Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.34

Verš

anantāvyakta-rūpeṇa
yenedam akhilaṁ tatam
cid-acic-chakti-yuktāya
tasmai bhagavate namaḥ

Synonyma

ananta-avyakta-rūpeṇa — neomezenou, neprojevenou podobou; yena — kterou; idam — tento; akhilam — celkový souhrn; tatam — expandovaný; cit — duchovní; acit — a hmotnou; śakti — energií; yuktāya — tomu, který oplývá; tasmai — jemu; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — skládám uctivé poklony.

Překlad

Skládám uctivé poklony Nejvyššímu, který ve své neomezené, neprojevené podobě expanduje vesmírný projev, souhrnnou podobu vesmíru. Vlastní vnější a vnitřní energii a také smíšenou energii, která se nazývá okrajová a sestává ze všech živých bytostí.

Význam

Pán oplývá neomezenými energiemi (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate), které se souhrnně dělí na tři: vnější, vnitřní a okrajovou. Vnější energie projevuje tento hmotný svět, vnitřní energie projevuje duchovní svět a okrajová energie se projevuje jako živé bytosti, představované vnitřní i vnější energií. Živá bytost, nedílná část Parabrahmanu, ve skutečnosti představuje vnitřní energii, ale jelikož je ve styku s hmotnou energií, je emanací hmotné a duchovní energie současně. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stojí nad hmotnou energií a oddává se duchovním zábavám. Hmotná energie je pouze vnějším projevem Jeho zábav.