Skip to main content

Synonyma

cit-vyaktam
duchovně projevené — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.12
vyaktam
projevené — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.29
je jasné — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.20
jasný — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.16
zřetelně — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.6
velice jasně — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.9
tělo projevené ve snu — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.49
nyní je jasné — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.29
principy hmotného projevu (mahat-tattva) — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.11
projevený — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.33
zjevně — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.11
nyní je to jasné — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.6
vypadá to — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.12
zjevnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.41
jasnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.25
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.31
projevené (výsledky hmotného stvoření) — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.19
očividnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.29
projevený vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.8
prvotní projevení hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.14

Filter by hierarchy