Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.28

Verš

tasmā adād dhariś cakraṁ
pratyanīka-bhayāvaham
ekānta-bhakti-bhāvena
prīto bhaktābhirakṣaṇam

Synonyma

tasmai — jemu (Ambarīṣovi Mahārājovi); adāt — dal; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; cakram — svůj disk; pratyanīka-bhaya-āvaham — Pánův disk, který protivníkům Pána a Jeho oddaných nahání hrůzu; ekānta-bhakti-bhāvena — díky tomu, jak vykonával čistou oddanou službu; prītaḥ — Pán byl tak spokojený; bhakta-abhirakṣaṇam — na ochranu svých oddaných.

Překlad

Nejvyššího Pána těšila čistá oddanost Mahārāje Ambarīṣe. Dal mu proto svůj disk, který protivníkům nahání hrůzu a oddané vždy chrání před nepřáteli a před vším zlým.

Význam

Oddaný, který neustále slouží Pánu, se možná sám neumí dost dobře bránit, ale jelikož plně závisí na lotosových nohách Nejvyšší Osobnosti Božství, má vždy zaručenou ochranu Pána. Prahlāda Mahārāja řekl:

naivodvije para duratyaya-vaitaraṇyās
tvad-vīrya-gāyana-mahāmṛta-magna-cittaḥ

(Bhāg. 7.9.43)

Oddaný je díky službě Pánu neustále ponořen v oceánu transcendentální blaženosti, a proto se nebojí žádné nepříznivé situace v hmotném světě. Pán také slibuje: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati—“Ó Arjuno, řekni celému světu, že oddaní Pána nebudou nikdy zničeni!” (Bg. 9.31). Kṛṣṇův disk, Sudarśana cakra, který neoddaným nahání hrůzu (pratyanīka-bhayāvaham), je vždy připravený oddané chránit. I když byl tedy Mahārāja Ambarīṣa plně vytížený oddanou službou, v jeho království neexistoval strach z ničeho zlého.