Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.33

Verš

vyaktaṁ vibho sthūlam idaṁ śarīraṁ
yenendriya-prāṇa-mano-guṇāṁs tvam
bhuṅkṣe sthito dhāmani pārameṣṭhye
avyakta ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ

Synonyma

vyaktam — projevený; vibho — ó můj pane; sthūlam — vesmírný projev; idam — tento; śarīram — vnější tělo; yena — kterým; indriya — smysly; prāṇa — životní vzduch; manaḥ — mysl; guṇān — transcendentální vlastnosti; tvam — ty; bhuṅkṣe — užíváš si; sthitaḥ — nacházející se; dhāmani — ve svém sídle; pārameṣṭhye — nejvyšším; avyaktaḥ — skrze obyčejné poznání neprojevený; ātmā — duše; puruṣaḥ — svrchovaná osoba; purāṇaḥ — nejstarší.

Překlad

Ó můj pane, zatímco beze změny setrváváš ve svém sídle, expanduješ uvnitř tohoto projeveného vesmíru svou vesmírnou podobu, a tak se zdá, že si užíváš hmotného světa. Jsi Brahman, Nadduše, nejstarší, Osobnost Božství.

Význam

Je řečeno, že Absolutní Pravda se projevuje ve třech aspektech: jako neosobní Brahman, lokalizovaná Nadduše a nakonec Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Vesmírný projev je hrubohmotným tělem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který expandováním svých nedílných částí — živých bytostí, jež jsou s Ním kvalitativně totožné — vychutnává hmotné nálady. Pán sám však sídlí na Vaikuṇṭhách, kde si užívá duchovních nálad. Jedna Absolutní Pravda, Bhagavān, tedy svým hmotným vesmírným projevem, duchovní září Brahmanu a svou osobní podobou Nejvyššího Pána prostupuje vše.