Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.52

Verš

śrī-bhagavān uvāca
prahrāda bhadra bhadraṁ te
prīto ’haṁ te ’surottama
varaṁ vṛṇīṣvābhimataṁ
kāma-pūro ’smy ahaṁ nṛṇām

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; prahrāda — Můj milý Prahlāde; bhadra — jsi tak požehnaný; bhadram — hodně štěstí; te — tobě; prītaḥ — potěšen; aham — Já (jsem); te — tobě; asura-uttama — ó nejlepší oddaný v rodině asurů (ateistů); varam — požehnání; vṛṇīṣva — jen žádej (ode Mě); abhimatam — vytoužené; kāma-pūraḥ — kdo plní touhy každého; asmi — jsem; aham — Já; nṛṇām — všech lidí.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Prahlāde, nanejvýš požehnaný a nejlepší z rodiny asurů, přeji ti jen štěstí! Velice jsi Mě potěšil. Je Mou zábavou plnit touhy všech živých bytostí, a můžeš Mě tedy požádat o jakékoliv požehnání, které chceš, aby se naplnilo.

Význam

Nejvyšší Pán je bhakta-vatsala, Nejvyšší Osobnost, jež cítí velkou náklonnost ke svým oddaným. To, že svému oddanému nabídl veškerá požehnání, není nic neobyčejného. V podstatě řekl: “Plním touhy každého. Jelikož jsi Můj oddaný, vše, co chceš pro sebe, dostaneš automaticky, ale pokud se modlíš za někoho jiného, splní se ti i tato modlitba.” Když se tedy obrátíme na Nejvyššího Pána či Jeho oddaného nebo když nám požehná oddaný, přirozeně získáme požehnání Nejvyššího Pána. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká, že když potěšíme vaišnavského duchovního mistra, všechny naše touhy budou splněny.