Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.32

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
varaṁ varaya vāmoru
prītas te ’ham anindite
striyā bhartari suprīte
kaḥ kāma iha cāgamaḥ

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; varam — požehnání; varaya — požádej; vāmoru — ó krásná ženo; prītaḥ — potěšený; te — tebou; aham — já; anindite — ó bezúhonná dámo; striyāḥ — pro ženu; bhartari — když je manžel; su-prīte — spokojený; kaḥ — co; kāmaḥ — touha; iha — zde; ca — a; agamaḥ — obtížné získat.

Překlad

Kaśyapa Muni řekl: Ó krásná, bezúhonná ženo, jelikož mě velice těší tvé chování, můžeš mě požádat o jakékoliv požehnání. Jaká přání, v tomto či příštím světě, se ženě nemohou vyplnit, je-li s ní manžel spokojený?