Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.35

Verš

etat paraṁ prapaśyāmo
na paraṁ te maheśvara
mṛḍanāya hi lokasya
vyaktis te ’vyakta-karmaṇaḥ

Synonyma

etat — všechny tyto věci; param — transcendentální; prapaśyāmaḥ — vidíme; na — ne; param — skutečné transcendentální postavení; te — tebe; mahā-īśvara — ó velký vládce; mṛḍanāya — pro štěstí; hi — vskutku; lokasya — celého světa; vyaktiḥ — projevené; te — tebe; avyakta-karmaṇaḥ — jehož činnosti nikdo nezná.

Překlad

Ó největší ze všech vládců, nedokážeme pochopit tvou skutečnou totožnost. Vidíme jen to, že tvá přítomnost skýtá zdar a štěstí všem. Mimo to nikdo nedokáže ocenit tvé činnosti. Vidíme jen tolik, nic víc.

Význam

Když polobozi přednášeli tyto modlitby Pánu Śivovi, jejich skrytým cílem bylo ho potěšit, aby napravil znepokojivou situaci vytvořenou vznikem jedu hālahala. Bhagavad-gītā (7.20) uvádí: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — když někdo uctívá polobohy, dělá to kvůli svým hluboce zakořeněným touhám, které chce splnit s požehnáním polobohů. Lidé obvykle mají svůj motiv, proč lpí na uctívání polobohů.