Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.24

Verš

somena yājayan vīraṁ
grahaṁ somasya cāgrahīt
asoma-por apy aśvinoś
cyavanaḥ svena tejasā

Synonyma

somena — s nápojem soma; yājayan — přivedl ke konání oběti; vīram — krále (Śaryātiho); graham — plnou nádobu; somasya — soma-rasy; ca — také; agrahīt — dal; asoma-poḥ — kterým nebylo dovoleno soma-rasu pít; api — ačkoliv; aśvinoḥ — Aśvinī-kumārů; cyavanaḥ — Cyavana Muni; svena — svou vlastní; tejasā — silou.

Překlad

Cyavana Muni svou vlastní silou umožnil králi Śaryātimu vykonat soma-yajñu. Poté dal Aśvinī-kumārům plnou nádobu soma-rasy, přestože ji nebyli oprávněni pít.