Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9

Verš

bhārate ’pi varṣe bhagavān nara-nārāyaṇākhya ākalpāntam upacita-dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryopaśamoparamātmopalambhanam anugrahāyātmavatām anukampayā tapo ’vyakta-gatiś carati.

Synonyma

bhārate — v Bhāratě; api — také; varṣe — území; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; nara-nārāyaṇa-ākhyaḥ — známý jako Nara-Nārāyaṇa; ā-kalpa-antam — až do konce věku; upacita — expanduje; dharma — náboženství; jñāna — poznání; vairāgya — odříkání či nepřipoutanost; aiśvarya — mystické dokonalosti; upaśama — ovládání smyslů; uparama — oproštěnost od falešného ega; ātma-upalambhanam — seberealizaci; anugrahāya — aby projevil přízeň; ātma-vatām — těm, kdo se zajímají o seberealizaci; anukampayā — bezpříčinnou milostí; tapaḥ — askeze; avyakta-gatiḥ — Jehož sláva je nepředstavitelná; carati — vykonává.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Sláva Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je nepředstavitelná. Zjevil se v podobě Nara-Nārāyaṇa na území Bhārata-varṣi, v místě zvaném Badarikāśram, aby Svým oddaným projevil přízeň tím, že je bude učit náboženství, poznání, odříkání, duchovní síle, ovládání smyslů a způsobu, jak se oprostit od falešného ega. Oplývá duchovními dokonalostmi a Jeho askeze bude pokračovat až do konce tohoto věku. Tak vypadá seberealizace.

Význam

Lidé v Indii mohou navštívit chrám Nara-Nārāyaṇa v Badarikāśramu, aby se dozvěděli, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ve Své inkarnaci Nara-Nārāyaṇa podstupuje askezi, aby učil lidi, jak dosáhnout seberealizace. Není možné se realizovat pouhým pohroužením do spekulací a hmotných činností; musíme mít skutečně vážný zájem o seberealizaci a praktikování askeze. Lidé současného věku Kali bohužel ani nevědí, co askeze znamená. Za těchto okolností se Pán zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby pokleslým duším daroval tu nejsnadnější metodu seberealizace, odborně zvanou ceto-darpaṇa-mārjanam, “odstraňování nečistot z hloubi srdce”. Tato metoda je nesmírně jednoduchá. Každý může zpívat slavný kṛṣṇa-saṅkīrtan — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. V tomto věku existují různé formy takzvaného pokročilého vědeckého poznání, jako například antropologie, marxismus, freudismus, nacionalismus a industrialismus, ale budeme-li namísto přijetí procesu, který praktikuje Nara-Nārāyaṇa, těžce pracovat podle takovýchto návodů, zneužijeme svou cennou lidskou životní podobu. Tak budeme podvedeni a oklamáni.