Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.23

Verš

śaśaṁsa pitre tat sarvaṁ
vayo-rūpābhilambhanam
vismitaḥ parama-prītas
tanayāṁ pariṣasvaje

Synonyma

śaśaṁsa — vylíčila; pitre — svému otci; tat — to; sarvam — vše; vayaḥ — změny věku; rūpa — a krásy; abhilambhanam — jak bylo dosaženo (u jejího manžela); vismitaḥ — překvapený; parama-prītaḥ — byl velmi rád; tanayām — svou dceru; pariṣasvaje — s radostí obejmul.

Překlad

Sukanyā tedy vylíčila, jak její manžel získal krásné mladistvé tělo. Když to král slyšel, velice ho to překvapilo a s radostí svou milovanou dceru obejmul.