Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.37

Verš

prāvocaṁ bhakti-yogasya
svarūpaṁ te catur-vidham
kālasya cāvyakta-gater
yo ’ntardhāvati jantuṣu

Synonyma

prāvocam — vysvětlil; bhakti-yogasya — oddané služby; svarūpam — podobu; te — tobě; catuḥ-vidham — ve čtyřech skupinách; kālasya — času; ca — také; avyakta-gateḥ — jehož pohyb nelze vnímat; yaḥ — který; antardhāvati — pronásleduje; jantuṣu — živé bytosti.

Překlad

Má drahá matko, vysvětlil jsem ti cestu oddané služby a její podobu ve čtyřech společenských skupinách. Vysvětlil jsem ti také, jak věčný čas pronásleduje živé bytosti, přestože ho nemohou vnímat.

Význam

Cesta bhakti-yogy, oddané služby, je hlavní řekou tekoucí k moři Absolutní Pravdy a všechny ostatní uvedené cesty jsou jako její přítoky. Pán Kapila shrnuje důležitost oddané služby. Jak je popsáno výše, bhakti-yoga se dělí do čtyř skupin, z nichž tři spadají pod vliv kvalit hmotné přírody a čtvrtá je transcendentální, nedotčená těmito kvalitami. Oddaná služba smíšená s hmotnými kvalitami je prostředkem hmotné existence, zatímco oddaná služba bez ploduchtivých tužeb a snahy o empirické filozofické bádání je čistá a transcendentální.