Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.48

Verš

śabda-brahmātmanas tasya
vyaktāvyaktātmanaḥ paraḥ
brahmāvabhāti vitato
nānā-śakty-upabṛṁhitaḥ

Synonyma

śabda-brahma — transcendentální zvuk; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána; tasya — Jeho; vyakta — projevený; avyakta-ātmanaḥ — neprojeveného; paraḥ — transcendentální; brahmā — Absolutní; avabhāti — zcela projevený; vitataḥ — šířící; nānā — různé; śakti — energie; upabṛṁhitaḥ — obdařený.

Překlad

Brahmā jakožto zdroj transcendentálního zvuku je osobním zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, a vymyká se tedy pojetí projeveného a neprojeveného. Představuje úplnou podobu Absolutní Pravdy a je obdařen mnoha různými energiemi.

Význam

Místo Brahmy je nejzodpovědnější místo ve vesmíru a je svěřeno nejdokonalejší osobnosti celého vesmíru. Někdy není žádná živá bytost pro toto místo kvalifikovaná, a tak se musí Brahmou stát Nejvyšší Osobnost Božství. Brahmā je zplnomocněným zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství v hmotném světě a z něho pochází transcendentální zvuk praṇava. Je vybaven mnoha různými energiemi, ze kterých jsou projeveni všichni polobozi, jako Indra, Candra a Varuṇa. Jeho transcendentální hodnotu nelze snižovat, přestože zatoužil po požitku s vlastní dcerou. Brahmā měl k projevení tohoto sklonu svůj důvod a nelze ho za to odsuzovat jako obyčejnou živou bytost.