Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.36

Verš

śrī-śuka uvāca
tad-vīkṣya vyasanaṁ tāsāṁ
kṛpayā bhṛśa-pīḍitaḥ
sarva-bhūta-suhṛd deva
idam āha satīṁ priyām

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tat — tuto situaci; vīkṣya — když viděl; vyasanam — nebezpečnou; tāsām — všech polobohů; kṛpayā — ze soucitu; bhṛśa-pīḍitaḥ — velice zarmoucený; sarva-bhūta-suhṛt — přítel všech živých bytostí; devaḥ — Mahādeva; idam — toto; āha — řekl; satīm — Satīdevī; priyām — své nadmíru drahé manželce.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Pán Śiva je vždy laskavý ke všem živým bytostem. Když viděl, že jsou velmi znepokojené jedem, který se všude šířil, měl s nimi soucit. Promluvil tedy ke své věčné choti Satī.