Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.27

Verš

gṛheṣu dāreṣu suteṣu bandhuṣu
dvipottama-syandana-vāji-vastuṣu
akṣayya-ratnābharaṇāmbarādiṣv
ananta-kośeṣv akarod asan-matim

Synonyma

gṛheṣu — v domovech; dāreṣu — v manželkách; suteṣu — v dětech; bandhuṣu — v přátelech a příbuzných; dvipa-uttama — v nejlepších ze silných slonů; syandana — v pěkných kočárech; vāji — v prvotřídních koních; vastuṣu — ve všech těchto věcech; akṣayya — jejichž cena nikdy neklesá; ratna — ve špercích; ābharaṇa — v ozdobách; ambara-ādiṣu — v takových oděvech a ozdobách; ananta-kośeṣu — v nevyčerpatelné pokladnici; akarot — projevoval; asat-matim — žádnou zálibu.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa se vzdal veškerých svých pout k domovu, manželkám, dětem, přátelům a příbuzným, k nejlepším ze silných slonů, pěkným kočárům, vozům, koním a šperkům s neklesající hodnotou, ke svým ozdobám, šatům a nevyčerpatelné pokladnici. V ničem takovém si již neliboval, neboť to vše považoval za dočasné a hmotné.

Význam

Anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Hmotné vlastnictví je přijatelné do té míry, do jaké ho lze využít v oddané službě. Ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanam. Ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam. Při kázání je zapotřebí mnoho věcí, které jsou považovány za hmotné. Oddaný by neměl lpět na tom, co vede k hmotnému zapletení, jako je dům, manželka, děti, přátelé a auta. Mahārāja Ambarīṣa všechny tyto věci měl, ale nelpěl na nich. To jsou účinky bhakti-yogy. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca (Bhāg. 11.2.42). Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, nelpí na hmotných věcech kvůli smyslovému požitku, ale bez připoutanosti je používá pro potřeby kázání a šíření Pánovy slávy. Anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Je možné přijmout vše do té míry, do jaké to lze použít ve službě Kṛṣṇovi.