaraṁ
prāptaṁ bhuvi yuge yuge

Synonyma

para-avara — minulost a budoucnost; jñaḥ — ten, kdo zná; saḥ — on; ṛṣiḥ — Vyāsadeva; kālena — časem; avyakta — neprojevený; raṁhasā — velkou silou; yuga-dharma — činnosti daného věku; vyatikaram — úchylky; prāptam — projevily se; bhuvi — na Zemi; yuge yuge — různé věky.

Překlad

Veliký mudrc Vyāsadeva viděl úchylky, které se objeví v povinnostech příslušného věku. K tomu na Zemi dochází v různých dobách působením času a neviditelných sil.

Význam

Velcí mudrci jako Vyāsadeva jsou osvobozené duše. Jsou proto schopni velmi jasně vidět jak minulost, tak budoucnost. Vyāsadeva byl tedy schopen rozpoznat budoucí úchylky věku Kali, a vzhledem k tomu začal připravovat patřičná opatření, která by lidem v tomto temném věku umožnila dovršit poslání lidského života. V tomto věku Kali jsou lidé obecně příliš poutáni k pomíjivé hmotě. Pro svoji nevědomost nejsou schopni ocenit opravdové výhody, které jim skýtá lidský život, a nemohou být osvíceni duchovním poznáním.