Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.49

Verš

tato ’parām upādāya
sa sargāya mano dadhe

Synonyma

tataḥ — potom; aparām — jiné; upādāya — přijal; saḥ — on; sargāya — pro tvoření; manaḥ — mysl; dadhe — věnoval pozornost.

Překlad

Poté Brahmā přijal jiné tělo, které mu dovolovalo pohlavní život, a pokračoval v tvoření.

Význam

Brahmovo předchozí tělo bylo transcendentální a vylučovalo možnost pohlavního života, a proto musel Brahmā přijmout jiné tělo, které by mu pohlavní styk dovolovalo. Tak se věnoval dalšímu tvoření. Jak bylo řečeno dříve, jeho předchozí tělo se změnilo v mlhu.