Skip to main content

Synonyma

bhoḥ sūta
ó sūtoŚrīmad-bhāgavatam 4.15.22
pitṛ-bhrātṛ-suta-ādayaḥ
vaši otcové, bratři, synové a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31
damaghoṣa-suta-ādīnām
syna Damaghoṣi (Śiśupāly) a dalších — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.41
damaghoṣa-suta
Śiśupāla, syn Damaghoṣi — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.40
devakī-suta
syna Devakī — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.10
dharma-suta-ādibhiḥ
Yudhiṣṭhirou (synem Dharmy) a ostatními. — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.65
suta-dāra-vatsalaḥ
připoutaný k dětem a manželce — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.18
milující své děti a manželku — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.32
gopendra-suta
syn Nandy Mahārāje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.287
sūta-Sūta Gosvām

sūta
-Sūta Gosvāmī — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.37
sūtaḥ uvāca-Sūta Gosvāmī řek
sūtaḥ uvāca-Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.43
sūtaḥ uvāca-Śrī Sūta Gosvāmī řek
sūtaḥ uvāca-Śrī Sūta Gosvāmī řekl — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.25
sūta gosāñi
Sūta Gosvāmī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.69
hata-sutā
připravená o všechny děti — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.6
jarā-suta
syna Jary — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.3
jīva-sutā
žena, jejíž dítě bude dlouho žít — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
suta-karma
čin jeho syna — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.7
kāvya-sutā
dcera Śukrācāryi. — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.34
marut-suta
Hanumān — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.19
matsya-sutā-ādayaḥ
dcera rybáře (Satyavatī, nevlastní matka Bhīṣmy) — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.9-10
sūta-māgadha-vandibhyaḥ
sūtům (profesionálním přednášečům příběhů z minulosti), māgadhům (profesionálním přednášečům dějin královských rodů) a vandīm (přednášečům modliteb) — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.15-16
sūta-māgadha-vandibhiḥ
přednašeči zvanými Sūta, Māgadha a Vandī — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.8-9
sūta-māgadhāḥ
pĕvci z řad sūtů a māgadhůŚrīmad-bhāgavatam 10.84.46
sei nanda-suta
stejný syn Nandy Mahārāje — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.295
nanda-suta
syn Nandy Mahārāje — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.9
suta-padavīm
místo, kde měl být její syn — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.24
sūta-putraḥ
Karṇa — Bg. 11.26-27
pāṇḍu-suta
synové krále Pāṇḍua — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.35
sūta romaharaṣaṇa
Romaharṣaṇa-sūta — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.170
suta-uktaḥ
vyslovené synem — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.4
suta
svého syna — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.39
syn — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.32-33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.19
děti — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44
synové — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.12
dětem — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.4
dětmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.8
synů — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.16
dĕtmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.34
dĕti — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.16
k dĕtem — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.47