Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.31

Verš

evaṁ śuśrūṣitas tāta
bhagavān kaśyapaḥ striyā
prahasya parama-prīto
ditim āhābhinandya ca

Synonyma

evam — takto; śuśrūṣitaḥ — obsluhovaný; tāta — ó můj milý; bhagavān — mocný; kaśyapaḥ — Kaśyapa; striyā — ženou; prahasya — usmívající se; parama-prītaḥ — nesmírně potěšený; ditim — Diti; āha — řekl; abhinandya — schvalující; ca — také.

Překlad

Můj milý králi, nejmocnější mudrc Kaśyapa, kterého příjemné chování jeho manželky Diti nesmírně těšilo, se usmál a oslovil ji.